Preskočiť navigáciu

Arborétum Mlyňany - Vieska nad Žitavou

Tel.: 037-6334571, fax: 037-6334626

Vieska nad Žitavou sa nachádza 2 km od Tesárskych Mlynian, na ceste medzi Nitrou a Zlatými Moravcami.
Arborétum Mlyňany vzniklo v roku 1892, kedy ho založil uhorský šľachtic Dr. Štefan Ambrózy-Migazzi.
Po svadbe s Antóniou Migazziovou získal veľkostatok v Mlyňanoch, neskôr dokúpil les vo Vieske nad Žitavou, dal tu postaviť kaštieľ a vežu. Pohnútkou na založenie Arboréta boli jeho časté cesty a pobyt uprostred bohatej vegetácie južného Talianska. Na budovaní parku sa podieľal aj záhradnícky odborník Jozef Mišák, ktorému Ambrózy Arborétum prenechal na starosť po svojom odchode do Maďarska.
V súčasnosti je plocha parku (rozloha 67 ha)rozdelená na základe geografického princípu. Tvorí ho najstaršie jadro - Ambrózyho park (40 ha), Východoázijská plocha (14 ha), Severoamerická plocha (7,5 ha) a Kórejská plocha (5,5 ha). Možno sa tu oboznámiť s flórou pochádzajúcou z Ďalekého východu, Japonska, Číny, Himalájí, Kaukazu, strednej a prednej Ázie a rôznych iných oblastí.
Rastlinstvo je spojené s typickou architektúrou jednotlivých oblastí, doplnené jazierkami a rybníkmi. Môžete sa tu poprechádzať množstvom chodníčkov a obdivovať rôzne stromy, kvety a kríky.
Informačný systém parku umožňuje vypočuť si pri informačnom stĺpe výklad (v 6 európskych jazykoch), ktorý
vysvetľuje, čo sa v jednotlivých sektoroch nachádza a čo si treba všimnúť.

 

 

foto

foto

foto

foto

 


Obsah (text, prípadne foto) bol dodaný popisovaným subjektom.

 

ÚvodÚzemieHrady a zámkySubjektyKontaktMapa webu
RSS kanál
Copyright © 2001-2006 Matúšovo kráľovstvo s.r.o. • Webdesign © 2001-2006 Peter Šlosar