Preskočiť navigáciu

Kniha rekordov Matúšovho kráľovstva

Na území nášho kráľovstva sa nachádzajú nesmierne hodnoty v oblasti duchovnej, kultúrnej i prírodnej, žijú tu zaujímaví ľudia, poriadajú sa mnohé netradičné a originálne podujatia. A tak sme na Čachtickom sneme odštartovali Rok rekordov Matúšovho kráľovstva. Do knihy Matúšovho kráľovstva budeme zapisovať všetky rekordy, NAJ, ich vylepšenia, aby sa na svetlo sveta dostali všetky unikáty a pozoruhodné činy, na území Matúšovho kráľovstva "spáchané".

Rekordy prírodné

Do tejto skupiny patria statické rekordy stvorené v prekrásnom prírodnom prostredí Matúšovho kráľovstva. Môžu to byť rekordy v rozmeroch, zvláštnych tvaroch a útvaroch, rekordy známe ako NAJ... a pod. Ako príklad uvedieme najvyššiu skalnú ihlu, najvyšší vodopád, jazero s najväčšou hĺbkou alebo rozlohou, najväčší drevený útvar pripomínajúci medveďa a pod. Rekordy môže nahlasovať každý občan Matúšovho kráľovstva, je potrebné zaslať krátky opis rekordu a fotografiu. Posielať sa môže e-mailom alebo poštou. Samozrejme "nálezcu" rekordu uvedieme na www stránku.

Dosiaľ zaznamenané rekordy
Najväčšia skalná brána Matúšovho kráľovstva, Naj... úd Matúšovho kráľovstva, Najväčšia kamenná rukavica v Matúšovom kráľovstve, Najužšia tiesňava na území Matúšovho kráľovstva, Najväčší budzogáň na území Matúšovho kráľovstva, Ropné polia na Záhorí, Pieskové duny na Záhorí

Rekordy stavebné

Do tejto skupiny patria rekordy súvisiace so stavbami, pamiatkami a technickými výtvormi nachádzajúcimi sa na území Matúšovho kráľovstva. Môžu to byť rekordy v rozmeroch, zvláštnych tvaroch, stavebných unikátoch, rekordy známe ako NAJ... a pod. Ako príklad uvedieme najvyššiu kostolnú vežu, najväčšiu šikmú vežu, najväčší systém katakomb, budovu s najväčším počtom okien, najstaršiu stavbu a pod. Rekordy môže nahlasovať každý občan Matúšovho kráľovstva, je potrebné zaslať krátky opis rekordu a fotografiu. Posielať sa môže e-mailom alebo poštou. Samozrejme "nálezcu" rekordu uvedieme na www stránku.

Dosiaľ zaznamenané rekordy
Najvyšší kríž na území Matúšovho kráľovstva

Rekordy na hradoch Matúšovho kráľovstva

Do tejto skupiny patria rekordy súvisiace so hradmi, zámkami a kaštieľmi nachádzajúcimi sa na území Matúšovho kráľovstva. Môžu to byť rekordy v rozmeroch, rozlohe, zvláštnych tvaroch a riešeniach, stavebných unikátoch, rekordy známe ako NAJ... a pod. Ako príklad uvedieme najvyššie a najnižšie položený hrad, hrad s najhlbšou studňou, hrad, kde žila najväčšia vrahyňa v našich dejinách, najtajomnejší hrad a pod. Rekordy môže nahlasovať každý občan Matúšovho kráľovstva, je potrebné zaslať krátky opis rekordu a fotografiu. Posielať sa môže e-mailom alebo poštou. Samozrejme "nálezcu" rekordu uvedieme na www stránku.

Dosiaľ zaznamenané rekordy
Najhlbšia studňa, Najväčšie rytierske podujatie

Rekordy zo života

Do tejto skupiny patria rekordy súvisiace s každodennými starosťami a radosťami života okolo nás na území Matúšovho kráľovstva. Môžu to byť rekordy spojené s originálnymi ľuďmi, remeslami a aktivitami, rekordy sú spojené s dávnou i súčasnou históriou lehôt a kráľovských lehôt Matúšovho kráľovstva a pod. Ako príklad uvedieme najstaršieho občana Matúšovho kráľovstva, obec s najväčším chotárom, obec s najmenším počtom obyvateľov, obec, v ktorej sa nachádza najviac priezvísk rovnakého mena, najväčšia dyňa urodená v Matúšovom kráľovstve, zvláštne tvary ovocia a zeleniny, najdlhšia ulovená ryba a množstvo iných námetov. Rekordy môžu posielať kráľovskí richtári a richtári alebo nimi poverení ľudia, rekordy môže nahlasovať aj každý občan Matúšovho kráľovstva, je potrebné zaslať krátky opis rekordu a fotografiu. Posielať sa môže e-mailom alebo poštou. Samozrejme "nálezcu" rekordu uvedieme na www stránku.

Rekordy v netradičných disciplínách

Do tejto skupiny patria rekordy súvisiace s rôznymi netradičnými i tradičnými disciplínami, ktoré boli utvorené na území Matúšovho kráľovstva. Ako príklad uvedieme Pľuvnutie hrachu v diaľavu, Rýchlosť v pití piva a pod. Námetov na disciplíny je množstvo. Podmienkou takéhoto rekordu je jeho overenie a potvrdenie. To musia doložiť kráľovskí richtári, richtári, mýtnici, hajtmani Matúšovho kráľovstva. Disciplína musí byť popísaná, musia v nej byť jasne definované podmienky, aby sa mohlo súťažiť v prekonaní rekordu. Vždy je potrebné uviesť i výkon. Je potrebné zaslať krátky opis rekordu, fotografiu súvisiacu s disciplínou, meno a priezvisko a vek toho, kto rekord dosiahol. Posielať sa môže e-mailom alebo poštou. Pre držiteľa rekordu spätne zašleme i diplom so zápisom hodnoty rekordu. Samozrejme "nálezcu" rekordu uvedieme na www stránku.

Dosiaľ zaznamenané rekordy
Pľuvnutie hrachu v diaľavu, Najpomalšia jazda bicyklom na 10 metrov, Hod polenom na diaľku, Hod papierom A4 na diaľku, Beh zviazaných - dvojice, Beh zviazaných - trojice, Skok dozadu, Najpomalšia cyklojazda z kopca, Najrýchlejšia cyklojazda do kopca, Osemkrát osmička, Slalom, Country jazda zručnosti, Skok vo vreci do diaľky, Hod vrecom, Hod lavórom, Hod valčekom, Hrachová country olympiáda - Pľuvnutie hrachu dozadu, Prenášanie hrachu čínskymi paličkami, Pľuvanie hrachu na cieľ, Cvrnkanie hrachu na cieľ.
ÚvodÚzemieHrady a zámkySubjektyKontaktMapa webu
RSS kanál
Copyright © 2001-2006 Matúšovo kráľovstvo s.r.o. • Webdesign © 2001-2006 Peter Šlosar