Preskočiť navigáciu

Kráľovský kartografický fond - mapy turistické

Edícia turistických máp je vyhotovená v mierke 1:50 000 (pri turisticky atraktívnych lokalitách 1:25 000). Mapy majú samostatne spracovanú textovú časť v slovenčine. Nájdete v nich turistické i cykloturistické trasy, pre lepší prehľad sú vyznačené orientačne významné objekty. Poskladaná mapa má praktický formát 12,8x19,4 cm a obsahuje aj päťjazyčné vysvetlivky.

Podrobná turistická mapa č. 3 - Západné Tatry, Podbanské, Zverovka

mapa
(1:25 000)
Mapa je venovaná západnej časti slovenských i poľských Tatier. Oblasť Západných Tatier je priam stvorená pre milovníkov vysokohorskej turistiky, horolezectva, skialpinizmu a lyžovania. Popisovaným územím prechádza hranica Matúšovho kráľovstva, ktoré tu je zastúpené časťou Hornolehotského panstva, čiže Oravsko-Turčianskej dŕžavy. Územie Západných Tatier zobrazené na mape je pútavé najmä svojou veľkou členitosťou (od 685 až po 2 248 m. n. m.). V oblasti dominuje cestovný ruch. Hlavnými turistickými strediskami sú najmä Zverovka, Podbanské a Zuberec. Zuberec spolu s Pribylinou sú známe aj vďaka tradičnej ľudovej kultúre zachovanej v skanzenoch. V Zuberci je to Múzeum oravskej dediny a v Pribyline Múzeum liptovskej dediny. Veľkým lákadlom je celoročne prevádzkované termálne kúpalisko v Oraviciach. Horské prostredie vytvorilo podmienky pre život svišťa vrchovského tatranského, kamzíka vrchovského tatranského, orla skalného a medveďa hnedého. Členitosť územia spôsobuje, že sa tu nachádza množstvo dolín, sediel a vrchov, v ktorých sa dajú nájsť krásne zákutia a prírodné scenérie. A s pomocou mapy ich určite nájdete.
Mapa je spracovaná pre GPS so sieťou WGS 84. Sú v nej zaznačené turistické aj cykloturistické trasy, pri peších trasách sú vyznačené časové údaje. Mapa je umiestnená v plastovom obale spolu so samostatne spracovanou textovou časťou. V tejto časti sa nachádza zemepisno-vlastivedná charakteristika územia, informácie o turistických hraničných priechodoch Slovensko-Poľsko, informácie o horskej službe na oboch stranách hranice, ochrana prírody v Tatranských národných parkoch na slovenskej i poľskej strane hranice spolu s návštevným poriadkom a pokynmi pre návštevníkov. Turisticko-vlastivedný popis je doplnený o všeobecné údaje o turisticky značených trasách s opisom značenia. K desiatim najlákavejším turistickým trasám je uvedený podrobný popis spolu s profilom. Ďalej nechýbajú informácie o zimných športoch na slovenskom a poľskom území a informácie pre cykloturistov. V závere je popísaný systém GPS. Na všetkých prebaloch mapy je umiestnený erb Matúšovho kráľovstva, ktorý pre vás bude inšpiráciou ku kúpe.

Podrobná turistická mapa č. 8 – Národný park Malá Fatra

mapa
(1:25 000)
Titul mapy nám v tejto mierke podrobne predstavuje Národný park Malá Fatra, ktorá vypĺňa centrálnu časť územia. Z juhovýchodu ju ohraničuje Turčianska a zo severozápadu Žilinská kotlina. Patrí k stredne vysokým pohoriam, juhozápadnú časť tvorí Lúčanská Fatra s najvyšším vrcholom Veľká Lúka – 1476 m, a severovýchodnú časť Krivánska Fatra s najvyšším Veľkým Kriváňom – 1709 m n.m.
Územie má mimoriadne dobrú dostupnosť, čo podmieňuje zahraničný cestovný ruch. Celá oblasť je vhodná okrem zimných športov aj na letnú turistiku a vidiecku turistiku. Najvýznamnejšími strediskami sú Terchová a Štefanová. Územie na východ od Terchovej patrí k fatransko-kysuckej kopaničiarskej oblasti a má výborné podmienky pre rozvoj agroturistiky.
Aj titul podrobnej turistickej mapy nás svojím logom pozýva do Matúšovho kráľovstva, a to do jej Kysuckej dŕžavy. Hrad Strečno v Strečnianskom panstve sa vypína na výraznom skalnom brale nad riekou Váh pri rovnomennej obci. Dnes je na ňom umiestnená expozícia Považského múzea venovaná histórii hradu a okolia.
Mapa je dvojdielna, mapová a textová časť sú vložené v ochrannom plastovom obale. Textová časť je spoľahlivým sprievodcom celým popisovaným územím, a to prostredníctvom turisticko-vlastivedného popisu jednotlivých miest a lokalít. Osem vybraných turistických trás je popísaných podrobne aj pomocou výškových profilov. Nechýbajú ani informácie o zimných športoch a navigačnom systéme GPS.

Podrobná turistická mapa č. 10 - Malé Karpaty stred

mapa
(1: 25 000)
Mapa strednej časti Malých Karpát zobrazuje územie s vysokým potenciálom pre rozvoj cestovného ruchu, či už sú to letné alebo zimné aktivity. Administratívne toto územie spadá do okresov Trnava, Pezinok a Malacky. Matúšovo kráľovstvo je v tejto oblasti patriacej do Malokarpatskej dŕžavy zastúpené hradom Červený Kameň a kaštieľom v Budmericiach. Okrem toho tu však možno nájsť množstvo iných zaujímavostí. Pri návšteve Modry určite nezabudnite na svetoznámu majoliku, či dobré víno. Mesto je súčasťou Malokarpatskej vínnej cesty a každoročne sa tu konajú slávnosti Malokarpatského vinobrania. V neďalekom stredisku Harmónia sa dajú stráviť príjemné chvíle oddychu. Oblasť Malých Karpát je husto pretkaná turistickými a náučnými chodníkmi. Najlákavejšie sú výstupy na Veľkú Homolu, Vysokú či Vápennú. Pezinská Baba je zasa známa ako stredisko zimných športov, raz do roka si tu merajú sily automobiloví pretekári v závodoch do vrchu.
V mape sú zaznačené turistické aj cykloturistické trasy, pri turistických sú uvedené časové údaje. Mapa je spolu so samostatnou textovou časťou umiestnená v praktickom nepremokavom obale. Textová časť obsahuje zemepisno-vlastivednú charakteristiku územia, popis geomorfologických celkov a informácie o ochrane prírody, charakteristiku CHKO Malé Karpaty, turisticko-vlastivedný popis zaujímavých miest, informácie o turistických značených trasách spolu s opisom turistického značenia v teréne. Ďalej nasleduje popis piatich vybraných turistických trás s profilmi, informácie o zimných športoch, informácie pre cykloturistov a popis systému GPS so sieťou WGS 84, v ktorom je mapa spracovaná. Mapa, ktorá vás bude spoľahlivo prevádzať panstvami Matúšovho kráľovstva, je na prebaloch označená logom Matúšovho kráľovstva.

Podrobná turistická mapa č. 11 - Malé Karpaty sever

mapa
(1: 25 000)
Územie spadá do okresov Trnava, Malacky, Senica, Piešťany a Myjava. Je to oblasť, kde sa stretajú Záhorská, Malokarpatská a Dolnopovažská dŕžava. Z hradov Matúšovho kráľovstva sa tu nachádzajú Dobrovodský hrad, Korlátka, Plavecký hrad a Smolenický zámok. Naprázdno neobídu ani obdivovatelia prírodných pamiatok. Neďaleko Smoleníc nájdu jaskyňu Driny a skalný Čertov žľab. Zaujímavosti o území sa dozviete pri prechádzke náučnými chodníkmi. Je ich tu hneď niekoľko - k jaskyni Driny, náučné chodníky Plavecký a Smolenický kras. Milovníci dobrého vína určite neprehliadnu, že popisovanou oblasťou prechádza časť Malokarpatskej vínnej cesty. Na vrchu Pohanská bolo odkryté archeologické nálezisko opevneného keltského sídliska. Brezová pod Bradlom sa pýši svojím unikátom, Štefánikovou mohylou postavenou na vrchu Bradla. Bohatosť územia na atraktivity je dôvodom, že oblasť je vyhľadávaná a obľúbená medzi pešími turistami i cykloturistami.
Mapa je spolu s textovou časťou umiestnená v praktickom nepremokavom obale. Textová časť obsahuje zemepisno-vlastivednú charakteristiku územia, popis geomorfologických celkov, informácie o ochrane prírody, popis CHKO Malé Karpaty a CHKO Záhorie. Ďalej nasleduje turisticko-vlastivedný popis zaujímavostí v oblasti, údaje o turisticky značených trasách s informáciami o ich značení a popis štyroch vybraných turistických trás s profilmi. V závere sa nachádzajú informácie pre cykloturistov a údaje o systéme GPS so sieťou WGS 84, v ktorom je mapa spracovaná. Logo Matúšovho kráľovstva na prebaloch mapy dáva vedieť, že mapa vás bude spoľahlivo prevádzať panstvami Matúšovho kráľovstva.

Turistická mapa č. 107 - Biele Karpaty, Trenčín

mapa
(1: 50 000)
Mapa zachytáva územie slovensko-moravského pohraničia známeho ako Biele - Bílé Karpaty. Administratívne sem patria časti slovenských okresov Trenčín, Nové Mesto nad Váhom a Ilava. Z pohľadu Matúšovho kráľovstva sa tu nachádza jedno z najdôležitejších panstiev - Trenčianske panstvo. Pán Váhu a Tatier si tu totiž dal postaviť hrad, z ktorého spravoval svoje majetky. Trenčín sa dá označiť ako hlavné stredisko cestovného ruchu v oblasti, nachádza sa tu množstvo historických pamiatok a aj najstarší nápis na území Matúšovho kráľovstva, ktorý si zaslúžil zápis do našej knihy rekordov. Z panstiev Matúšovho kráľovstva do územia na mape zasahujú ešte Beckovské, Vršatecké a Košecké a stretajú sa tu Dolnopovažská a Hornopovažská dŕžava. Pri potulkách týmito územiami možno obdivovať najmä prírodné krásy. Nájdete tu napríklad Veľkú Javorinu, ktorá sa každoročne stáva miestom Slávností bratstva Čechov a Slovákov. Bielym Karpatom dominujú Vršatské bradlá, ktorými vás prevedie náučný chodník. Nájdete tu aj ruiny jedného z hradov Matúšovho kráľovstva. Vrcholy Bielych Karpát sú známe krásnymi vyhliadkami. Oblasť je atraktívna množstvom turistických trás, cyklotrás, ktorým dominuje Vážska cyklomagistrála a vhodnými bežkárskymi terénmi. Kúpeľníctvo reprezentujú Trenčianske Teplice, ktoré sú okrem liečenia známe aj vďaka filmovému festivalu.
Mapa má pri peších trasách uvedené časové údaje putovania, je spracovaná pre GPS v sieti WGS 84. Mapa je poskladaná v praktickom plastovom obale spolu so samostatne spracovanou textovou časťou. Táto obsahuje zemepisno-vlastivednú charakteristiku územia, popis geomorfologických celkov, informácie o ochrane prírody spolu s popisom CHKO Biele Karpaty a CHKO Bílé Karpaty. Turisticko-vlastivedný popis je doplnený údajmi o turistických značených trasách a ich značení a podrobným popisom piatich vybraných trás s profilmi. Nasledujú informácie o zimných športoch, o cykloturistike a na záver je popísaný systém GPS. Mapa má na všetkých prebaloch erb Matúšovho kráľovstva, ktorý vás upúta pri kúpe.

Turistická mapa č. 108 - Javorníky - Púchov

mapa
(1:50 000)
Tento titul z rady turistických máp je pokračovaním atraktívnej oblasti Javorníkov smerom na juhozápad. Južný okraj mapy vypĺňajú Súľovské vrchy, juhozápadnú časť Biele Karpaty.
Matúšovo kráľovstvo sa prezentuje na tomto území Hornopovažskou dŕžavou. V Lednickom panstve sa nad obcou Lednica nachádzajú zrúcaniny hradu s rovnomenným názvom, ktoré sú dominantou celých Bielych Karpát, pýchou Bystrického panstva je Považský hrad, na ktorý sa dostaneme po turistickej značke z Považského Podhradia. Do východného okraja mapy zasahuje aj časť Bytčianskeho a Súľovského panstva.
Väčšie mestá a zároveň priemyselné centrá oblasti sú Považská Bystrica, Púchov a Bytča, ktoré súčasne ťažia zo svojej výhodnej dopravnej polohy na diaľnici D1 a hlavnej železničnej trati medzi Bratislavou, Žilinou a Košicami.
Oblasť Bielych Karpát a Javorníkov patrí k územiu s výrazným kopaničiarskym osídlením, čo má veľký potenciál pre agroturizmus.
Na mape nájdeme národnú prírodnú rezerváciu Manínska úžina s pozoruhodnou tiesňavou a skalným mestom. Pre letné športy okrem turistiky sa tu nachádza vodná nádrž Nosice a v jej blízkosti kúpele Nimnica.
Mapa nás bude spoľahlivo sprevádzať po vyznačených turistických aj cykloturistických trasách, ako aj po niekoľkých náučných chodníkoch. Pozostáva z dvoch častí - mapovej a textovej, ktoré sú vložené v praktickom plastovom obale. Textová časť je užitočným turistickým sprievodcom, nechýba v ňom charakteristika územia s popisom CHKO, podrobný turisticko-vlastivedný popis územia a tiež niekoľko vybraných turistických trás s popisom a výškovým profilom.
Mapa je spracovaná pre navigačný systém GPS so sieťou WGS 84, o čom môžeme nájsť informácie taktiež v textovej časti. Logo Matúšovho kráľovstva na titulnej strane nás pozýva spoznávať a putovať s mapou po krásnej prírode a pamiatkach tohto kraja.

Turistická mapa č.109 - Javorníky - Čadca

mapa
(1:50 000)
Mapa predstavuje veľmi atraktívnu oblasť Slovenska, prírodne aj kultúrne rozmanitú. Zachytáva časť stredného Považia, časť Kysúc s Čadcou a okolím a severné moravsko-slovenské pomedzie. Mestá a zároveň okresy Žilina, Bytča, Čadca a Kysucké Nové Mesto určujú dopravu a cestovný ruch v oblasti. Najvýznamnejším mestským sídlom je krajské mesto Žilina - hospodárske a kultúrne centrum stredného Považia. Plní dôležité priemyselné funkcie vo viacerých oblastiach, je najvýznamnejšou križovatkou železničných tratí na Slovensku ako aj cestných ťahov. Historické centrum mesta - Mariánske námestie je mestskou pamiatkovou rezerváciou a mesto je sídlom Žilinskej univerzity.
Čadca, Kysucké Nové Mesto a Turzovka sú menšími priemyselnými a spoločenskými centrami regiónu, pričom Turzovku a Makov možno priradiť k hlavným rekreačným strediskám s vhodnými podmienkami pre celoročnú turistiku.
Z hľadiska turistiky sú v tejto oblasti zaujímavé pohoria Javorníky, Strážovské vrchy a Moravsko - sliezske Beskydy. Všetky poskytujú rozmanité podmienky pre pešiu turistiku, cykloturistiku a lyžovanie, okrem toho má územie zaujímavý potenciál pre vodné športy, poľovníctvo a vidiecku turistiku. Z juhu sa k Považskému podoliu pripájajú Súľovské vrchy, ktoré sa delia na podcelky Súľovské skaly a Manínska vrchovina. CHKO Strážovské vrchy sú na tomto území krásnym príkladom skalných miest a tiesňav, čo sa odráža v patričnej popularite a obdive návštevníkov.
Historicky patrí územie stredného Považia k staršie osídleným regiónom na Slovensku. Už v 12. storočí sa snažili strategickú dopravnú líniu Váhu ovládnuť systémom hradov. Z tohto obdobia pochádza hrad Budatín pri Žiline, v ktorom dnes môžete navštíviť Považské múzeum s galériou slovenského drotárskeho umenia. Výhľady na Roháč, Javorníky a údolie Váhu sa nám naskytnú z chátrajúceho hradu Hričov, ak naň vyjdeme po červenej turistickej značke z Hričovského Podhradia. Bytča je nepochybne zaujímavá svojím kaštieľom a sobášnym palácom - jedinou stavbou svojho druhu na Slovensku.
V mape nájdeme vyznačené aj niektoré cykloturistické trasy, napr. časť Kysuckej cyklomagistrály. Z bohatej siete turisticky značených trás treba spomenúť vyznačené náučné chodníky - Javorníky a Súľovské skaly. Mapa je spracovaná pre navigačný systém GPS so sieťou WGS 84, je skladaná a balená v plastovom obale, pričom jednu stranu tvorí mapová časť a druhú stranu textová. Táto obsahuje popis chránených území Strážovské vrchy, Kysuce a Beskydy, informácie o turisticky značených trasách, o ich značení v teréne, turisticko-vlastivedný popis oblasti. Popis vybraných turistických trás nám pomôže pri plánovaní výletov, nechýbajú ani informácie pre cykloturistov, ako aj údaje o systéme GPS. Na titulnej strane vás upúta logo Matúšovho kráľovstva, ktoré vás zároveň pozýva na putovanie po jeho panstvách - Budatínskom, Bytčianskom a Hričovskom, nachádzajúcich sa v Kysuckej dŕžave "kráľovstva".

Turistická mapa č. 110 - Malá Fatra - Vrátna

mapa
(1:50 000)
Oblasť tejto mapy predstavuje jednu z najatraktívnejších oblastí Slovenska, konkrétne horného Považia a Kysúc. V Matúšovom kráľovstve prechádza týmto územím hranica Kysuckej a Oravsko-turčianskej dŕžavy. Kysuckú dŕžavu hrdo zastupuje Strečnianske panstvo so zrúcaninou hradu Strečno, Radoľské panstvo s renesančným kaštieľom v Radoli a tiež Budatínske panstvo so zámkom, v ktorom dnes sídli Považské múzeum a galéria s expozíciou slovenského drotárskeho umenia.
Jadro územia mapy tvorí Národný park Malá Fatra, ktorý z JV ohraničuje Turčianska a zo SZ Žilinská kotlina. Mimoriadne dobrá dostupnosť týchto oblastí podmieňuje domáci aj zahraničný cestovný ruch. Koncentrujú sa tu atraktívne zimné strediská rekreácie a športu, a to najmä v Krivánskej Fatre do stredísk Vrátna dolina a Štefanová, v Lúčanskej Fatre sú to zase zjazdové plochy v oblasti Martinských holí. Okrem zimných športov je oblasť vhodná aj pre letnú a horskú turistiku. Krásne túry môžeme absolvovať v Krivánskej Fatre s hlavným hrebeňom Malej Fatry, Šútovskou dolinou k 38m vysokému Šútovskému vodopádu, ako aj v oblasti Terchovej či Malého a Veľkého Rozsutca. V neposlednom rade je toto územie vhodné aj pre poznávanie kultúrno-historických pamiatok, vidiecku turistiku, agroturistiku a poľovníctvo. Strediskami mestského cestovného ruchu sú Žilina a Martin.
Mapa je zo série nových dvojdielnych vydaní v praktickom plastovom obale. Jednou časťou je samotná turistická mapa spracovaná pre GPS so sieťou WGS 84, kde sú vyznačené trasy pre zimné športy a vyznačené turistické trasy sú uvedené aj s časovými údajmi. Textová časť obsahuje v úvode zemepisno-vlastivednú charakteristiku územia, popis národných parkov Malá Fatra, Veľká Fatra a CHKO Kysuce a systému turistického značenia v teréne. Nasleduje turisticko-vlastivedný popis oblasti a v závere tipy na vybrané turistické trasy, podľa ktorých si môžete spoľahlivo naplánovať výlet alebo vysokohorskú túru. Posledné stránky sú venované výkladu o systéme navigačného systému GPS. Na titulných stranách obidvoch časí nechýba logo Matúšovho kráľovstva.

Turistická mapa č. 111 - Chočské vrchy, Vodná nádrž Liptovská Mara

mapa
(1:50 000)
Mapa predstavuje územie dvoch rázovitých oblastí - dolnej Oravy a západného Liptova. Konkrétne sú to okresy alebo časti okresov Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín. Matúšovo kráľovstvo je v mape zastúpené tromi panstvami, Hornolehotským, Oravským a Likavským, ktoré všetky patria do Oravsko-Turčianskej dŕžavy. V Hornej Lehote sa nachádza krásny kaštieľ, v Oravskom Podzámku celoročne prevádzkovaný hrad s množstvom atraktivít a v Likavke zakonzervované zrúcaniny hradu. Celé popisované územie je bohaté na kultúrno-historické pamiatky a prírodné krásy a mapa vás ním spoľahlivo prevedie.
Územiu dominujú Chočské vrchy, z ktorých najvyšší - Veľký Choč dosahuje výšku 1611m.n.m. Sú tu ideálne podmienky pre peších turistov, cykloturistov, potulky vidiekom a rozličné zimné a vodné športy. Neďaleko je turisticky atraktívna vodná nádrž Liptovská Mara, veľkej obľube sa počas celého roka teší termálne kúpalisko Bešeňová. Unikátom je rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec, ktorá je zapísaná do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.
Mapa má pri peších trasách uvedené časové údaje putovania, je spracovaná pre GPS v sieti WGS 84. Mapa je poskladaná v praktickom plastovom obale spolu so samostatne spracovanou textovou časťou. Táto obsahuje zemepisno-vlastivednú charakteristiku územia, zásady bezpečného pohybu na horách, informácie o horskej službe a ochrane prírody spolu s popisom Národného parku Nízke Tatry, Tatranského národného parku, Národného parku Veľká Fatra s pokynmi pre návštevníkov, CHKO Horná Orava. Turisticko-vlastivedný popis je doplnený údajmi o turistických značených trasách a ich značení a podrobným popisom troch vybraných trás. Nasledujú popisy orografických celkov, informácie o zimných športoch, o cykloturistike a na záver je popísaný systém GPS. Mapa má na všetkých prebaloch erb Matúšovho kráľovstva, ktorý vás upúta pri kúpe.

Turistická mapa č. 112 - Západné Tatry, Roháče

mapa
(1:50 000)
Mapa zobrazuje územie Západných Tatier, administratívne členené do troch okresov: Liptovský Mikuláš, Poprad a Tvrdošín. Z pohľadu Matúšovho kráľovstva územím na mape prechádza jeho hranica, zasahuje sem časť Hornolehotského panstva, ktoré patrí do Oravsko-Turčianskej dŕžavy.
Územie zobrazené na mape predstavuje oblasť atraktívnu z hľadiska cestovného ruchu. Je to západná časť Tatier po oboch stranách slovensko-poľskej hranice, pričom do zobrazovaného územia patrí najväčšie stredisko cestovného ruchu na poľskej strane Tatier - Zakopané. Podľa mapy nájdete aj sútok Bieleho a Čierneho Váhu pri Kráľovej Lehote. Popisovaná oblasť má vhodné zázemie pre kultúrny a poznávací turizmus. V minulosti bolo toto územie bohaté na ľudových umelcov. Niektoré z ich zvykov a tradícií sa zachovali až dodnes, tradičné ľudové umenie sa dá vidieť na viacerých miestach: v Brestovej sa nachádza múzeum oravskej dediny, v Pribyline múzeum liptovskej dediny. Ďalšími strediskami, na ktoré sa sústreďuje pozornosť návštevníkov sú najmä Podbanské, Zuberec a Zverovka. Folklórnymi slávnosťami je známa Východná. A aby toho nebolo málo, celé územie je ako stvorené pre vyznávačov turistiky, alpinizmu a zimných športov. Vydajte sa s mapou spoznávať skryté zákutia Matúšovho kráľovstva.
Mapa je spracovaná pre GPS so sieťou WGS 84. Spolu so samostatnou textovou časťou je umiestnená v praktickom plastovom obale. Textová časť obsahuje zemepisno-vlastivednú charakteristiku územia, údaje o horskej službe a ochrane prírody v chránených územiach na slovenskej i poľskej strane hranice: Tatranský národný park, Tatrzanski Park Narodowy, Národný park Nízke Tatry a CHKO Horná Orava. Informácie o turisticky značených trasách sú doplnené popisom siedmich vybraných trás. Turisticko-vlastivedný popis obsahuje stručné informácie o jednotlivých zaujímavostiach územia. V závere je popísaný systém GPS, nachádzajú sa tu aj informácie pre cykloturistov a informácie o zimných športoch. Mapa je na všetkých prebaloch označená logom Matúšovho kráľovstva.

Turistická mapa č. 119 – Strážovské vrchy – Trenčianske Teplice

mapa
(1:50 000)
Tento titul, konkrétne jeho 4. vydanie, predstavuje územie stredného Považia. Okrem horských oblastí sú turisticky atraktívne aj kultúrno-historické centrá, napr. Ilava, ojedinelé vidiecke sídla ako Čičmany alebo kúpeľné strediská.
Väčšinu územia vypĺňajú Strážovské vrchy, ktoré patria k stredne vysokým pohoriam Slovenska, ale s veľkou výškovou členitosťou. Najnižšie miesto pohoria na dne vážskej doliny pri Opatovej má len 210 m a najvyšší vrchol Strážov až 1213 m nad morom. Severozápadnú časť územia vykrývajú Biele Karpaty, z opačnej severovýchodnej zasahujú atraktívne Súľovské vrchy.
Správnymi centrami sú mestá Trenčín, Prievidza a Považská Bystrica, priemyselným Dubnica nad Váhom, administratívnym Ilava. Trenčianske Teplice patria k najvýnamnejším slovenským kúpeľným mestám a v Čičmanoch sa nachádza pamiatková rezervácia ľudovej architektúry s drevenou architektúrou, ktorá má jedinečnú ornamentálnu výzdobu. Mapa zachytáva aj hlavný západovýchodný komunikačný koridor územia s diaľnicou D1 – z Bratislavy do Žiliny a tiež železničnú líniu, čo má veľký výnam v ekonomike oblasti. Územie má však nemalý potenciál aj pre pešiu turistiku, cykloturistiku, poľovníctvo a poznávacie aktivity.
Matúšovo kráľovstvo, o čom hovorí jeho logo na titulnej strane, sa prezentuje na tomto území prevažne Hornopovažskou dŕžavou. Vršatecké panstvo prezentujú zrúcaniny stredovekého hradu Vršatec, v Lednickom panstve sa nad obcou Lednica nachádzajú zrúcaniny hradu s rovnomenným názvom, ktoré sú dominantou celých Bielych Karpát. Aj Košecké panstvo je zastúpené zrúcaninami hradu, z ktorého je nádherný výhľad na Malé Košecké Podhradie a hory okolo Košeckej doliny. Z juhu zasahuje ešte do oblasti mapy čiastočne Hornonitrianska dŕžava, a to Uhrovským a Bojnickým panstvom.
Mapa sa skladá z textovej a mapovej časti, vložené sú v praktickom plastovom obale. Textová časť je vlastne sprievodcom, v ktorom nechýba podrobný turisticko-vlastivedný popis, popis chránených území na Slovensku a vybraných turistických trás. V závere môžeme nájsť informácie o navigačnom systéme GPS so sieťou WGS 84, pre ktorý je mapa spracovaná.

Turistická mapa č. 120 - Malá Fatra, Martinské hole

mapa
(1:50 000)
Mapa zachytáva územie s veľkým počtom atraktívnych stredísk vhodných na rekreáciu a šport. Zaujímavosťou je, že na jednej mape sa tu nachádzajú časti ôsmich panstiev a ku každému z nich patrí hrad. V ponímaní Matúšovho kráľovstva je táto oblasť rozdelená do Lietavského, Strečnianskeho, Hričovského, Sklabinského, Súľovského, Bojnického, Blatnického a Znievskeho panstva. Zasahujú sem teda dŕžavy Hornopovažská, Hornonitrianska, Kysucká a Oravsko-Turčianska. Územie je atraktívne v lete najmä pre peších turistov. V tých najkrajších a najzaujímavejších miestach sú vyznačené náučné chodníky, v popisovanej oblasti ich je celkovo šesť. Na chodníku Rajecké Teplice - Žibrid dominuje nádherný skalný budzogáň. V popisovanej oblasti je však veľa čo objavovať. Je tu množstvo utajených krás, ktoré s mapou v ruke určite nájdete. Pre milovníkov zimných športov sú vhodné predovšetkým tri najväčšie lyžiarske strediská: Martinské hole, Fačkovské sedlo a Rajecká Lesná. V poslednom spomínanom sa nachádza aj pozoruhodné rezbárske dielo - Slovenský Betlehem s rozmermi 8,5x2,5 m, ktorý zobrazuje rôznorodé slovenské pamätihodnosti. Kúpeľníctvo je v oblasti zastúpené Rajeckými Teplicami a Turčianskymi Teplicami.
Poďte s mapou križovať osem panstiev Matúšovho kráľovstva. Pri peších trasách sú vyznačené časové údaje, je spracovaná pre GPS so sieťou WGS 84. Mapa je umiestnená v plastovom obale spolu so samostatne spracovanou textovou časťou. V tejto časti sa nachádza zemepisno-vlastivedná charakteristika územia, ochrana prírody v Národných parkoch Malá Fatra a Veľká Fatra spolu s pokynmi pre návštevníkov, CHKO Strážovské vrchy, popis turistického značenia v oblasti, osem tipov na pešie výlety v popisovanej oblasti a informácie o zimných športoch. V závere je popísaný systém GPS. Na všetkých prebaloch mapy je umiestnený erb Matúšovho kráľovstvo, ktorý pre vás bude inšpiráciou ku kúpe.

Turistická mapa č. 121 - Veľká Fatra

mapa
(1:50 000)
Jadro popisovaného územia tvorí masív Veľkej Fatry, na ktorý priamo nadväzujú Starohorské vrchy, Nízke Tatry a Malá Fatra. Administratívne sa územie rozprestiera v hraniciach okresov Banská Bystrica, Ružomberok, Turčianske Teplice a Martin. Matúšovo kráľovstvo je tu zastúpené Sklabinskýn, Likavským, Oravským, Blatnickým a Znievskym panstvom, ktoré všetky patria do Oravsko-Turčianskej dŕžavy. Celé územie je nesmierne bohaté na prírodné krásy. Fatranské vrcholy vytvárajú panorámu mnohým dolinám a sedlám, ktoré ukrývajú svoje tajomstvá. A vy ich môžete odhaliť spolu s mapou. Nájdete tu viacero vodopádov, jedinečnú Harmaneckú jaskyňu, množstvo chránených rastlín a živočíchov. Mestskými strediskami oblasti sú Martin a Ružomberok. Cestovný ruch sa rozvíja v oblasti Donovalov, pri Ružomberku sa nachádza lyžiarske stredisko Malinné. Horská osada Vlkolínec si svojou jedinečnosťou vyslúžila zápis do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Kúpeľníctvo v oblasti zastupuje Korytnica a Ľubochňa.
Mapa je spracovaná pre GPS so sieťou WGS 84 a je umiestnená v praktickom plastovom obale so samostatnou textovou časťou. Úvod textovej časti tvorí zemepisno-vlastivedná charakteristika územia. Ďalej nasledujú údaje o horskej záchrannej službe, popis geomorfologických celkov, ochrana prírody a informácie o národných parkoch Veľká Fatra, Malá Fatra a Nízke Tatry. Turisticko-vlastivedný popis obsahuje informácie o zaujímavých lokalitách. Údaje o turisticky značených trasách sú rozšírené o popis piatich vybraných turistických trás s profilmi. V závere sú uvedené informácie o zimných športoch, informácie pre cykloturistov a opis systému GPS. Logo Matúšovho kráľovstva sa nachádza na všetkých prebaloch mapy a bude pre vás inšpiráciou k jej kúpe.

Turistická mapa č. 127 - Malé Karpaty, Bratislava

mapa
(1:50 000)
Mapa vás bude spoľahlivo prevádzať územím Bratislavy a okolia, ktoré je vďaka svojej geografickej polohe na hraniciach Rakúska a Maďarska hojne navštevovaným regiónom. Jeho význam v minulosti dodnes dokazuje hradisko v Devíne, hrad Bratislava, Pajštún, či Červený Kameň. Matúšovo kráľovstvo je v popisovanej oblasti zastúpené Bratislavským, Čeklískym, Pezinským, Budmerickým, Pajštúnskym, a Červenokamenským Devínskym panstvom. Tradičným lákadlom Malých Karpát je známa vínna cesta. Turistické a cykloturistické výlety do prírody a prechádzky po náučných chodníkoch možno obohatiť návštevami múzeí. Neďaleko Stupavy sa nachádza známe pútnické miesto Marianka. Osobitosťou popisovaného územia je veľtok Dunaja, na ktorom sa nachádza aj vodné dielo Gabčíkovo a areál vodných športov Čunovo. V rakúskom pohraničí je viacero miest hodných návštevy, napríklad kúpeľné mestečko Bad Deutsch-Altenburg, Marchfeld so svojimi zámkami a kaštieľmi, Petronell Carnuntum, odkiaľ rímsky cisár Marcus Aurelius podnikal svoje vojnové výpravy a mnohé iné, ktoré s mapou hravo nájdete.
Poďte spolu s mapou spoznávať územie Matúšovho kráľovstva. Pri peších trasách sú označené aj časové údaje. Mapa je spracovaná pre GPS so sieťou WGS 84. Je zabalená v praktickom plastovom puzdre, so samostatnou textovou časťou. Úvodom textovej časti je zemepisno-vlastivedná charakteristika územia, ďalej nasledujú informácie o ochrane prírody, o CHKO Dunajské Luhy, CHKO Malé Karpaty, CHKO Záhorie a Národnom parku Donau-Auen (Dunajské Nivy) na rakúskej strane hranice. Turisticko-vlastivedný popis je doplnený informáciami o turisticky značných trasách a ich značení v teréne a opis piatich vybraných turistických trás. V závere sú uvedené informácie pre cykloturistov, informácie o zimných športoch a údaje o systéme GPS.

Turistická mapa č.128 - Malé Karpaty - Záruby

mapa
(1:50 000)
Zo série troch titulov turistických máp venovaných rozsiahlemu chránenému územiu Malých Karpát zaberá oblasť Zárub zhruba jeho strednú a najväčšiu časť. Tiahne sa celou juhovýchodnou časťou územia, stred vypĺňa Borská nížina a zo severu ju uzatvára Chvojnická pahorkatina.
Nachádzajú sa tu dve významné prírodné oblasti - CHKO Malé Karpaty a CHKO Záhorie, juhovýchod patrí k "Malokarpatskej vínnej ceste". Najvyšším vrchom Malých Karpát sú Záruby - 767 m n.m., o niečo nižšie sú Vápenná a Vysoká, obidve v komplexe súvislých lesov. Smolenický kras s typickým krasovým charakterom skrýva viacero jaskýň, najznámejšia je jaskyňa Driny.
Administratívne je oblasť rozdelená medzi štyri okresy - Pezinok, Trnavu, Senicu a Malacky. Najväčším sídlom je Senica, známa aj svojím textilným a potravinárskym priemyslom. Cestovný ruch reprezentuje predovšetkým letná turistika, význam má aj turistika za kultúrou a históriou, veď Záhorie patrí k najzaujímavejším etnografickým celkom na Slovensku. Má svoje svojbytné nárečie, humor aj ľudové zvyky.
Významné sú kúpele Smrdáky pre liečbu kožných a pohybových porúch, v obci Šaštín-Stráže je neskorobaroková Bazilika Sedembolestnej Panny Márie, ktorá je pútnickým miestom.
Logo Matúšovho kráľovstva na obale mapy nás upozorňuje, že sa pohybujeme na jeho území, konkrétne v Záhorskej dŕžave. V Plaveckom panstve nás nad obcou Plavecké Podhradie upútajú zrúcaniny Plaveckého hradu, v susednom Korlátskom panstve si môžeme pozrieť zvyšky hradných múrov Korlátka. Do územia mapy z časti zasahuje aj Brančské panstvo a z juhovýchodu Smolenické panstvo, ktoré však patrí už do Malokarpatskej dŕžavy MK.
Mapa je opäť dvojdielna pozostávajúca z mapovej a textovej časti. Textová časť okrem všeobecných informácií týkajúcich sa zemepisno-vlastivednej charakteristiky územia a turisticko-vlastivedného popisu obsahuje aj niekoľko tipov na absolvovanie turistických trás, ako aj o systéme GPS a WGS 84, pomocou ktorých je mapa spracovaná a vytvorená.

Turistická mapa č.129 – Malé Karpaty - Bradlo

mapa
(1:50 000)
Pohorie Malých Karpát sa tiahne v dĺžke asi 100 km od Hainburgu v Rakúsku po Nové Mesto nad Váhom. Malé Karpaty sa delia na niekoľko podcelkov, v priestore tejto mapy sú zobrazené Brezovské a Čachtické Karpaty. Zo severnej časti zasahujú do oblasti mapy Biele Karpaty a pod nimi Myjavská pahorkatina, s výrazným vrchom Bradlo. Územie sa v prevažnej miere využíva poľnohospodársky a je charakteristické typickými, roztrúsenými kopanicami.
Mapa obsahuje hustú sieť turisticky značených trás, ktorá umožňuje bezpečný pohyb návštevníkov takmer po celý rok. Pestrý a členitý povrch najmä Malých Karpát uspokojí rekreačných aj náročnejších turistov.
Turisticky významnou oblasťou je najvyšší vrch Bielych Karpát Veľká Javorina – 970 m n.m. s výrazným trávnatým vrcholom a televíznou translačnou stanicou na slovensko-českej hranici. Stala sa symbolom česko-slovenskej vzájomnosti. Na jej svahoch sú výborné lyžiarske terény.
Okresnými mestami a zároveň priemyselnými centrami v oblasti sú Myjava a Nové Mesto nad Váhom, ale primyselne významná je aj Stará Turá. Piešťany ako okresné mesto sú známe skôr ako kúpele s termálnymi prameňmi a liečivým bahnom.
Logo Matúšovho kráľovstva na titulnej strane nás opäť pozýva k putovaniu po jej panstvách, ktoré sa rozliehajú v Dolnopovažskej dŕžave. Čachtické panstvo zastupuje povestný Čachtický hrad. Ďalšou hradnou zrúcaninou, ktorá láka prebádať je Dobrovodský hrad nad obcou Dobrá Voda. Zo západnej strany zasahuje do oblasti mapy čiastočne Záhorská dŕžava svojím Brančským panstvom a hradom Branč.
Tretie vydanie tohto titulu dostávame do rúk v plastickom obale zložené z dvoch častí – textovej a mapovej. Textová časť obsahuje okrem popisov chránených krajinných oblastrí a turisticko-vlastivedného popisu aj popis 6 vybraných turistických trás, informácie pre cykloturistov a o navigačnom systéme GPS.

Turistická mapa č. 130 - Považský Inovec - Piešťany

mapa
(1:50 000)
Územie mapy predstavuje turisticky zaujímavú oblasť s veľkým rekreačným potenciálom pre domáci aj zahraničný cestovný ruch. Z týchto aktivít dominuje letná turistika, cykloturistika, zimné športy, vidiecka turistika. Medzinárodný význam má kúpeľníctvo.
Územie vypĺňa najmä Považský Inovec s najvyšším vrcholom Inovcom - 1 042 m n.m. Zo severu ho uzatvára Považské podolie a z juhu Nitrianska pahorkatina - súčasť Podunajskej pahorkatiny. Z juhovýchodu zasahuje časť Tribeča, ktorá je súčasťou CHKO Ponitrie.
Oblasť mapy je delená medzi tri kraje: Trenčiansky, Trnavský a Nitriansky. Významnými mestským sídlami sú Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Topoľčany a Piešťany - najvýznamnejšie kúpele na Slovensku. Funkciu cestovného ruchu tu dopĺňa ojedinelé Balneologické múzeum.
V mape sú spoľahlivo vyznačené turistické trasy aj s časovými údajmi, cykloturistické trasy - Vážska cyklomagistrála, lyžiarske strediská sa nachádzajú na Bezovci, v Podhradí, Selci, pri Chate pod Inovcom, v Kálnici.
Logo Matúšovho kráľovstva na obale mapy nás pozýva k putovaniu po hradoch kráľovstva. Určite neoľutujeme návštevu hradov Beckov a Tematín v Dolnopovažskej dŕžave a Topoľčianskeho hradu v Hornonitrianskej dŕžave.
Mapa je zložená z dvoch častí - mapovej a textovej, ktoré sú zložené v plastovom obale. Textová časť poskytuje okrem iných informácií bohatý turisticko-vlastivedný popis a tiež popis vybraných trás. Podobne ako v ostatných tituloch týchto najnovších vydaní turistických máp aj tu je zavedená sieť WGS-84, ktorá s využitím prístrojov GPS umožní orientáciu v teréne s presnosťou na 10-15 m.

Turistická mapa č. 131 - Vtáčnik - Horná Nitra

mapa
(1:50 000)
Centrálnu časť priestoru, ktorý mapa zachytáva, tvorí Hornonitrianska kotlina. V členení Matúšovho kráľovstva zaraďujeme túto oblasť do Hornonitrianskej dŕžavy, v ktorom nás mapa s logom kráľovstva spoľahlivo sprevádza Prievidzkým, Brodzianskym, Uhrovským a Bojnickým panstvom. Každé z nich je zastúpené niekdajším sídlom Matúša Čáka Trenčianskeho a na všetkých okrem Prievidzského hradu - nezachovali sa z neho žiaľ ani základy - môžeme vychutnávať kus histórie. V Brodzanoch je to renesančný kaštieľ, v bočnom hrebeni Nitrických vrchov nás vítajú majestátne zrúcaniny Uhrovského hradu a romantickú stavbu Bojnického zámku ako dominantu horného Ponitria netreba asi nikomu predstavovať.
Územie má veľký potenciál pre domáci aj zahraničný cestovný ruch a patrí k tradičným priemyselným regiónom. Hornonitriansku kotlinu zaraďujeme medzi stredne vysoké kotliny a ohraničujú ju horstvá Vtáčnik, Tribeč, Strážovské vrchy, Žiar. Vtáčnik je krajinný celok Slovenského rudohoria s najvyšším vrcholom rovnomenného názvu s nadmorskou výškou 1 346 m a veľmi pestrým reliéfom. Strážovské vrchy sú horským celkom Fatransko-tatranskej oblasti s najvyšším vrcholom Strážov - 1 213 m n.m. a veľmi dobrými možnosťami pre pešiu a zimnú lyžiarku turistiku. Z ďalších rekreačných aktivít dominuje kúpeľníctvo, poľovníctvo a vidiecka turistika. Kúpeľné mesto Bojnice patrí k najpopulárnejším návštevným mestám na Slovensku. Okrem zámockého múzea s vyhľadávanými kultúrnymi podujatiami sa tu nachádza aj najväčšia ZOO na území Slovenska. Ďalšie podmienky cestovného ruchu v tejto oblasti udávajú najväčšie mestá - Prievidza, Partizánske a Bánovce nad Bebravou.
Mapa je dvojdielna balená v plastovom púzdre. Jeden diel je mapová časť spracovaná pre systém GPS so sieťou WGS 84, s vyznačenými trasami pre zimné športy a s turistickými časovými údajmi. Druhý diel tvorí textová časť, ktorá slúži ako sprievodca touto oblasťou. V úvode sa dozvieme základy zo zemepisno-vlastivednej charakteristiky územia s popisom jednotlivých horských celkov, nasledujú kategórie a zásady ochrany prírody v chránených územiach. Bohatý turisticko-vlastivedný popis územia nás pomerne podrobne informuje o zaujímavostiach miest, obcí a jednotlivých lokalít. Nechýbajú ani zásady turistického značenia v teréne a námety na niektoré zaujímavé turistické trasy. Posledné stránky patria informáciám o zimných športoch, pre cykloturistov, ako aj o systéme GPS.

Turistická mapa č. 137 - Tribeč - Pohronský Inovec, Topoľčianky

mapa
S týmto titulom turistickej mapy sa vyberieme do oblasti zaujímavej z hľadiska pešej turistiky, cykloturistiky, cestovného ruchu aj histórie.
Turistické trasy a náučné chodníky, ako Arborétum Mlyňany, Vojšín, Zobor, Zlatno - Skýcov nás lákajú putovať po horách Tribeča, Pohronského Inovca aj Štiavnických vrchov. CHKO Ponitrie zaberá Tribeč na juhu a Vtáčnik na severe s najvyšším vrcholom Veľký Tribeč - 830 m n.m. Známy je aj Zobor s výškou 587 m n.m.
Oblasť je mimoriadne atraktívna historickými zaujímavosťami a pamiatkami. Pri potulkách Matúšovým kráľovstvom spoznáme hneď niekoľko hradov, zámkov a kaštieľov. V Dolnonitrianskej dŕžave je to kaštieľ Topoľčianky - národná kultúrna pamiatka a jeden z najvzácnejších kaštieľov na Slovensku. Z obce Oponice po zelenej turistickej značke vystúpime na Oponický hrad - zrúcaninu šľachtického strážneho hradu. Pomerne dobre zachovaná zrúcanina hradu Gýmeš sa nachádza na trase bývalej hradnej cesty neďaleko Kostolian nad Tribečom. Kaštieľ v Tesárskych Mlyňanoch bol postavený v existujúcej botanickej záhrade. Je sídlom dendrologického pracoviska SAV a priľahlé arborétum je unikátnym parkom vzácnych rastlín a drevín.
Hornonitrianska dŕžava je zastúpená pomerne zachovalými zrúcaninami Hrušovkého hradu a renesančným kaštieľom v obci Skýcov.
Medzinárodný význam má mestský cestovný ruch v Nitre, ktorý je orientovaný najmä na výstavníctvo. Ďalšie významné mestské sídla sú Topoľčany a Zlaté Moravce.
Mapa je zo série dvojdielnych vydaní v praktickom plastovom obale. Jednou časťou je samotná turistická mapa spracovaná pre GPS so sieťou WGS 84, kde sú vyznačené trasy pre zimné športy a turistické trasy aj s časovými údajmi. Textová časť obsahuje v úvode zemepisno-vlastivednú charakteristiku územia, všeobecné informácie týkajúce sa kategórií chránených území, ďalej turisticko-vlastivedný popis oblasti a popis šiestich vybraných turistických trás, podľa ktorých si môžete spoľahlivo naplánovať výlet alebo vysokohorskú túru. Nechýba ani výklad o navigačnom systéme GPS.

Turistická mapa č. 143 – Gabčíkovo

mapa
(1:50 000)
Tento titul turistickej mapy predstavuje územie, ktoré je veľmi atraktívne z hľadiska medzinárodného cestovného ruchu. Nájdeme na ňom Bratislavu s významnými prímestskými časťami Bernolákovo, Záhorská Bystrica, Rusovce, Dunajská Lužná, Šamorín, Čunovo a Gabčíkovo – najväčšie slovenské vodné dielo. Vodná elektráreň pri Gabčíkove je najvýkonnejšia svojho druhu na Slovensku – 540 MW. Dielo z časti zatopilo pôvodné lužné lesy, ktoré sú chránené v CHKO Dunajské luhy.
Pohraničná zóna Podunajského regiónu má význam najmä pre vodné športy a cykloturistiku, ale aj pre vidiecky cestovný ruch a agroturizmus. Okrem toho takmer celú zvyšnú časť územia vypĺňa Podunajská rovina, ktorej najmladšie časti sa nachádzajú na nivách jednotlivých tokov. Na niektorých miestach sa vplyvom rôznych nánosov tvoria vyklenuté vyvýšeniny. Najrozsiahlejšia sa tvorí stredom Žitného ostrova, ale mierne vyvýšené formy lemujú celý Žitný ostrov a nachádzajú sa pozdĺž Dunaja i Malého Dunaja.
Matúšovo kráľovstvo má zastúpenie v Podunajskej dŕžave, v jej Dunajskostredskom panstve. Barokovo-rokokový Žltý kaštieľ v Dunajskej Strede slúži dnes ako sídlo Žitnoostrovného múzea, ktorého expozícia okrem iného obsahuje i zozbierané zariadenia z viacerých kaštieľov na Žitnom ostrove.
Textová časť dvojdielneho 3. vydania tohto titulu nás informuje o zásadách a predpisoch pre plavbu na Dunaji. Obsauje tiež rozsiahly turisticko-vlastivedný popis a podrobný popis turistických trás okolo Dunaja.

Turistická mapa č. 149 - Chvojnická pahorkatina, Skalica

mapa
(1:50 000)
Mapa zachytáva oblasť Chvojnickej pahorkatiny, nachádzajúcej sa v slovensko-českom pohraničí. V Matúšovom kráľovstve oblasť spadá do Holíčskeho a Brančského panstva v Záhorskej dŕžave, administratívne patrí do okresov Skalica a Senica. Zaujímavé lokality územia sú ľahko prístupné po turistických trasách alebo cyklotrasách.
Matúšovo kráľovstvo je na mape zastúpené hradom Branč, ktorý leží na kopci vo výške 475m. n. m. a poskytuje krásny kruhový výhľad na panorámu Myjavskej pahorkatiny a Malých Karpát, a holíčskym kaštieľom.
Na vrchole Vírovská neďaleko obce Rohov je postavený najväčší kríž Matúšovho kráľovstva. Siaha do výšky 27 metrov a má rozpätie ramien 9 metrov. Špecifikom oblasti sú náleziská ropy v blízkosti Gbelov. História ťažby ropy je zdokumentovaná v naftárskom múzeu v areáli spoločnosti Nafta Gbely. Patrí k nemu aj skanzen s ukážkami vrtných zariadení. Na oddych sú vhodné kúpele Smrdáky, pri Senici leží Kunovská priehrada, ktorá je ako stvorená na letnú rekreáciu. Skalica je známa mnohými kultúrnymi pamiatkami, z ktorých najznámejšia je Rotunda sv. Juraja. Dá sa tu navštíviť aj Záhorské múzeum a „fajnšmekri“ určite nepohrdnú vychýreným skalickým vínom, či sladkým trdelníkom. Kopčany sú zasa známe vďaka žrebčincu. Naprázdno neobídu ani milovníci poľovačky.
Poďte teda s mapou križovať panstvá Matúšovho kráľovstva. Pri peších trasách sú vyznačené aj časové údaje, je spracovaná pre GPS v sieti WGS 84. Mapa je umiestnená v plastovom obale spolu so samostatne spracovanou textovou časťou. Je v nej zemepisno-vlastivedná charakteristika územia, krátky popis geomorfologických celkov, ochrana prírody v CHKO Záhorie, Biele a Bílé Karpaty, popis turistického a cykloturistického značenia v oblasti a štyri tipy na pešie výlety popisovanej oblasti. Pri týchto výletoch sú uvedené i profily. V závere je popísaný systém GPS. Pri kúpe tejto mapy Vás upúta erb Matúšovho kráľovstva umiestnený na všetkých jej prebaloch.

Turistická mapa č. 150 - Borská nížina, Malacky

mapa
(1:50 000)
Mapa zachytáva územie časti slovensko-rakúskeho a slovensko-českého pohraničia, ležiaceho v Matúšovom kráľovstve v Záhorskej dŕžave, v Devínskom a Pajštúnskom hradnom panstve. Úradne územie leží v okresoch Malacky a Senica. Táto časť Záhoria je najmä pre cykloturistov, ktorí v tejto oblasti majú k dispozícii množstvo značených trás. Mapa im bude slúžiť na námety k mnohým neznačeným turistickým zaujímavostiam. Pešie trasy sú najmä v južnej časti v oblasti Malých Karpát. Z hradov Matúšovho kráľovstva sa na mape nachádza tajomný Zámoček - hrad nad Kuchyňou na južnom cípe vrcholu Bučková. Sú tu z neho zachované základy dvoch veží a niekoľko torz múrov. Mototuristi, cykloturisti si môžu z najvýznamnejších pamiatok obzrieť kaštieľ s parkom v Malackách, Tillnerovo múzeum v bývalom mlyne v Malackách, kostol a habánsky mlyn vo Veľkých Levároch a baziliku v Šastíne-Strážoch. Je tu i viacero vodných nádrží vhodných na kúpanie, rekreáciu, rybolov. K najznámejším patrí Gazárka v Šastíne -Strážoch, Rudava pri Malých Levároch, Lábske jazero a vodná nádrž Tomky. Na svoje si prídu aj milovníci poľovačky. V meste Šaštín-Stráže sa konajú významné celoštátne púte. Prírodnou zaujímavosťou sú zasa pieskové duny, ktoré mnohokrát poslúžili filmárom ako náhrada púštnej krajiny, možno si ich prezrieť na gazárke.
Pozývame Vás s mapou putovať touto časťou Matúšovho kráľovstva a objavovať mnohé „utajené“ krásy a lokality. Mapa má pri peších trasách uvedené časové údaje putovania, je spracovaná pre GPS v sieti WGS 84. Je umiestnená v plastovom obale, kde jednu časť tvorí mapa a druhú sprievodca. V ňom je zemepisno-vlastivedná charakteristika územia, krátky popis geomorfologických celkov, ochrana prírody s CHKO Záhorie a Malé Karpaty, podrobný miestopis, popis turistického a cykloturistického značenia v oblasti a dva tipy na peší výlet v oblasti Pezinskej Baby. Pri týchto výletoch sú uvedené i profily. V závere je popísaný systém GPS. Pri kúpe tejto mapy Vás upúta erb Matúšovho kráľovstva umiestnený na všetkých jej prebaloch.

Turistická mapa č. 151 - Trnavská pahorkatina - Senec

mapa
Trnavská pahorkatina je súčasťou Podunajskej nížiny s charakteristickým nížinatým územím. Nachádza sa v okresoch Trnava, Senec a Galanta, ktoré patria k širšiemu rekreačnému zázemiu Bratislavy.
Zo severovýchodnej časti zasahujú Malé Karpaty a sú v kontraste s Podunajskou pahorkatinou, ktorú reprezentuje Trnavská pahorkatina. Najvyšším bodom územia sú Záruby s výškou 767 m n.m.
V oblasti sú veľmi výhodné podmienky na pestovanie viniča. Horné a Dolné Orešany, Častá, Budmerice, Šenkvice sú najvýznamnejšie vinohradnícke oblasti na Slovensku. Mestá, obce a vinárske strediská vytvorili združenie "Malokarpatská vínna cesta" s významnou podporou agroturistiky.
Významnými mestskými sídlami sú Trnava a Senec. Trnava je zároveň krajským sídlom a tiež univerzitným mestom s bohatým kultúrno-historickým potenciálom.
Logo Matúšovho kráľovstva na obale mapy nás opäť upozorňuje, že sa nachádzame na jeho území. Malokarpatská dŕžava nás vo svojom Budmerickom panstve pozýva do Budmeríc, kde sa uprostred anglického parku nachádza kaštieľ v romantickom štýle. Nemali by sme obísť ani Červený Kameň - hrad nad obcou Píla. Je to národná kultúrna pamiatka, kde sa v rozsiahlych priestoroch hradu nachádza muzeálna zbierka nábytku, zbraní, obrazov, skla aj keramiky. Jeho pivničné priestory sú svojím rozsahom a architektúrou ojedinelé v strednej Európe.
Nezanedbateľnou turistickou oporou oblasti sú náučné chodníky, ktorých je niekoľko: Náučný chodník k jaskyni Driny, Majdan, Plavecký kras a Smolenický kras.
Mapa má dve časti vložené v plastovom obale, pričom jej mapová časť je opäť spracovaná pre navigačný systém GPS so sieťou WGS 84. Textová časť je spoľahlivým sprievodcom celej oblasti, obsahuje popis geomorfologických celkov Malé Karpaty, Podunajská pahorkatina a Podunajská rovina, informácie pre cykloturistov, turisticko-vlastivedný popis oblasti, ako aj údaje o systéme GPS.

Turistická mapa č. 152 – Nitrianska pahorkatina, Hlohovec

mapa
(1:50 000)
Vyčlenené územie tejto mapy predstavuje Nitriansku pahorkatinu, ktorá je súčasťou Podunajskej nížiny. Jej severnú a severovýchodnú časť zaberá Podunajská pahorkatina a juhozápadnú časť Podunajská rovina. Zo severu do mapy zasahuje južná časť Považského Inovca. Vývoj v tejto oblasti sa opiera o prírodné pomery v údolí Nitry a Váhu, zo sverozápadu je vybudovaný Vážsky kanál po Hlohovec, ktorý reguluje rieku z najväčšej nádrže – Sĺňavy.
Dominantným mestom územia je Nitra s mimoriadne bohatou históriou. Má rozvinutý priemysel, je sídlom univerzity a sídlom výstavníctva. Územie je členené v okresoch Nitra, Šaľa, Galanta, Trnava, Topoľčany, Piešťany a Hlohovec. Priemyselnými centrami sú Hlohovec a Šaľa. Rekreačný potenciál spočíva v poznávamí kultúrno-historických pamiatok, v letných športoch, v turistike a cykloturistike.
Matúšovo kráľovstvo je v tejto lokalite zastúpené až v troch dŕžavách. Podunajskú dŕžavu reprezentuje Galanta svojím neskororenesančným kaštieľom, ktorý dnes slúži pre Mestský úrad, okrem toho sa v ňom nachádzajú aj muzeálne miestnosti so stálymi a premenlivými expozíciami. V tejto dŕžave nás bude lákať aj Šintavský hrad, ktorého lokalizácia sa spája s miestom súčasného Sereďského kaštieľa. Nachádza sa v Seredi pri Váhu a pomaly sa blíži k zrúcanine.
V Dolnopovažskej dŕžave môžeme nájsť na kopci južne od Hlohovca Hlohovecký kaštieľ, dnes je však nevyužitý. Okolo kaštieľa je krásny park a empírové divadlo.
Na území Dolnonitrianskej dŕžavy treba spomenúť Nitriansky hrad – komplex na skalnom brale nad mestom Nitra. Bol vždy prirodzenou pevnosťou, jeho dominantou je katedrála, biskupský palác a opevnenie s bastiónmi.
Textová časť tohto mapového titulu obsahuje rozsiahly turisicko-vlastivedný popis a popis šiestich vybraných turisických trás aj s výškovými profilmi.

Turistická mapa č.153 - Podunajská rovina, Diakovce

mapa
(1:50 000)
Mapa zachytáva rovinný celok v juhozápadnej časti Podunajskej nížiny. Podunajská rovina je zo SZ ohraničená Malými Karpatmi, zo S a V Podunajskou pahorkatinou a z juhu susedí s Maďarskom a Rakúskom. S mapou môžeme spoznávať Galantské a Dunajskostredské panstvo, ktoré začleňujeme do Podunajskej dŕžavy Matúšovho kráľovstva. Monotónny nížinný charakter tejto oblasti Slovenska s lužnými lesmi pozdĺž Dunaja, Malého Dunaja, Váhu a Nitry udáva aj podmienky a možnosti pre turistiku a cestovný ruch. Najväčšími mestami tejto oblasti sú Galanta a Šaľa, hlavne Galanta nás láka svojou históriou. Sú tu dva kaštiele, starší neskororenesančný, dnes slúži ako múzeum pre rôzne expozície, či príležitostné výstavy a novší neogotický kaštieľ z r. 1860. Okrem toho môžeme navštíviť Dudvážske vlastivedné múzeum s bohatou expozíciou histórie a ľudovej kultúry okresu Galanta. K pomerne k veľkým a zároveň historicky najstarším obciam lokality patria Diakovce, Matúškovo, Tvrdošovce, Palárikovo, Horné Saliby, Tomášikovo. Mnohé z nich sú archeologické lokality. Turisticky najzaujímavejšou je oblasť Malého Dunaja, ktorý svojím 128 km dlhým tokom tvorí severnú hranicu Žitného ostrova a jeho najväčším prítokom je Čierna voda. Rieka v množstve meandrov s lužnými lesmi vytvára malebné zákutia. Tento prírodný fenomén vytvára predpoklady pre vodné mlyny, jeden z najzaujímavejších spolu s expozíciou vodného mlynárstva sa nachádza na Klátovskom ramene - v Dunajskom Klátove. V oblasti bolo vyhlásených aj niekoľko chránených areálov, ktoré sa vyznačujú vzácnymi stromovými porastmi, sú to napr. Parky v Košútoch, Park v Palárikove, v Tomášikove, Prírodný areál vodného mlyna na Malom Dunaji, Renczésov majer. Na území Podunajskej roviny sú veľké zásoby podpovrchových vôd, obyčajne artézskych a hypertermálnych, čo vytvára predpoklady pre existenciu termálnych kúpalísk, môžeme ich nájsť v Poľnom Kesove, Tvrdošovciach, či Topoľníkoch.
Mapa je spracovaná pre navigačný systém GPS so sieťou WGS 84 a nájdeme v nej vyznačené aj niektoré cykloturistické trasy. Je skladaná a balená v plastovom obale, pričom jednu stranu tvorí mapová časť a druhú stranu textová. Táto obsahuje informácie o turisticky značených trasách, o ich značení v teréne, turisticko-vlastivedný popis oblasti, kategórie chránených území so zásadami ochrany prírody v týchto územiach. Nechýba ani charakteristika krajinných celkov Podunajská pahorkatina, Podunajská rovina a Žitný ostrov, ako aj údaje o systéme GPS. Na titulnej strane vás upúta logo Matúšovho kráľovstva, ktoré vás zároveň pozýva na putovanie po jeho panstvách a dŕžavách.

Turistická mapa č. 157 – Súľovské vrchy

mapa
(1:50 000)
Súľovské vrchy patria nepochybne k najatraktívnejším pohoriam Slovenska a s regiónom Strážovských vrchov a Lúčanskou Fatrou v zázemí Žiliny k najvyhľadávanejším turistickým miestam. Významný dopravný koridor v doline Váhu má pozitívny vplyv na ekonomiku v okresoch Žiliny a Bytče. Územie má veľký potenciál pre rozvoj pešej turistiky, cykloturistiky – prevažne horskej, lyžovanie, ako aj pre poznávanie kultúrno-historických pamiatok.
Celý stred územia mapy vypĺňajú Súľovské vrchy, na sever od nich nad Bytčou zasahujú Javorníky a na juhovýchode priestor vypĺňa Malá Fatra.
Samostatný výrez na mape je venovaný podcelku Súľovských vrchov-atraktívnym Súľovským skalám vo zväčšenej mierke 1:25 000. Nájdeme na nej aj skalné útvary ako Gotická brána, Sova a Sovička, hrad Súľov, Mních, Trojzubec, Sokolia veža a ďalšie. Jedna z najkrajších dolín v Súľovských skalách je Súľovská kotlina, jej súčasťou je Súľovská tiesňava. Cez NPR Súľovské skaly vedie aj okružný, peší náučný chodník s prírodovedeckým a enviromentálnym zameraním.
Tretie vydanie tohto titulu má opäť mapovú a textovú časť. Mapová je potlačená z jednej strany a obsahuje bohatú sieť vyznačených turistických trás aj s časovými údajmi, ďalej vyznačené a plánované cyklotrasy a nechýbajú ani lyžiarske trasy.
Textová časť je vlastne doplňujúcim sprievodcom k mape, obsahuje turisticko-vlastivedný popis, popis šiestich vybraných trás s výškovými profilmi, okrem toho veľa ďalších zaujímavostí vlastivedného, informačného a bezpečnostného charakteru.
Matúšovo kráľovstvo nás v tejto lokalite pozýva na putovanie po svojich panstvách, ktoré sú mimoriadne bohaté na historické skvosty. V Súľovskom panstve Hornopovažskej dŕžavy, vysoko v skalách nad obcou Súľov-Hradná sa nachádzajú zvyšky Súľovského hradu. Kysucká dŕžava nás láka hneď niekoľkými zástupcami svojich panstiev. Medzi obcami Lietava a Lietavská Svinná sa rozprestierajú rozsiahle zachované zrúcaniny hradu Lietava. Na ostrej skale Súľovských skál sa vypína Hričovský hrad, na ktorý sa dostaneme z obce Hričovské Podhradie po červenej turistickej značke. V Bytči môžeme zase navštíviť rovnomenný zámok, ktorý patrí architektonicky k najpôsobivejším feudálnym sídlam na Slovensku.
ÚvodÚzemieHrady a zámkySubjektyKontaktMapa webu
RSS kanál
Copyright © 2001-2006 Matúšovo kráľovstvo s.r.o. • Webdesign © 2001-2006 Peter Šlosar