Preskočiť navigáciu

Kráľovský kartografický fond - mapy rôzne

Hrady, zámky, kaštiele

mapa
(1:500 000)
Mapa s mierkou 1: 500 000 vám poskytne jedinečný prehľad o hradoch, zámkoch a kaštieľoch nielen v Matúšovom kráľovstve, ale aj na území celého Slovenska. V mape je umiestnených 120 perokresieb spomínaných objektov. Mapu dopĺňa textová časť, ktorá obsahuje popisy hradov, zámkov a kaštieľov v troch jazykoch a menný zoznam všetkých objektov. Obe časti sú vlepené do papierovej obálky, poskladané na praktický formát 135x225 mm. Na obale je umiestnené logo Matúšovho kráľovstva, ktoré naznačuje, že mapa ukrýva množstvo pokladov. Spolu s mapou ich určite objavíte. Spoľahlivo vás prevedie územím Matúšovho kráľovstva a už len na vás zostáva presvedčiť sa, že tie najkrajšie hrady, zámky a kaštiele sa nachádzajú práve v Matúšovom kráľovstve.

Kúpele a termálne kúpaliská - SR

mapa
Prvýkrát v roku 2004 vydal VKÚ, a.s. Harmanec zaujímavú mapovú publikáciu zahŕňajúcu aktuálne informácie o slovenských liečebných kúpeľoch a termálnych kúpaliskách.
Mapová časť v mierke 1:500 000 je spestrená tým, že lokalita jednotlivých kúpeľných miest je vyznačená obrázkom príslušného kúpeľného objektu.
Samostatne viazaná textová časť má zaujímavú formu predkladaných informácií, ako aj grafické spracovanie. Spolu publikácia poskytuje všeobecný prehľad o tomto odvetví cestovného ruchu a umožňuje využitie nášho prírodného bohatstva - termálnych minerálnych vôd ako k rekreácii tak aj pre liečenie zdravotných problémov. Informácie v textovej časti sú popri slovenskom jazyku aj v nemeckej, poľskej a maďarskej mutácii.
Mapa je zložená spolu s vlepenou textovou časťou do tvrdého kartónového obalu a má rozmery 135 x 225 mm. Na jeho obale opäť nechýba ani logo Matúšovho kráľovstva.

Malé Karpaty - podrobný turistický atlas

mapa
(1:25 000)
VKÚ, a.s. Harmanec nám v rámci svojej vydavateľskej činnosti ponúka okrem turistických, cykloturistických máp a máp miest aj ďalšie zaujímavé tituly vo forme atlasov. Patrí k nim i podrobný turistický atlas Malé Karpaty v mierke 1:25 000. Je v ňom zobrazené celé územie Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty. Je to vlastne jediné veľkoplošné chránené územie na území Slovenska s vinohradníckym charakterom.
Atlas aj v tomto prípade obsahuje textovú a mapovú časť. Úvodná dvojstrana prináša cestnú mapu SR v mierke 1:2 000 000, potom nasleduje turistický minisprievodca s popisom kategórií ochrany prírody a informácie o turisticky značených trasách.
Mapová časť atlasu najprv informuje o klade listov turistických máp, potom už 82 strán obsahuje turistickú mapu CHKO Malé Karpaty. Severná časť územia - Čachtické Karpaty a časť Brezovských Karpát sú zobrazené na výrezoch turistickej mapy mierky 1:50 000 (od Bziniec pod Javorinou po Vrbové). Ostatné územie CHKO (od Brezovej pod Bradlom až po Bratislavu) je zobrazené na výrezoch turistickej mapy mierky 1:25 000.
Textová časť prináša na 30-tich stranách podrobný turisticko-vlastivedný popis zobrazeného územia. Nasledujú praktické informácie týkajúce sa dopravy, ubytovacích možností, rekreačných a turistických aktivít, cykloturistiky. Nechýba ani zoznam múzeí a galérií s otváracími hodinami a na záver register všetkých názvov uvedených v mapovej časti.
Atlas je viazaný v hrebeňovej väzbe a má praktický formát s rozmermi 150 x 235 mm.
Na jeho obale nechýba logo Matúšovho kráľovstva, aby nás pozvalo na putovanie a spoznávanie bohatej histórie v panstvách Záhorskej, Malokarpatskej a Dolnopovažskej dŕžavy.

Rybárska mapa Slovenskej republiky

mapa
Tento titul z produkcie VKÚ, a.s. Harmanec je tak trochu novinkou a svojím charakterom ju môžeme priradiť k mapám a atlasom na turistiku. Skladá sa z mapovej a textovej časti, mapa vyšla v mierke 1:250 000 s rybárskou nadstavbou v spolupráci so Slovenským rybárskym zväzom. Samotná mapa znázorňuje 560 atraktívnych rybárskych revírov na území Slovenska. Pri každom revíri je uvedený názov, číslo a jeho hranice vo farebnej odlišnosti.
Textová časť obsahuje zoznam rybárskych revírov v abecednom poradí, informácií o nich, ako aj o predajných miestach povolení a čase lovu jednotlivých druhov rýb.
Mapová aj textová časť sú balené v praktickom ochrannom obale a formát mapy je 130 x 215 mm. Logo Matúšovho kráľovstva na jeho obale nás pozýva na rybolov k svojim rybníkom.

Slovenská republika - turistický atlas

mapa
(1:100 000)
Vydavateľské aktivity VKÚ, a.s. Harmanec vyvrcholili v rámci vydávania turistických máp v komplexnom titule - Turistický atlas Slovenskej republiky. Obsahuje vlastne prehľadný zákres turistických trás na celom území Slovenska v mierke 1:100 000.
Úvodných 20 strán patrí textovej informačnej časti. Prináša informácie o značení turistických trás na Slovensku, informácie o ochrane prírody s popisom jednotlivých kategórií chránených území na Slovensku, ako aj o Horskej záchrannej službe. Dozvieme sa zaujímavosti o najvýznamnejších pamiatkach a prírodných zaujímavostiach na Slovensku. Podstatná časť textovej časti patrí priebehu a popisu európskych diaľkových trás cez naše územie.
Samotná mapa SR v mierke 1:100 000 je zobrazená na 130-tich stranách atlasu. V závere nechýbajú informácie o systéme GPS a register všetkých názvov uvedených v mape.
Atlas SR má formát A4 s rozmermi 210 x 195 mm a je viazaný v praktickej hrebeňovej väzbe. Je komplexným a výborným sprievodcom pri spoznávaní zaujímavostí a krás našej krajiny.
ÚvodÚzemieHrady a zámkySubjektyKontaktMapa webu
RSS kanál
Copyright © 2001-2006 Matúšovo kráľovstvo s.r.o. • Webdesign © 2001-2006 Peter Šlosar