Preskočiť navigáciu

Slovanské banské múzeum

Starý zámok

foto
foto
foto
foto
foto

Nový zámok

foto
foto
foto
foto
Kammerhofská 2, 969 01 Banská Štiavnica
Tel.: 045-6949422, fax: 045-6920761

K expozíciám Slovenského banského múzea patrí:

Starý Zámok

Časť románskej architektúry Starého zámku pochádzajúcej zo začiatku 13. storočia možno považovať za najstaršiu zachovalú pamiatku v Banskej Štiavnici. Základom budúceho zámku bol farský kostol, ktorý prešiel mnohými úpravami a zjednocuje viacero stavebných štýlov.
Expozície vďaka niekoľkoročnej rekonštrukcii dokumentujú históriu banskoštiavnického regiónu. Patrí k neodmysliteľným dominantám historického jadra Banskej Štiavnice a je atraktívnou kulisou pre zaujímavé kultúrne podujatia ako divadelné predstavenia, koncerty, festivaly.

História
Pôvodný farský kostol postavila komunita baníkov ako trojloďovú románsku baziliku, zároveň vybudovali aj karner – kaplnku sv. Michala. Koncom storočia bol zväčšený v gotickom slohu a neskôr opevnený hradobným múrom. V čase tureckého nebezpečenstva, v rokoch 1546-1559 sa realizovala rozsiahla úprava toho komplexu v renesančnom štýle, ktorá ho premenila na protitureckú pevnosť. Turkami ani inými udalosťami nebol mimoriadne poškodený, takže sa zachoval v pôvodnom stave.Len vstupnú vežu prestavali v 18. storočí do barokovej podoby.
V roku 1950 bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.

Nový Zámok

“Dievčenský hrad” spolu s kalváriou na druhej strane mesta tvoria najvyššie dominanty Banskej Štiavnice. Expozícia Nového zámku ponúka nahliadnuť do histórie protitureckých vojen na Slovensku. Dozvieme sa o význame Banskej Štiavnice, ale aj ďalších banských miest v bojoch proti Turkom. K najzaujímavejším exponátom patrí socha Turka v životnej veľkosti, zbrane bojujúcich strán a modely niektorých protitureckých pevností.
Nový zámok bol po dokončení úprav pre muzeálne využitie sprístupnený pre návštevníkov v roku 1971.

História
Turecké nebezpečenstvo si v Banskej Štiavnici vyžiadalo okrem zosilnenia mestských hradieb aj vybudovanie pevnostnej stavby, tzv. Nového zámku. Je to sama osebe opevnená stavba, ktorá sa zachovala prakticky bez zmien dodnes. Tvorí ju masívna šesťpodlažná harnolovitá veža so štyrmi nárožnými baštami postavená v rokoch 1564 – 1571. Prízemie má klenby, ostatné poschodie drevené povaly.Výzor pevnosti umocňujú strielne po celej ploche všetkých štyroch strán.
Až do roku 1848 bolo okolo zámku 21 diel a neskôr bol využívaný ako skladisko pušného prachu pre banskoštiavnické bane. Stal sa sídlom protipožiarnej hliadky a preslávil sa “živými hodinami” – každú štvrťhodinu sa trúbením oznamovalo obyvateľstvu, že protipožiarna stráž bdie a zároveň každú hodinu údery zvona oznamovali presný čas.

Banské múzeum v prírode – Skanzen

Ponúka pre návštevníkov možnosť fárania do bane, ktorej najstaršie časti sú zo 17. storočia. Je sprístupnených vyše 2 km podzemných priestorov. Samotná podzemná expozícia je jedinečná, nakoľko názorným spôsobom dokumentuje prácu baníkov, techniku a technológiu práce. Prehliadka bane trvá zhruba 90 minút.

Berggericht – Mineralogická expozícia

Berggericht je budova bývalého Banského súdu, v ktorom sídlilo Štátne banské múzeum Dionýza Štúra. Dnes sa tu nachádza Mineralogická expozícia, ktorá predstavuje asi 400 druhov minerálov zo všetkých bývalých kontinentov. Súčasťou objektu je aj Informačné centrum Geopark a štôlňa Michal, ktorá ústi priamo do nádvoria.

Galéria Jozefa Kollára

Galéria bola verejnosti sprístupnená v roku 1992. Jej najcennejšie zbierky sa nachádzajú v troch meštianskych domoch priamo v historickom centre mesta. Obsahuje vzácne diela pochádzajúce zo širokého regiónu Banskej Štiavnice. Obrazy Jozefa Kollára a Edmunda Gwerka priťahujú milovníkov umenia nielen zo Slovenska.

Kammerhof – Baníctvo na Slovensku

Kammerhof – najväčší stavebný complex v historickom centre mesta komplexne mapuje históriu baníctva na celom území Slovenska. Expozícia predstavuje baníctvo vo všetkých svojich rozmeroch.

Štôlňa Glanzenberg

Obnova dedičnej štôlne Glanzenberg bola realizovaná z prostriedkov banskoštiavnického geoparku. Prechádza popod celé centrum Banskej Štiavnice a preslávila sa tým, že do nej fárali cisárske návštevy v 18. storočí. Tradícia fárania významných návštev bola obnovená na prelome storočí.
ÚvodÚzemieHrady a zámkySubjektyKontaktMapa webu
RSS kanál
Copyright © 2001-2006 Matúšovo kráľovstvo s.r.o. • Webdesign © 2001-2006 Peter Šlosar