Preskočiť navigáciu

Venujte 2 % z dane v prospech Matúšovho kráľovstva

24. 3. 2004

Hlavným mottom aktivít Matúšovho kráľovstva je prezentácia slovenského kultúrneho dedičstva spojená s oživovaním malebných a tajomných hradných zrúcanín. Budujeme areál modelov slovenských hradov v podobách, kedy na nich prekvital čulý život a panovali na nich feudáli ako Alžbeta Báthoryová... Organizujeme výstupy na hrady, podujatia s vystúpením šermiarov, súťaže pre deti i dospelých v netradičných disciplínách. Dokumentujeme slovenské hrady, spracovávame ich dobové rekonštrukcie, archivujeme materiály. Vydávame tlačené i elektronické materiály. Oživujeme kus nášho okolia - mimoriadne príťažlivej feudálnej histórie, spojenej s legendami, povesťami a hľadaním ukrytých hradných pokladov...

Aj v roku 2004 nám 2 % z Vašej dane pomôžu usporiadať niekoľko podujatí, vydať niekoľko zaujímavých publikácií a hlavne budovať park "Matúšovo kráľovstvo v miniatúrach". Vaše správne rozhodnutie bude pre nás veľkou pomocou. Ďakujeme!

Podľa zákona č. 295/2003 o daniach z príjmov môžete poskytnúť 2 % z dane v prospech Vami vybranej neziskovej organizácie. Daň musíte zaplatiť celú a môžete sa iba rozhodnúť, či 2 % z nej pôjdu do štátneho rozpočtu alebo na podporu Matúšovho kráľovstva. Nepredstavuje to pre Vás žiaden výdaj navyše a daňový úrad garantuje ochranu Vašich osobných údajov. Postup pri poukazovaní 2 % sa líši podľa toho, či ste zamestnancom, podávate daňové priznanie alebo ste firma.

Ak ste zamestnanec

2 % z dane nám môžete poukázať ak požiadate svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a zamestnávateľ Vám vystaví Potvrdenie o zaplatení dane, kde okrem výšky dane uvedie, že nemáte nedoplatok na dani a ak je Vaša daň je aspoň 1000,- Sk.
Potom vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane ZA, kde uvediete Vaše meno, rodné číslo, bydlisko, sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane. Identifikačné údaje Matúšovho kráľovstva sú už v priloženom formulári - vyhlásení uvedené.
Najneskôr do 30. apríla 2004 pošlite/doručte vyplnené Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane spolu s Potvrdením o zaplatení dane daňovému úradu v mieste Vášho bydliska. Ten prevedie 2 % z Vašej zaplatenej dane v prospech Matúšovho kráľovstva.

Ak podávate daňové priznanie

2 % z dane nám môžete poukázať ak podávate daňové priznanie k dani z príjmov, zaplatili ste daň, nemáte nedoplatok na dani ani za predchádzajúce obdobia a Vaša daň je aspoň 1000,- Sk.
Najneskôr do 15. apríla (resp. 15 dní od termínu splatnosti dane a podania daňového priznania) doručte Vášmu daňovému úradu Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane FO, v ktorom uvediete Vaše meno, rodné číslo, bydlisko, sumu zodpovedajúcu 2 % dane. Identifikačné údaje Matúšovho kráľovstva sú už vo formulári uvedené. Daňový úrad následne prevedie 2 % Vašej dane v prospech Matúšovho kráľovstva.

Ak ste firma

2 % z dane nám môže poukázať aj firma, ak podáva daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb a zaplatila daň vo výške aspoň 12.500,- Sk.
Najneskôr do 15. apríla (resp. 15 dni od termínu splatnosti dane a podania daňového priznania) doručte Vášmu daňovému úradu Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane PO, v ktorom uvediete presný názov firmy, sídlo, IČO, sumu zodpovedajúcu 2 % dane. Identifikačné údaje Matúšovho kráľovstva sú už vo formulári uvedené. Daňový úrad následne prevedie 2 % Vašej dane v prospech Matúšovho kráľovstva.

Budeme vďační, ak o možnosti venovať 2 % z dane v prospech Matúšovho kráľovstva dáte vedieť aj Vašim priateľom, obchodným partnerom a všetkým ľuďom so vzťahom ku histórii, hradom, kultúrnemu dedičstvu, recesii a práci s deťmi a mládežou. V prípade akýchkoľvek otázok Vám radi poradíme. Kontaktujte nás na adrese spravcamk@nextra.sk alebo turistika@nextra.sk a na telefónnych číslach 033/7740548 a 0903-406562.

ÚvodÚzemieHrady a zámkySubjektyKontaktMapa webu
RSS kanál
Copyright © 2001-2006 Matúšovo kráľovstvo s.r.o. • Webdesign © 2001-2006 Peter Šlosar