Preskočiť navigáciu

TLAČOVÁ SPRÁVA

Stretnutie v čase

27.10.2014

Sprievodca || TLAČOVÁ SPRÁVA

V roku 2014 uplynulo zhodou náhod 400 rokov od doby, kedy zomreli známe feudálky - Alžbeta Bátoriová z Čachtického hradu a Lukrécia Nekešová z hradu Lukov. Obe mali za manželov významných feudálov - Alžbeta Bátoriová Františka II. Nádašdyho - slávneho bojovníka proti Turkom a Lukrécia Nekešová jedného z najznamejších českých šľachticov - Albrechta z Valdštejna. Mohli sa títo feudálni "susedia" v minulosti stretnúť? Stretávajú sa dnes ich duchovia s duchmi ďalších významných feudálnych osobností? Dejinná cesta Alžbety Bátoriovej a Lukrécie Nekešovej od narodenia do smrti sú pútavé príbehy. Kým o jednej je množstvo materiálov, druhá je zahalená rúškom tajomstva.

Tento feudálny námet sa stal predmetom projektu "Stretnutie v čase", kde projektovými partnermi boli Obec Čachtice a Spolek přátel hradu Lukova, Čachtický hrad s hradom Lukov. Výstupom projektu je 25 atraktívnych panelov dejinného putovania v čase a priestore, ako aj spoločný voěne sřahovateěný elektronický sprievodca. Panely i sprievodca boli spracované okrem slovenského jazyka aj v nemeckom, anglickom, poľskom a maďarskom preklade. Pre oba hrady boli vydané aj propagačné letáčiky s pôdorysmi hradov a popisom základných objektov v príslušnom hrade. Panelová prezentácia sa stane trvalou výstavnou expozíciou na oboch hradoch, letáčiky sa vzájomne distribuujú znova na oboch hradoch. Oba hrady navštívi spolu ročne viac ako 100 000 návštevníkov, ktorí sa majú na čo tešiť v závete turistickej sezóny 2014 a najmä v sezóne 2015.

Projekt bol relizovaný ako mikroprojekt Obcou Čachtice v partnerstve so Spolkem přátel hradu Lukova o.s. a bol podporený v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 z Fondu mikroprojektov spolufinancovaného Európskou úniou.

ÚvodÚzemieHrady a zámkySubjektyKontaktMapa webu
RSS kanál
Copyright © 2001-2006 Matúšovo kráľovstvo s.r.o. • Webdesign © 2001-2006 Peter Šlosar