Preskočiť navigáciu

Kráľovský kartografický fond - mapy miest

Bratislava

mapa
(1: 15 000)
Mapa mesta Bratislava, sídla Bratislavského panstva Matúšovho kráľovstva, je spracovaná v modernom grafickom prevedení. Je vložená do kartónovej obálky, s rozmermi 130x240 mm po zložení. Predná strana zobrazuje plán Bratislavy v mierke 1:15 000. Mapa obsahuje najaktuálnejšie informácie na rýchlu orientáciu v meste. Sú tu vyznačené mestské časti, hotely, čerpacie stanice pohonných hmôt, služby, zdravotnícke a kultúrne zariadenia, taxi, pošty, banky a významné objekty, označené sú aj názvy ulíc, popisné čísla domov a jednosmerné ulice. Rubová strana je rozdelená na viacero častí, jedna zachytáva centrum mesta v mierke 1:5000, ďalšia zobrazuje okolie mesta v mierke 1:50 000. Ďalej sa tu nachádza prejazdný plán mesta a informácie o linkách mestskej hromadnej dopravy.
Do obálky je okrem mapy vlepená aj brožúrka s praktickými informáciami v piatich jazykoch. Nájdete tu zoznam okresov a ich častí, dôležité telefónne čísla, zoznam zdravotníckych zariadení, významné historické pamiatky, múzeá a galérie, kostoly a cirkevné objekty, divadlá, koncertné siene, kultúrne zariadenia, kiná, hotely a ubytovne, služby motoristom a športovo-rekreačné zariadenia. V závere sa nachádza register ulíc a námestí.
Mapa je praktickým spoločníkom pri potulkách Bratislavou a logo Matúšovho kráľovstva, ktoré je umiestnené na jej obale vás bude nabádať spoznávať skryté krásy jedného z panstiev Matúšovho kráľovstva.

Bratislava - knižné vydanie

mapa
(1: 10 000)
V rámci edície VKÚ, a.s. Harmanec - Mapy a atlasy miest patrí aj knižné vydanie mapy mesta Bratislava. Tento titul je svojím formátom 145 x 235 mm a v špirálovej väzbe veľmi praktický. Obsahuje titul mapy mesta v mierke 1:10 000, mapu okolia Bratislavy v mierke 1:100 000 a podrobnú mapu centra mesta s piktogramami.
Úvodné strany prehľadne znázorňujú klad listov mapy mesta a prejazdný plán, ktorý je v mierke 1:100 000.
V mape nechýbajú samozrejme linky mestskej hromadnej dopravy, ku ktorej patrí aj textová popisná časť na 4 stranách. Záverečné stránky vypĺňajú praktické informácie všetkého druhu v piatich jazykoch a tiež register ulíc v abecednom poradí.
Na titulnej strane nájdeme logo Matúšovho kráľovstvo, čo nasvedčuje, že Bratislava doňho nepochybne patrí.

Bytča

mapa
Mapa mesta Bytča a jej okolia vyšla v edícii VKÚ, a.s. Harmanec vybraných miest na Slovensku. Vlastná mapa mesta je vyhotovená v mierke 1:10 000. Je vyhotovená digitálnou technológiou, nájdeme v nej zapracované aktuálne novinky, ako sú popisné čísla domov, zastávky miestnej hromadnej dopravy či jednosmerné ulice.
Zobrazuje aj prímestské časti Malá Bytča a Hliník nad Váhom, samostatné mapky z okolia znázorňujú časti Pšurnovice, Mikšová a Beňov.
Mapa okolia mesta je vyhotovená v mierke 1:250 000 a zobrazuje turisticky atraktívnu oblasť Javorníkov a na juhu CHKO Strážovských vrchov.
Mapový list je potlačený len z jednej strany a zložený do menšieho vreckového formátu s rozmermi 17 x 10 cm. Okrem mapovej časti je tu krátka informačná časť, ktorá obsahuje dôležité informácie o inštitúciách, zoznam zdravotných, ubytovacích zariadení a zoznam názvov ulíc.
Mesto Bytča nás pozýva prostredníctvom loga Matúšovho kráľovstva na návštevu mesta aj rovnomenného zámku, nachádza sa Bytčianskom panstve jeho Kysuckej dŕžavy.

Ilava

mapa
Mapa mesta Ilava v mierke 1:10 000 s mapou okolia v mierke 1:250 000 je produkciou vydavateľstva VKÚ, a.s. Harmanec v edícii vybraných slovenských miest. Mapa je zložená do menšieho formátu s rozmermi 17 x 10 cm.
Mapa mesta je vyhotovená digitálnou technológiou a obsahuje aktualizované údaje, ktoré sú dôležité pre správnu orientáciu v meste. Okrem iného sú v nej vyznačené všetky významné objekty a zariadenia. Zachytáva centrum mesta a prímestské časti Klobušice a Prejta. Samostatnou mapkou je znázornená Iliavka.
Obľúbenou prímestskou rekreačnou oblasťou Ilavy je dolina Porubského potoka. Značená turistická trasa vedie ponad údolie potoka na vrch Vápeč, ktorý patrí medzi najatraktívnejšie dominanty Strážovských vrchov.
Okolie Ilavy od Novej Dubnice po Púchov je znázornené na mape okolia.
Mapovú časť dopĺňa informačná, ktorá nás oboznamuje s historickým vývojom mesta a s dôležitými informáciami o niektorých zariadeniach a inštitúciách.
Logo Matúšovho kráľovstva na obale mapy nás motivuje k návšteve jeho Hornopovažskej dŕžavy, do Košeckého panstva s hradom Košeca, ale môžeme odskočiť aj do susedného Lednického panstva. Tam priamo z obce Lednica je možné vystúpiť za 15 minút na neveľké zrúcaniny Lednického hradu.

Martin, Vrútky

mapa
(1:10 000)
Štvrté vydanie tohto titulu z edície mapy miest z územia Slovenskej republiky vyšlo opäť v kartónovej obálke s formátom 137x245 mm, na titulnej strane s logom Matúšovho kráľovstva.
Vlastná mapa nám predstavuje Martin v mierke 1:10 000 s príjazdovými cestami a samostatne vyčlenenými prímestskými časťami, akými sú vlastne aj Vrútky (1:10 000), ďalej Podstráne a Tomčány. Vrútky svojou zástavbou bezptrostredne nadväzujú na Martin, ku ktorému patrili do roku 1990 aj administratívne.V mape nechýba aktuálna sieť MHD, popisné čísla domov a pod.
Mapa okolia mesta v mierke 1:50 000 je vlastne obdobou turistickej mapy bez vyznačených turistických a cykloturistických trás. Väčšiu časť územia na severozápad od Martina vypĺňa pohorie Malá Fatra. Turisticky atraktívnou a hlavne v zime vyhľadávanou oblasťou sú Martinské hole, v Jahodníckych hájoch je to Múzeum slovenskej dediny ako prezentácia ľudového staviteľstva a bývania na prelome 19. a 20. storočia.
Súčasťou mapy je aj informačná textová časť s popisom v mape vyznačených objektov a zariadení, ďalej obsahuje zoznamy dôležitých informácií všeobecného charakteru.

Námestovo

mapa
Mapa Námestova s okolím mesta vyšla v edícii VKÚ, a.s. Harmanec vybraných miest na Slovensku. Vlastná mapa mesta je vyhotovená v mierke 1:10 000. Je na nej mapa mesta s časťou vodnej nádrže Orava a so Slanickou osadou. Nájdeme v nej zapracované aktuálne novinky, ako sú popisné čísla domov, zastávky miestnej hromadnej dopravy, či jednosmerné ulice.
Mapa okolia mesta je vyhotovená v mierke 1:250 000 a zobrazuje oblasť Oravskej kotliny a CHKO Horná Orava.
Mapový list je potlačený len z jednej strany a zložený do menšieho vreckového formátu s rozmermi 17 x 10 cm. Okrem mapovej časti je tu krátka informačná časť, ktorá obsahuje dôležité informácie o inštitúciách, zoznam zdravotných, ubytovacích zariadení a zoznam názvov ulíc.
Logo Matúšovho kráľovstva na obale mapy je dôkazom toho, že Námestovo patrí do tiež do jej územia, konkrétne Hornolehotského panstva Oravsko-Turčianskej dŕžavy.

Nitra

mapa
(1:10 000)
Posledné 4. vydanie mapy mesta pod Zoborom vyšlo v podobnom garfickom a formátovom prevedení ako jej predchádzajúce, poskytuje však najaktálnejšie údaje a informácie na rýchlu orientáciu v meste spracovaných podľa najnovších leteckých snímok.
Nitra je najvýznamnejším administratívnym, hospodárskym a kultúrnym strediskom Ponitria a štvrtým najväčším mestom na Slovensku. V súčasnosti je typickým polyfunkčným mestom s vysoko rozvinutým priemyslom.
Samotná mapa mesta zachytáva široké centrum od časti Dolné Krškany až hore po vilovú stvrť Zobor, prímestské časti sú vyčlenené a vyobrazené v samostatných mapkách. Sú to Párovské háje, Dolné Krškany, Janíkovce, Chrenová a Dražovce.
Rubová strana je mapou okolia Nitry, ktorá v mierke 1:50 000 je vlastne turistickou mapou bez vyznačených turistických a cykloturistických trás. Dominuje v nej pohorie Tribeč na sever od Nitry.
Vzhľadom na bohatú hostóriu Nitry sa v meste zachovalo veľké množstvo kultúrno-historických pamiatok, najmä sakrálneho charakteru. Horné mesto bolo vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu.
Bohatá textová časť ako súčasť mapy je spoľahlivým sprievodcom pri orientácii v meste. Obsahuje dôležité informácie všeobecného charakteru, zoznam v mape vyznačených zariadení cestovného ruchu, aktuálny súpis liniek MHD a pod. Všetky vysvetlivky v legende sú pritom v piatich jazykoch. Mapa je kvalitným sprievodcom nielen pre samotných obyvateľov, ale aj jeho návštevníkov.

Piešťany

mapa
V edícii mapy miest s formátom 137 x 245 mm v kartónovej obálke vyšla aj mapa kúpeľného mesta Piešťany. Mapa mesta je spracovaná v modernom grafickom vyjadrení v mierke 1:10 000. Ako všetky najnovšie vydania v tejto sérii, aj v tomto prípade je lícna strana spracovaná podľa najnovších leteckých snímok a poskytuje najaktuálnejšie informácie na rýchlu orientáciu v meste. Obsahuje samozrejme sieť mestskej hromadnej dopravy, vyznačené sú jednosmerné ulice a popisné čísla domov.
Na rubovej strane mapy je zobrazená mapa okolia mesta v mierke 1:50 000 a je praktickým turistickým sprievodcom okolia Piešťan či už časti Podunajskej pahorkatiny alebo Považského Inovca.
Súčasťou mapy je opäť aktuálna textová časť, ktorá obsahuje praktické informácie o zdravotníckych a kultúrnych zariadeniach, o zariadeniach cestovného ruchu, zoznamy pôšt a bánk, register ulíc. Všetky vysvetlivky sú pritom v piatich jazykoch.
Mapa je kvalitným a spoľahlivým sprievodcom ako pre obyvateľa mesta tak pre jeho početných turistov a návštevníkov.

Prievidza, Bojnice

mapa
(1:10 000)
Posledné aktualizovzné vydanie tohto titulu je v poradí tretím vydaním z edície mapy miest. Mapa zložená v kartónovom obale má rozmery 137x245 mm, jej spracovanie vychádza z najnovších leteckých snímok a poskytuje viacúčelové informácie.
Vlastná mapa mesta zobrazuje Prievidzu a Bojnice v mierke 1:10 000 s príjazdovými cestami a mestskými štvrťami. Samostatné výrezy sú venované častiam: Malá Lehôtka, Hradec, Veľká Lehôtka a Vlčie Kúty.
Prievidza je najvýznamnejším hospodárskym, administratívnym a kultúrnym strediskom Hornej Nitry. Samotné mesto leží medzi riekami Nitra a Handlovka, neďaleko ich sútoku. Dnes je mestom priemyslu, obchodu, kultúry i športu. Jeho význam pre cestovný ruch v nemalej miere obohacuje v tesnej blízkosti nachádzajúce sa kúpeľné mesto Bojnice. Jeho dominantou a najvýznamnejšou pamiatkou je zámok, ktorý patrí k najromantickejším a najnavštevovanejším kultúrnym pamiatkam v strednej Európe. Jeho atraktívnosť zvyšuje starý zámocký park, ktorého súčasťou je najstaršia a najväčšia zoologická záhrada na Slovensku.
Mapa okolia mesta v mierke 1:50 000 je vlastne turistickou mapou bez vyznačených turistických trás. Okolie Prievidze a Bojníc poskytuje charakterom pohorí široké možnosti pre turistiku a šport. Mestá sa rozprestierajú v prostredí celkov Hornonitrianska kotlina a Strážovské vrchy, z významnejších stredísk cestovného ruchu možno spomenúť vodnú nádrž pri Nitrianskom Rudne či lyžiarske strediská Remata, Fačkovské sedlo, Lehota pod Vtáčnikom.
Textová informačná časť s aktuálnymi informáciami dôležitými pri orientácii v meste a jej okolí je opäť súčasťou mapy, pričom popisné vysvetlivky nájdeme v piatich jazykoch.

Sereď

mapa
Mapa mesta Sereď v mierke 1:10 000, v zloženom tvare s rozmermi 17x10 cm, bola vyhotovaná digitálnou technológiou. Jej prvé vydanie obsahuje najaktuálnejšie údaje potrebné pre orientáciu v meste.
Súčasťou mapy je aj mapa okolia v mierke 1: 250 000, ktorá názorne zachytáva výhodnú geografickú polohu Serede. Leží v Podunajskej nížine na pravom brehu Váhu, v blízkosti významných miest akými sú Trnava, Hlohovec, ale aj Nitra a Bratislava.
Na území Matúšovho kráľovstva patrí Sereď do Šintavského panstva v Podunajskej dŕžave. Kaštieľ v mestskom parku je vlastne prestavaný zvyšok vodného hradu, ktorý patril k panstvu Šintava a stál v jej chotári, ale po zmene koryta Váhu sa dostal do Serede. Prestavbou kaštieľa a parkovými úpravami boli zahladené posledné stopy po hrade.
Mapový list prvého vydania titulu je potlačený z jednej strany, ktorá okrem samotnej mapy obsahuje aj textovú informačnú časť so zoznamom ulíc, zariadení cestovného ruchu, škôl, zdravotníckych zariadení a zoznamom dôležitých zariadení všeobecného chrakteru.

Štúrovo - Esztergom

mapa
V edícii vybraných miest na Slovensku vychádza v mierke 1:10 000 prvýkrát aj titul Štúrovo-Esztergom.
Mapa, ktorá v zloženom tvare má rozmery 17x10 cm, je vlastne spoločnou mestskou mapou týchto dvoch pohraničných miest, ktoré rozdeľuje a zároveň spája rieka Dunaj.
Stredná časť územia mapy znázorňuje pretekajúci Dunaj, ktorý je vlastne hraničným pásmom medzi Slovenskom a Maďarskom. Na severozápad od Dunaja sa rozprestiera slovenské Štúrovo, na východ maďarský Esztergom s centrom mesta a príjazdovými cestami. Obe mestá spája Most Márie Valérie.
Mapa mesta je doplnená mapkou okolia v mierke 1:250 000, ktorá zachytáva oblasť severne od Štúrova s pohorím Burda a Ipeľskou pahorkatinou. Nechýba ani zoznam ulíc, vysvetlivky sú okrem slovenského v ďalších piatich jazykoch.

Topoľčany

mapa
Mapa mesta Topoľčany z edície vybraných miest na Slovensku je menšieho vreckového formátu, zložená má rozmery 17x10 cm s mierkou 1:10 000. Podobne ako predchádzajúce tituly je vyhotovená digitálnou technológiou s aktualizovanými údajmi.
Topoľčany ležia na západnom Slovensku na pravom brehu Nitry. Súčasťou územia mesta sú miestne administratívne časti Malé Bedzany a Veľké Bedzany. Nachádzajú sa severne od mesta a na mape sú znázornené samostatnými mapkami.
Mapa okolia mesta v mierke 1:250 000 zachytáva jeho polohu v prostredí Podunajskej pahorkatiny, v kotline obklopenej zo západu Považským Inovcom, zo severu Strážovskými vrchmi a z východu pohorím Tribeč. Samotná mapa je doplnená stručnou informačnou časťou, nájdeme však v nej všetky podstatné informácie o meste a orientácii v ňom. Vysvetlivky v legende sú okrem slovenského aj v ďalších štyroch jazykoch.
V členení Matúšovho kráľovstva patrí táto lokalita do Topoľčianskeho panstva Hornonitrianskej dŕžavy. A že je na pozostatky minulosti skutočne bohatá, svedčia zrúcaniny Topoľčianskeho, Oponického hradu a hradu Gýmeš.

Trenčín a Trenčianske Teplice

(1:10 000)
mapa
Vybrané mapy miest z územia Slovenskej republiky sú spracovávané v edícii vydavateľstva VKÚ, a.s., Harmanec od roku 1992. K nim patrí aj mapa mesta Trenčín a Trenčianske Teplice s podrobnou mapou okolia. Vlastná mapa mesta je vyhotovená v mierke 1:10 000, pričom je spracovaná v novom značkovom kľúči s využitím poznatkov a skúseností moderného spracovania máp miest. Mapa mesta Trenčín zobrazuje mesto s príjazdovými cestami a s prímestskými časťami Zlatovce, Dolné Hony a Opatová. V mape sú oproti predchádzajúcim vydaniam zapracované niektoré novinky, ako popisné čísla domov, zastávky miestnej hromadnej dopravy, či jednosmerné ulice.
Mapa okolia mesta je vyhotovená v mierke 1:50 000, pričom sa vychádzalo zo skúseností pri tvorbe vojenských topografických máp. Je v podstate obdobou turistických máp, chýbajú však v nej vyznačené turistické a cykloturistické trasy.
Mapa poskytuje viacúčelové informácie, nakoľko jej súčasťou je aj informačná textová časť s popisom zariadení a objektov, ktoré sú priamo v mape vyznačené. Patrí sem zoznam dôležitých informácií, zdravotníckych zariadení, ubytovacích a kultúrnych zariadení, aktuálny zoznam ulíc, ako aj sieť mestskej hromadnej dopravy.
Mapa je zložená do kartónového obalu s rozmermi 135 x 245 mm. Logo Matúšovho kráľovstva na obale nás pozýva na návštevu mesta a jeho dominanty - Trenčianskeho hradu, s ktorým je spojená bohatá história a početné aktivity tejto organizácie.

Trnava

mapa
Mapa Trnavy s okolím mesta vyšla v edícii VKÚ, a.s. Harmanec vybraných miest na Slovensku. Vlastná mapa mesta je vyhotovená v mierke 1:10 000 na základe skúseností moderného spracovania máp miest. Mapa mesta zobrazuje mesto s prímestskými časťami Kopánka, Modrovka, Hrnčiarovce nad Parnou. V samostatnej mapke v mierke 1:5 000 je zväčšené centrum, ktoré tvorí vlastne Staré mesto ohraničené Trnavkou a ulicami Rybníková, Hlboká a Kollárová.
Výstižný obraz Trnavy poskytujú kultúrne pamiatky, pričom k najvzácnejším patria sakrálne pamiatky a komplex univerzitných budov.
Mapa okolia mesta je vyhotovená v mierke 1:50 000 a zachytáva časť Trnavskej a Podunajskej pahorkatiny s mestami Sereď, Leopoldov, Cífer, Dolná Krupá.
V mape nechýba textová informačná časť so zoznamom ulíc, ubytovacích, kultúrnych, športových a zdravotníckych zariadení, škôl, kostolov, ako aj popis liniek MHD.
Mapa je poskladaná do kartónového prebalu s rozmermi 135 x 245 mm a na obale je opäť logo Matúšovho kráľovstva.

Tvrdošín

mapa
Mapu mesta Tvrdošín v mierke 1:10 000 s mapou okolia v mierke 1:250 000 vydal VKÚ, a.s. Harmanec v edícii máp miest, pričom mapa je zložená do menšieho formátu s rozmermi 17 x 10 cm.
Mapa mesta je vyhotovená digitálnou technológiou a obsahuje aktualizované údaje, ktoré sú dôležité pre správnu orientáciu v meste. Centrum mesta je znázornené samostatne v zväčšenej mierke 1:5 000. Z mapy je zrejmé, že rekreačné zázemie mesta a okolia predstavuje vyrovnávacia vodná nádrž Tvrdošín, lyžiarsky vlek v lokalite Bučník a predovšetkým Oravice so známym termálnym kúpaliskom a autokempingom. Táto lokalita je zobrazená taktiež na samostatnej mapke.
Mapa okolia zachytáva atraktívnu oblasť vodnej nádrže Orava a blízkych Roháčov.
Mapová časť je doplnená krátkou informačnou časťou. Obsahuje charakteristiku mesta Tvrdošín, jeho históriu aj súčasnosť, ako v slovenskom tak aj v poľskom jazyku. Okrem dôležitých informácií je tu aj zoznam zariadení rôzneho charakteru a zoznam ulíc.
Logo Matúšovho kráľovstva nás pozýva do Hornolehotského panstva Oravsko-Turčianskej dŕžavy.

Žilina

mapa
Mapa mesta Žilina v mierke 1:10 000 s podrobnou mapu okolia v mierke 1:50 000 je produktom VKÚ. a.s. Harmanec v edícii vybraných slovenských miest. Je spoľahlivým viacúčelovým informátorom a sprievodcom na území mesta aj v jeho okolí.
Na mape okolia Žiliny sú ohraničené a zvýraznené oblasti, ktoré sú súčasťou mapy ako samostatné mapky. Okrem samotnej mapy mesta je to Brodno, Zástranie a Mojšova lúčka.
Mapa mesta obsahuje aktuálne údaje týkajúce sa názvov ulíc, domov a objektov s popisnými číslami, vyznačených dôležitých zariadení. Žilina patrí históriou a počtom kultúrnych pamiatok k najvýznamnejším mestám na Slovensku. Mariánske námestie tvorí stred historického jadra Žiliny a je mestskou pamiatkovou rezerváciou. Významnou pamiatkou je Budatínsky zámok, leží na sútoku Kysuce a Váhu, dnes v ňom sídli Považské múzeum.
Mapa prináša aj textové informácie, z ktorých sa môžeme dozvedieť o historickom vývoji mesta, zoznam a telefónne čísla dôležitých zariadení, škôl či liniek MHD. Je poskladaná do tvrdého kartónového obalu s rozmermi 135 x 245 mm. Logo Matúšovho kráľovstva na obale mapy nás pozýva na návštevu Žiliny, nachádza sa v Budatínskom panstve Kysuckej dŕžavy.
ÚvodÚzemieHrady a zámkySubjektyKontaktMapa webu
RSS kanál
Copyright © 2001-2006 Matúšovo kráľovstvo s.r.o. • Webdesign © 2001-2006 Peter Šlosar