Preskočiť navigáciu

Prezentácia Matúšovho kráľovstva pre maďarských a českých novinárov

Po úspešnej prezentácii Matúšovho kráľovstva sa na nás obrátila Slovenská agentúra pre cestovný ruch s ponukou ďalšej spolupráce pri propagovaní zaujímavostí a atraktivít na území Matúšovho kráľovstva. Naplánovali sme spolu dve cesty po Matúšovom kráľovstve. Jednu pre maďarských a druhú pre českých novinárov. Itinerár bol bohatý, aj napriek tomu, že veľa krásnych miest sme museli vynechať z časových dôvodov. Snažili sme sa preto vtesnať doň to najzaujímavejšie.

10.-12. júna bol termín vyhradený pre exkurziu maďarských novinárok v zložení: pani Csilla Fülöp z časopisu Turizmus Panoráma, pani Magda Árvai šéfredaktorka mesačníka Csáladi Lap, pani Edit Szolnok z časopisu Glóbusz Utazási Magazin a Ing. Soňa Jelínková, riaditeľka SATUR Budapešť, ktorá zároveň celý výlet tlmočila. Trojdňová exkurzia sa začínala na Červenom Kameni. Po úvodnom obede v hradnej Taverne, kde boli udelené turistické pasy na putovanie Matúšovým kráľovstvom, nasledovala prehliadka hradu s individuálnou sprievodkyňou a návšteva Sokoliarskeho dvora ASTUR s mnohými pozoruhodnými dravcami. Odtiaľ už cesta viedla smerom do kráľovskej lehoty Piešťan. Cestou sme však ešte videli Smolenický zámok a vo Vrbovom šikmú vežu na námestí a kúriu Beňovských. Po ubytovaní sa v pútnickom mieste Penzióne SOLID sme sa vybrali za krásami večerného kúpeľného mesta. Prechádzka kúpeľným ostrovom a príjemné posedenie pri večeri boli vhodným ukončením prvého dňa. Na druhý deň ráno putovanie pokračovalo v lehote Matúšovho kráľovstva Čachticiach. Cestou sme ešte mohli vidieť Tematín týčiaci sa v kopcoch Považského Inovca. V Čachticiach bolo na pláne stretnutie so starostkou pani Ištokovou, prehliadka hradu a návšteva Draškovičovho kaštieľa a samozrejme zbieranie pečiatok do pasu Matúšovho kráľovstva. Po krátkej zastávke na obed v Novom Meste nad Váhom bola na programe návšteva Beckova. Stretnutie so starostom pánom Pavlovičom, prehliadka hradu s perfektným výkladom, pečiatky do pasu a množstvo zážitkov. Tak sa dá stručne zhrnúť výsledok Beckovského putovania. Starosta nezabudol všetkých pozvať na júlové letné slávnosti spojené s obliehaním hradu. Potom už nasledovala cesta na Trenčiansky hrad. Riaditeľka Trenčianskeho múzea pani Babičová podala príjemne prekvapeným novinárkam všetky informácie v plynulej maďarčine. Hrad bol v tom čase ešte zatvorený pre verejnosť, čo znamenalo dostatok času a priestoru na našu prehliadku a množstvo zvedavých otázok. Ďalej viedli naše kroky do Papradna na agrofarmu, kde sme si obzreli, ako by mala správne fungovať agroturistika v praxi. Výrobky z farmy sme potom ochutnali pri večeri v pútnickom mieste Matúšovho kráľovstva Agropenzióne GRUNT. Pri večeri a po nej padalo množstvo otázok ohľadom Matúšovho kráľovstva. Ráno sme sa vracali naspäť do Považskej Bystrice cestou popod Považský hrad. Nemohli sme teda zabudnúť na preslávených lúpežných rytierov Podmanických, ktorí mali na hrade svoje sídlo. Pomaly sme sa dostali až do Orlového, kde nás čakala prehliadka kaštieľa s jeho expozíciami, priľahlého parku a minizoo. Pri tej príležitosti sme porozprávali aj podrobnosti o sneme Matúšovho kráľovstva, ktorý sa tu konal len pred pár týždňami. Expozície vlastivedného múzea boli veľmi pútavé najmä vďaka odbornému výkladu pani riaditeľky. Nesmeli sme zabudnúť ani na pečiatku do pasu. Čas nás však tlačil a tak sme sa museli ponáhľať do kráľovskej lehoty Súľova-Hradnej, kde bola pripravená návšteva u kráľovského remeselníka - nitkára. Získal si svojimi fantáziami z nití obrovskú priazeň maďarských novinárok. Nitkár sa rozhodol oceniť ich záujem a obdaroval ich svojimi výrobkami. Po návšteve na Obecnom úrade, kde novinárky obdržali od starostu množstvo propagačných materiálov, veľa cenných informácií a okrem toho aj pečiatky do pasu, nasledovala naša posledná zastávka, obed v pútnickom mieste Matúšovho kráľovstva na Chate Súľov, kde sme do pasov dostali poslednú pečiatku. Putovanie po hradoch a zaujímavostiach Matúšovho kráľovstva sa končilo a nadmieru spokojné novinárky mali pred sebou už len cestu domov, kam si odnášali plno nových zážitkov a vedomostí.

16.- 19. júna sme v Matúšovom kráľovstve privítali českých novinárov. Z pôvodne plánovaných 5 osôb sa nakoniec počet znížil na tri: Eva Dvořáková z TTG Czech Republic, Luděk Sládek z COT business a David Walter, novinár a fotograf. Naše putovanie po hradoch Matúšovho kráľovstva sme zahájili obedom v Hradnej taverne na Červenom kameni, kde novinári dostali základné informácie o fungovaní Matúšovho kráľovstva. Samozrejme sme im udelili turistické pasy, aby mohli počas nášho putovania zbierať pečiatky. Potom už sme mohli smelo vyraziť na prehliadku Sokoliarskeho dvora ASTUR a hradu Červený Kameň. V malej skupinke si novinári obzreli všetky jeho krásy a dozvedeli sa množstvo zaujímavostí. Z Červeného Kameňa sme sa popod Malé Karpaty presunuli do Piešťan. Po ceste sa nám naskytol pohľad na Smolenický zámok, obzreli sme si aj šikmú vežu a Kúriu Beňovských vo Vrbovom. Po príchode do kráľovskej lehoty Piešťan sme sa ubytovali v pútnickom mieste Matúšovho kráľovstva v penzióne SOLID. Večer už nasledovala prehliadka mesta, ktorou sme ukončili prvý deň putovania. V utorok ráno nás čakala prehliadka lehoty Matúšovho kráľovstva Čachtíc, prezreli sme si hrad, odtiaľ sme putovali do hlásky a pútnického miesta Matúšovho kráľovstva Draškovičovho kaštieľa, kde sme dostali pečiatku do pasov. Nasledovalo krátke prijatie u richtárky Čachtíc Anny Ištokovej. Po krátkej prestávke na obed v Novom Meste nad Váhom naše kroky viedli na Beckovský hrad. Okrem hradnej pečiatky do turistického pasu dostali novinári propagačné materiály a dozvedeli sa množstvo zaujímavých a nezverejnených informácií. Ďalšia zastávka nášho putovania bola tak trochu nezvyčajná. Absolvovali sme prehliadku Trenčianskeho hradu, ktorý bol v tom čase ešte uzavretý pre verejnosť následkom zosuvu časti hradného múra. Jedinými návštevníkmi hradu bola naša skupinka. Novinári mali teda jedinečnú šancu prezrieť si a nafotiť hrad bez turistov. Páčila sa im najmä možnosť dozvedieť sa niečo viac „zo zákulisia“ na hrade. Potom už nasledovala cesta do ubytovacieho zariadenia - pútnického miesta Matúšovho kráľovstva Agropenziónu GRUNT v Papradne. Objednali sme si na večeru nefalšované domáce bryndzové halušky a majiteľka penziónu pani Beníková nás pozvala na prehliadku agrofarmy, kde chová ovce, vyrába syr a prevádzkuje jazdenie na koníkoch. Bola to veľmi názorná ukážka, ako má fungovať agroturistika. Pohostinnosť ocenili aj českí novinári, ktorí sa po večeri ešte vybrali na krátku vychádzku, aby mohli obdivovať čaro Javorníkov. Po raňajkách sme boli obdarovaní syrovými „kyjačikmi“ a po rozlúčke sme pokračovali ďalej v putovaní. Na ceste popod Považský hrad sme nemohli zabudnúť na legendu o lúpežných rytieroch Podmnanických. Cesta do pútnického miesta Matúšovho kráľovstva kaštieľa v Orlovom trvala len chvíľu. Tu sme si prezreli všetky dostupné expozície a dostalo sa aj na zaujímavosti, ktoré nie sú voľne prístupné verejnosti. Po udelení pútnickej pečiatky sme sa už ponáhľali do kráľovskej lehoty Súľov-Hradná, kde nás už čakal kráľovský richtár Jaroslav Bušfy. Po úvodnom privítaní a po koštovke pravej Matúšovskej jabĺčkovice sme šli na návštevu ku kráľovskému remeselníkovi- nitkárovi. Ten predviedol svoju zručnosť a umenie a na záver obdaroval novinárov svojimi krásnymi výtvormi. Potom už sme sa vydali na prechádzku po náučnom chodníku Súľovských skál. Aj keď nám počasie hrozilo dažďom, nakoniec sa predsa len umúdrilo a hoci bolo pod mrakom, mohli sme spokojne absolvovať výstup na hrad. Z vrchu hradného kopca sme obdivovali panorámu Súľovských skál. Po vyrozprávaní povestí, histórie a dostatočnom časovom priestore na fotografovanie sme sa vybrali smerom ku Gotickej bráne, ktorá je zapísaná do Knihy rekordov Matúšovho kráľovstva. Potom už nasledovala večera v pútnickom mieste Matúšovho kráľovstva Chate Súľov pri bolo kladené množstvo otázok o Súľove, o Matúšovom kráľovstve, o cestovnom ruchu u nás. Ráno pri odchode sme ešte pridali do pasu ďalšiu pečiatku a vyrazili sme smerom na Rajeckú Lesnú, kde sme si dopriali krátku zastávku pri jednom zo slovenských unikátov, ktorým drevený vyrezávaný Betlehem nesporne je. Potom už nasledoval záverečný cieľ našej cesty - Bojnice so svojím zámkom. Pani Maliariková z marketingu Bojnického zámku nám počas individuálnej prehliadky vyrozprávala množstvo zaujímavostí, previedla nás tými najpútavejšími miestami a upozornila na všetky unikáty, ktoré sa tu dajú vidieť. Takmer dvojhodinová prehliadka stála za to a my sme sa spokojne pobrali na rozlúčkový obed. Potom nás už čakala len cesta domov. Novinári si však odnášali množstvo námetov, ktoré určite použijú vo svojich článkoch.

Odozva českých i maďarských novinárov po absolvovaní putovania hradmi Matúšovho kráľovstva bola nadmieru pozitívna, objavili sme námety na ďalšie možnosti spolupráce, takže pre obe strany bola exkurzia prínosom. Počas trvania oboch exkurzií sme poskytli množstvo informácií o fungovaní kráľovstva, o subjektoch, Knihe rekordov, organizovaných podujatiach, o výhradnom kráľovskom podniku VKÚ, akciová spoločnosť Harmanec, o zámeroch do budúcnosti, a ďalšie rôzne informácie, aby bolo možné porovnanie s inými produktmi cestovného ruchu. Slovenská agentúra pre cestovný ruch vysoko ocenila spoluprácu s Matúšovým kráľovstvom a prisľúbila naše služby prezentovať aj v budúcnosti.

 

 

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

 

 

ÚvodÚzemieHrady a zámkySubjektyKontaktMapa webu
RSS kanál
Copyright © 2001-2006 Matúšovo kráľovstvo s.r.o. • Webdesign © 2001-2006 Peter Šlosar