Preskočiť navigáciu

4. Snem Matúšovho kráľovstva

23. 10. 2004

foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
Slovutný pán správca Matúšovho kráľovstva zvolal v tomto roku snemovanie Matúšovho kráľovstva na miesto pre takúto udalosť najpovolanejšie, priamo na Trenčiansky hrad. Snemujúci 4. snemu Matúšovho kráľovstva sa teda dňa 12.6.2004 znovu zišli, aby si povedali, čo sa na území kráľovstva za rok udialo, ocenili tých najlepších a v priateľskom duchu sa aj zabavili.

Začiatok snemu bol tento rok netradičný. Súčasnosť nám pripomenuli svojím vystúpením mažoretky zo ZŠ v Podolí. Až potom nás salva z dela a slávnostné fanfáry preniesli do čias vládnutia kráľov, mudrovania ich šašov a rytierskych súbojov. Šašo nás prišiel rozveseliť hneď na úvod programu, pričom nám všeličo zaujímavé prezradil z rímskej histórie. Potom už taverník Matúšovho kráľovstva po krátkej úvodnej reči privítal všetkých prítomných a za zvuku fanfár postupne vošiel sprievod rytierov kráľovskej rytierskej skupiny Diadém, za nimi palatín Hornopovažskej dŕžavy s manželkou a nakoniec Správca Matúšovho kráľovstva. Po úvodných oficialitách nás svojím rečníckym kumštom opäť rozosmieval šašo, tentokrát sa zameral na časy vládnutia Matúša Čáka Trenčianskeho. Potom sme privítali na našom sneme nášho súčasného patróna Matúša Čáka, ktorý k prítomným slávnostne prehovoril. Svojou prítomnosťou naše snemovanie poctil aj hosť nanajvýš vzácny, prvý kráľovský župan pán Štefan Štefanec. V krátkom príhovore nás uistil, že snaženia Matúšovho kráľovstva sa v jemu zverených dvoch dŕžavách snaží a aj bude snažiť všemožne podporovať. Za obdobie svojho pôsobenia využil už aj právo Kráľovského župana a významným hosťom z cudziny udelil čestné občianstvo Matúšovho kráľovstva. Naše snemovanie potom krátkymi, avšak múdrymi príhovormi poctili kráľovský richtár Kráľovskej lehoty Trenčín pán Branislav Celler a mýtnička Matúšovho kráľovstva - ctihodná pani Katarína Babičová, riaditeľka Trenčianskeho múzea, ktorá zároveň všetkých prítomných na nádvorí Trenčianskeho hradu vrelo privítala. Po nej predstúpil pred publikum správca, aby v duchu tradície aj tento rok predniesol správu o stave kráľovstva. Jeho hodnotenie bolo dôsledné a podrobné, ale veru aj bolo o čom hovoriť. Veď snáď ešte ani rok nebol na aktivity a podujatia tak bohatý ako ten rok minulý. Najviac v svojej reči vyzdvihol zahájenie výstavby areálu modelov hradov, a to modelom hradu Branč a predostrel nám aj odvážny plán jej úspešného pokračovania v tomto roku. Svoju správu ukončil slovami: “ Na strednom Slovensku sa traduje, že vo vrchu Sitno sú ukrytí rytieri. U nás v kráľovstve dominuje v jeho strede vrchol Strážova. Z centrálneho vrcholca vybiehajú 4 podvrcholy, akoby stolice, orientované na všetky svetové strany. Bájny vrchol, stvorený pre sídlo Matúšových rytierov a mýtické feudálne postavy žijúce na hradoch nášho kráľovstva. Dúfam, že nám budú i naďalej držať stranu, strážiť nás, usmerňovať a pomáhať nám. Budeme ich potrebovať. Ja osobne určite....“

Tradične sme v našom kráľovstve ocenili podľa zásluh tých najlepších. Za najnavštevovanejšie miesto na území Matúšovho kráľovstva bol vyhlásený Bojnický zámok. S počtom 291 603 návštevníkov vytvoril rekord na území celého Slovenska. Najpočetnejšou skupinou návštevníkov spoza hraníc – 54 195 poľských návštevníkov sa môže pýšiť Oravský hrad, najlepším trhovým miestom v roku 2003 sa stal Trenčiansky hrad. Za najväčšie feudálne podujatie na území Matúšovho kráľovstva boli opäť vyhlásené Beckovské letné slávnosti a najlepšou obcou v roku 2003 sa stala obec Súľov – Hradná na čele s jej kráľovským richtárom Jaroslavom Bušfym. Za vzornú spoluprácu, šírenie dobrého mena a podporu Matúšovho kráľovstva dostala naše poďakovanie celá posádka Trenčianskeho hradu, Oravského hradu, VKÚ a.s., Harmanec, členovia Kráľovskej rytierskej družiny Diadém a Základná škola s materskou školou v Podolí.

V našom snemovaní krátke odpočinutie urobili rytieri z kráľovskej rytierskej skupiny Diadém a opäť nám predviedli svoj šermiarsky a spevácky kumšt. Nezaostal po nich ani kráľovský šašo, ktorý nás pobavil svojimi historkami z čias Štefana a Jána Zápoľských.

Program snemu potom pokračoval slávnostným udeľovaním a prepožičaním šľachtických titulov. Medzi kráľovské pážatá boli zaradení tí najmladší z nás, ktorí však prejavili už výdatnú pomoc pri šírení dobrého mena Matúšovho kráľovstva. Za spoluprácu, rytierske zručnosti a šľachetné vystupovanie si určite zaslúžili zaradenie do Družiny Podkoních Matúšovho kráľovstva Martin Cicmák Roháček a Peter Pejo Ruttkay. Dámam boli taktiež za spoluprácu a dlhodobé zásluhy pri šírení dobrého mena prepožičané tituly markíza a barónka Matúšovho kráľovstva. Z pánov sa za podobné zásluhy stali markízovia a baróni. Ani jeden zo šľachtických titulov však nie je dedičný a doživotný. Pri porušení zásad šľachetnosti, rytierskosti a závažných prehreškoch môže byť titul správcom Kráľovstva odobratý.

Na treťom sneme Matúšovho kráľovstva zriadený Kráľovský kartografický fond rozšíril svoju zbierku o nejeden titul, ktorý je náležite erbom Matúšovho kráľovstva označený a jeho pútnikom uľahčuje putovanie po cestách i necestách. Ctihodný pán Jaroslav Vašek, ako vrchný majster Výhradného kráľovského podniku VKU a.s. nám prišiel zvestovať, ako sa im v tomto snažení darí napredovať a správca predstavil posledné z týchto vydaných titulov.

Nezabudli sme samozrejme ani na ctihodných majstrov svojich remesiel, ktorým boli opäť udelené menovacie cechové listiny. Takto bol menovaný a ocenený kráľovský stavebník, rezbár, dvorný tlačiar, ale aj poradca a kráľovské teátro. Každý z nich dlhodobo preukazuje vo svojom remesle kumšt, zručnosť či nápadité myslenie.

Ani sme sa nezbadali a prišiel čas, aby sme naše snemovanie zavŕšili, poďakovali sa všetkým, ktorí sa k tomuto dielu pričinili a zaželali si, nech sa započatému dielu úspešne darí. Na záver sme vyzvali prítomných k velebeniu nášho patróna, že dozeral na naše snemovanie a rozlúčili sme sa s ním. Posledný krát nás prišiel rozosmiať aj šašo, pričom sme sa všeličo úsmevné, ale aj poučné dozvedeli o časoch, kedy na našich hradoch panovali Ilešháziovci. Taverník Matúšovho kráľovstva ešte pozval prítomných na ďalšie zotrvanie na nádvorí hradu, ako aj v komnatách Delovej bašty na malé občerstvenie tela i ducha. Potom už tradičná salva z dela a slávnostné fanfáry s odchodom šaša zavŕšili tohtoročný snem Matúšovho kráľovstva.

Do reality súčasnej doby nás opäť preniesol výstup mažoretiek. Avšak len na chvíľu, po nich totiž pokračoval takmer pravý dobový rytiersky program, o ktorý sa aj tento rok postarala výhradne Kráľovská rytierska družina Diadem zo Sklabinského panstva. Šermiarske šarvátky a hudobné výstupy Diadému vyvrcholili vystúpením brušných tanečníc a ohňovou show, čo bolo pre všetkých, ktorí zotrvali krásnym zážitkom.

Vy všetci, ktorí ste na náš snem z rôznych príčin nezavítali, môžete banovať. Ale ak ste si na našej stránke túto správu práve prečítali, potom si určite nenecháte ujsť náš 5. snem, o ktorom sa všetko včas dozviete.

ÚvodÚzemieHrady a zámkySubjektyKontaktMapa webu
RSS kanál
Copyright © 2001-2006 Matúšovo kráľovstvo s.r.o. • Webdesign © 2001-2006 Peter Šlosar