Preskočiť navigáciu

Matúšove minikempy

Pútnik, ktorý zavíta do Matúšovho kráľovstva či už ako cykloturista, mototurista alebo peší turista, chce veľa vidieť a zažiť. Podmienkou je dostatočná sieť spoľahlivých služieb v prospech rozvoja cestovného ruchu. Nie každý turista vyhľadáva komfortné ubytovanie v hoteloch a penziónoch. Matúšovo kráľovstvo pripravuje systém jednoduchého ubytovania, resp. prenocovania tzv. Matúšove minikempy. Jedná sa o nenáročný spôsob poskytnutia priestoru na prespanie menej náročnému návštevníkovi, či už v súkromí, alebo v málo využívaných zariadeniach rôznych organizácií. Podmienkou je poskytnutie aspoň základných hygienických podmienok a zaistenie bezpečnosti návštevníka.
Snahou Matúšovho kráľovstva je priblížiť návštevníkom čo najdôvernejšie tradičnú slovenskú kultúru, zvyky, obyčaje, rozmanitosť jednotlivých regiónov a ich originalít a postupné budovanie celokráľovskej siete jednoduchých zariadení na rýchle a nenáročné prenocovanie počas celého putovania po panstvách Matúšovho kráľovstva.
Ak by ste mali záujem o vybudovanie vlastného minikempu, zavolajte nám, alebo napíšte. Radi vás zaradíme do siete Matúšových minikempov, poskytneme svoje skúsenosti, informácie a možnosti propagácie.

Pravidlá pre minikempy

Vítaní sú všetci turisti. Niektoré minikempy môžu byť prístupné tiež pre cykloturistov alebo vodákov, niektoré len pre peších alebo karavany.
Minikempy nie sú určené na ubytovanie väčších skupín ani na dlhodobejšie pobyty.

Psy a kone sú dovolené iba so súhlasom majiteľa. Psy musia byť na vodítku a minikemp sa musí udržiavať v čistote od psích i konských výkalov. Niektoré minikempy môžu byť vybavené na ustajnenie koní.

Dĺžka pobytu v minikempe nie je obmedzená, pokiaľ nie je dohodnuté inak s vlastníkom alebo kontaktnou osobou. Táborníci, ktorí zostávajú cez noc musia spať v stanoch alebo v prístreškoch na to určených. Vlastník má právo odmietnuť cestujúcim vstup na pozemok. Vždy sa musia dodržovať pokyny vlastníka.
Pamätajte, že ste hosť na táborisku a preukazujte rešpekt tak pre ostatných ľudí, ktorí tam sú ako aj pre zvieratá.

Cena je individuálna a platba sa robí vlastníkovi. Platba kreditnou kartou nie je možná.
Vo väčšine minikempov je všetko pripravené pred vašim príchodom. Niektorí vlastníci však ocenia, keď zatelefonujete vopred. Predídete tým mnohým nedorozumeniam.

Po príchode do minikempu by ste sa mali identifikovať a zaplatiť za pobyt. Ak máte o čomkoľvek pochybnosti, vždy sa opýtajte vlastníka. Vo väčšine minikempov je prístup k toalete a pitnej vode. Na táboriskách zvyčajne nie je prístup k sprche. Vlastník však môže ponúknuť možnosť osprchovať sa - zvyčajne v jeho vlastnej kúpelni, v takom prípade môžete očakávať len obmedzený prístup. V iných prípadoch tam môže byť príslušenstvo na studenú alebo slnkom zohrievanú sprchu. Platbu za sprchu a iné služby navyše treba dohodnúť s vlastníkom.
Ak nebolo dohodnuté s vlastníkom inak, všetky smeti musíte zobrať zo sebou.
Na väčšine miest nájdete príslušenstvo pre táboráky ako aj drevo na táboráky. Ak v registri nie je symbol pre táborák, potom táboráky nie sú povolené. Upozorňujeme, že v obdobiach sucha môže vlastník vydať dočasný zákaz kladenia ohňov. Nerobte, prosím, táborové ohne bez dovolenia. Za drevo na táborák môže byť príplatok.

Pri odchode miesto treba zanechať čisté a upratané, v stave, v akom by ste ho radi našli. Nezabudnite napísať do denníka, ak tam je, čo si myslíte o táborisku - toto môže vlastníkovi pomôcť. Pre vlastníka kempu ako aj používateľa čítanie krátkych pozdravov a skúseností z denníka môže byť zábavné.

Použité piktogramy u popisovaných minikempov

Najjednoduchším a zároveň najnázornejším spôsobom znázornenia možnosti jednotlivých minikempov je priradenie konkrétnych piktogramov k činnostiam, ktoré uvedené zariadenie ponúka. Týmto spôsobom sa dá dosiahnuť veľmi rýchla orientácia pri výbere zariadenia.

Možnosti táboriska Programové možnosti
stanovanie pešia turistika
karavan s el. prípojkou cykloturistika
karavan horolezectvo
ubytovanie v budove lyžovanie
sprcha člnkovanie
WC turistika na koňoch
ohnisko plávanie
posedenie rybolov
reštaurácia, občerstvenie splav
telefón jachting, surfovanie
detské ihrisko
prístrešok s možnosťou prespania
prístrešok
ustajnenie koní
pitná voda
parkovanie v objekte
ÚvodÚzemieHrady a zámkySubjektyKontaktMapa webu
RSS kanál
Copyright © 2001-2006 Matúšovo kráľovstvo s.r.o. • Webdesign © 2001-2006 Peter Šlosar