Preskočiť navigáciu

Nadviazanie diplomatických stykov s Valašským kráľovstvom

Na Považskobystrickom jarmoku 21. septembra roku Pána 2001 sa odohrala historická udalosť. Na pozvanie palatína Hornopovažskej dŕžavy pána Strečanského sa dostavili zástupcovia Matúšovho kráľovstva do Bystrického a Súľovského hradného panstva. Tu sa oficiálne stretli i s vyslancami Valašského kráľovstva. Po vzájomnom zvítaní boli vztýčené vlajky oboch kráľovstiev.

Priateľskú atmosféru však prerušil Hornopovažský palatín, ktorý prečítal závažné obvinenie konzula Valašského kráľovstva - pána Podmaníka, ktorý v zvestiach nesúcich názov Považskobystrické novinky písaným slovom závažne napadol Matúšovo kráľovstvo. Správca a taverník Matúšovho kráľovstvá uznali opodstatnenosť obvinení, nariadili stiahnutie vlajky Matúšovho kráľovstva na pol žrde a vyhlásenie vojnového stavu Valašskému kráľovstvu. Zároveň poverili palatína aby na Považskobytrický jarmok zvolal verejný súd. Správca pán Hlatký nariadil rytierom Podmanickým zatknúť Valašského konzula. Súd tvorili richtárka Lehoty Horná Maríková pani Kušnieriková a mýtničky z pútnických miest Matúšovho kráľovstva - z hotela Manín pani Hamacková, kaštieľa v Orlovom pani Praženicová, penziónu Eva-Mária pani Zálešáková. Čisto ženský súd bol nekompromisný - odsúdili konzula na sťatie. Rytieri Podmanickí už skoro vykonali rozsudok, keď zasiahol vyslanec Valašského kráľovstva - pán Čech. Apeloval na sudkyne i správcu a navrhol vykúpenie Valašského konzula za pravú Valašskú slivovicu. Mužská časť Matúšovho kráľovstva začala zmierňovať rozsudok, avšak ženský súd trval iba na jeho vykúpení peniazmi. Keďže však tie boli kryté iba senom, predsa len nakoniec zvíťazila slivovica. Konzul bol však potrestaný povinnosťou pracovať pre obe kráľovstvá. Po jeho oslobodení mal možnosť hneď naplniť literu rozsudku, pretože do fúrika s hlinou zakopal vojnovú sekeru medzi oboma kráľovstvami. Následne správca Matúšovho kráľovstva a vyslanec Valašského kráľovstva si vymenili a podpísali listiny vzájomného uznania.

Slávnostný podpis sa pripíjal pravou Valašskou slivovicou a Matúšovskou jabĺčkovicou a podľa kráľovských zvykov z ľudu boli pozvaní dvaja dobrovoľníci na koštovku - či nápoje nie sú otrávané... Neskôr sme ich však museli odohnať, pretože kvapalné kráľovské moky im tak zachutili, že požadovali veľké množstvá vzoriek... Vlajky sa opäť vztýčili na svoje pôvodné miesta a kráľovstvá si sľúbili, že to nebolo ich posledné spoločné podujatie.

Keďže podujatie sa konalo počas Veľkého sviatku Matúšovho kráľovstva - v deň menín Matúša, taverník Matúšovho kráľovstva pán Ištoňa venoval prvému prihlásenému Matúšovi fľašu pravej Matúšovskej jabĺčkovice zo Súľovského hradného panstva a sudkyne rozdali deťom panoramatické obrázky Čachtického a Trenčianskeho hradu.


 

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

 

 

ÚvodÚzemieHrady a zámkySubjektyKontaktMapa webu
RSS kanál
Copyright © 2001-2006 Matúšovo kráľovstvo s.r.o. • Webdesign © 2001-2006 Peter Šlosar