Preskočiť navigáciu

Výstava Slovakiatour 2002 Bratislava

Druhou našou výstavou po Brne bol tradičný Slovakiatour v Bratislave. Konala sa v termíne 17-20.1.2002. Štyri prezentačné dni potvrdili záujem nielen odbornej, ale i laickej verejnosti o Matúšovo kráľovstvo. Naša expozícia bola lokalizovaná na terase haly C a z ľubovoľného pohľadu bolo zrejmé, že bola v tomto sektore najviac navštevovaným stánkom. Prvé dva dni boli určené odbornej verejnosti, sobota a nedeľa laickej verejnosti. Obdobne ako v Brne pred týždňom i tu sa sústredil hlavný nápor návštevníkov na sobotu. Na stánku sme pracovali v plnom nasadení 4-5 ľudia.
Našou výhodou bol úspešne odskúšaný recept nakladania s propagačnými materiálmi, ktorý sme aplikovali v Brne. A tak naše materiály dostali väčšinou ľudia, ktorí o Matúšovo kráľovstvo skutočne majú záujem. Na pultoch boli čerstvo vytlačený čiernobiely materiál - nové Kráľovské zvesti 1/2002 s aktuálnym súpisom subjektov v Matúšovom kráľovstve i pripravovanými aktivitami. Tento materiál sa dával na požiadanie každému záujemcovi. Veľkú pozornosť opäť pútal celofarebný 24 stranový materiál Matúšovo kráľovstvo, venovaný legendám a povestiam o 53 hradoch Matúšovho kráľovstva a brožúrka Súľovské skaly ako súčasť Matúšovho kráľovstva,. Tieto materiály sa však dávali iba návštevníkom so záujmom navštíviť Matúšovo kráľovstvo. Pre odborných návštevníkov boli k dispozícii ešte materiály s logom Matúšovho kráľovstva vydané Mikroregiónom Strážovské vrchy - skladačka Hrady a kaštiele Matúšovho kráľovstva, mapka Hornopovažskej dŕžavy a brožúrka Povesti z Matúšových hradov.
Na stánku sme uskutočnili viacero jednaní so slovenskými a maďarskými subjektami. Hlavné jednania prebehli so SACR, Slovenskými lesmi, mestami Bojnice, Prievidza, Pezinok, Senica, Skalica a Malacky a viacerými podnikateľskými subjektami ako i mestami a informačnými kanceláriami mimo hraníc Matúšovho kráľovstva. VIP pasy sme udelili primátorom Bojníc a Prievidze, pánovi Motyčkovi - šéfredaktorovi časopisu Cestovateľ a cestovateľovi Ivanovi Lehotskému, ktorý nám o rok zverí, kam všade sa s našim pasom zatúlal.
Táto výstava oproti brnianskej mala pre nás úplne iný podtón. Matúšovo kráľovstvo funguje na Slovensku pol roka a tak naša prvá otázka pre návštevníkov bola, či už o nás počuli. Na naše prekvapenie viac ako 80% opýtaných odpovedalo kladne. To bola pre nás prvá radostná správa. Druhá súvisela s návštevnosťou. Usporiadatelia v tlačovej správe uviedli, že výstavu navštívilo 24 000 návštevníkov. Nakoľko sme voľne rozdali 1200 kusov Kráľovských zvestí, znamená to, že sa pri našom stánku zastavil každý 20. návštevník, ktorý si o ňom zobral základné informácie. Materiálu Matúšovo kráľovstvo sme vydali 1000 kusov, to znamená, že so zhruba každým 24. návštevníkom veľtrhu sme obšírnejšie rozprávali o produkte Matúšovho kráľovstva. Ak sa však pozrieme na vec ešte z pohľadu, že pri vysvetľovaní často stálo často i viac ľudí, možno odhadnúť, že zhruba každý 15. návštevník sa podrobnejšie zaujímal o naše Kráľovstvo. Ak zhrnieme dohromady obe tieto cieľové skupiny, tak nám vychádza pre nás ďalšie lichotivé číslo, ktoré hovorí, že zhruba každý ôsmy návštevník sa nielenže zastavil pri našom stánku, ale prejavil aspoň základný záujem o naše Kráľovstvo.
Oproti výstave v Brne sa tu prejavil omnoho výraznejší záujem novinárov o náš produkt. Priamo na stánku sa s nami nahrali 4 rozhlasové vstupy, z ktorých 2 boli odvysielané v Slovenskom rozhlase ešte počas trvania výstavy.
Hoci sme Bratislavskú výstavu pôvodne brali trocha s rezervou, návštevnosťou a záujmom nás prekvapila a vysoko predčila naše očakávanie.

 

 

foto

foto

foto

 

ÚvodÚzemieHrady a zámkySubjektyKontaktMapa webu
RSS kanál
Copyright © 2001-2006 Matúšovo kráľovstvo s.r.o. • Webdesign © 2001-2006 Peter Šlosar