Preskočiť navigáciu

Insígnie - Pas Matúšovho kráľovstva

pas
Úradným dokumentom poddaných a pútnikov, ktorí sa chcú stať občanmi Matúšovho kráľovstvá je jeho pas. Má formát 9x12,5 cm, 40 strán, je v jazykovej mutácii slovenskej, českej, nemeckej, anglickej, poľskej, maďarskej a ruskej. Je ilustrovaný fotografiami kráľovských hradov a zámkov. Povinnosťou každého pútnika bude po zakúpení vlastnou podobizňou a podpisom tento pas zaopatriť a pri putovaní horami , dolinami a Lehotami Matúšovho kráľovstva Pasovou pečiatkou v Matúšových hláskach tento pas označova (spolu ich bude 53) a v Pútnických miestach pohostinnosť ako protislužbu za Pútnickú pečiatku oprobovať. Pas sa bude "úradne vydávať" vo všetkých Matúšových hláskach a vybraných Pútnických miestach kráľovstva.

Zoznam všetkých Matúšových hlások a Pútnických miest bude pravidelne aktualizovaný a zverejňovaný na našej Internetovej stránke a v ďalších číslach tohto informátora, ktorý bude dostupný vo všetkých hláskach.
Pripravujeme súpis Pútnických miest, kde bude možné na tento pas získavať zľavy pri nákupe suvenírov, máp, pohľadníc, alebo zľavy za občerstvenie a ubytovanie. Ďalej pripravujeme jednorazové hry a súťaže s pasom, stačí pozorne sledovať naše informácie.
Nezabudnite sa zúčastňovať na kráľovských podujatiach, ktoré budú poriadať Kráľovské lehoty a Lehoty. Možno tam nájdete zaujímavé príležitostné pečiatky a keď budete mať viac šťastia, možno tam uvidíte aj samotného kráľa. Prajeme veľa šťastia na potulkách Matúšovým kráľovstvom

pečiatka pečiatka pečiatka
príklad pečiatky pasovej kontroly Matúšovho kráľovstva príklad pečiatky pútnického miesta Matúšovho kráľovstva príklad pečiatky hradu Matúšovho kráľovstva
ÚvodÚzemieHrady a zámkySubjektyKontaktMapa webu
RSS kanál
Copyright © 2001-2006 Matúšovo kráľovstvo s.r.o. • Webdesign © 2001-2006 Peter Šlosar