Preskočiť navigáciu

VENUJTE 2% Z VAŠICH DANÍ NA DOBRÚ VEC!

Podolie, 1.4.2015

Aj v tomto roku sa obraciame na všetkých našich priaznivcov s možnosťou Venovať nám 2% z daní.

V roku 2014 boli prostriedky použité hlavne na:
   - zabezpečenie drobných výdavkov s súvislosti s prevádzkovaním Parku miniatúr
   - organizačné výdavky na podujatia konané v Parku miniatúr
   - výdavky na pravidelnú údržbu hradov a okolia modelov.

Získané 2% z Vašich daní použijeme v roku 2015 hlavne na:
   - zabezpečenie drobných výdavkov s súvislosti s prevádzkovaním Parku miniatúr
   - organizačné výdavky na podujatia konané v Parku miniatúr
   - výdavky na pravidelnú údržbu hradov a okolia modelov
   - iné výdavky podľa potreby.

Ak ste zamestnanec všetky potrebné tlačivá nájdete tu:
   - VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane
   - POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI
Zamestnávateľ, ktorý Vám vykonal ročné zúčtovanie Vám vyplní a potvrdí tlačivo s názvom Potvrdenie 2%. Vyhlásenie k poukázaniu 2% spolu s potvrdením musíte doručiť najneskôr do 30.4.2015 na daňový úrad podľa miesta trvalého bydliska. Minimálna výška poukázanej dane musí byť 3,32 €.

Ak ste Fyzická osoba a daňové priznanie si podávate sami, vzor vyplneného tlačiva nájdete tu:
   - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby
V daňovom priznaní je vyčlenená časť na poukázanie 2%, môžete si stiahnuť vzorovo vyplnené tlačivo s našimi údajmi.
Daňové priznanie musíte predložiť do 31.3.2015 na daňový úrad podľa trvalého bydliska, minimálna výška poukázanej dane musí byť 3,32 €.

Ak ste podnikateľ alebo právnická osoba, vzor vyplneného tlačiva nájdete tu:
   - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby
V daňovom priznaní je už vyčlenená časť na poukázanie 2%, môžete si stiahnuť vzorovo vyplnené tlačivo s našimi údajmi. Daňové priznanie musíte predložiť do 31.3.2015 na daňový úrad podľa sídla firmy, minimálna výška poukázanej dane musí byť 8,30 € na jedného prijímateľa.
Daňová povinnosť musí byť v stanovenom termíne aj uhradená, inak nebude prijímateľom poukázaná.

Matúšovo kráľovstvo, občianske združenie
Námestie slobody 6
921 01 Piešťany
IČO: 36123480

Veľmi ďakujeme všetkým priaznivcom, partnerom a širokej verejnosti za podporu pri realizácii aktivít. Je pre nás veľkou motiváciou neustále vylepšovať aktivity, rozširovať verejnoprospešné aktivity a hlavne propagovať naše kultúrne dedičstvo.
ÚvodÚzemieHrady a zámkySubjektyKontaktMapa webu
RSS kanál
Copyright © 2001-2006 Matúšovo kráľovstvo s.r.o. • Webdesign © 2001-2006 Peter Šlosar