Preskočiť navigáciu

Obec Čachtice

erb
foto
foto
foto
foto
foto
Obec je situovaná pod Malými Karpatami, 6 km juhozápadne od Nového Mesta nad Váhom. Jej dávne osídlenie dokazujú početné archeologické nálezy z neolitu, z mladšej doby bronzovej, či z obdobia rímskej ríše. Prvá písomná zbierka o obci pochádza z roku 1263 pod názvom Cehthe, kedy patrila k Nitrianskemu hradu. V roku 1392 dostala obec výsady s trhovým a jarmočným právom a v roku 1494 ju kráľ Vladislav oslobodil od platenia mýta. Na konci 16. storočia bola obec spustošená počas tureckých vpádov. V 17. storočí tu už bola početnejšia obec habánov, ktorí vlastnili mlyn a rozvíjali hrnčiarske remeslo. Obyvatelia sa okrem toho venovali vinohradníctvu a poľnohospodárstvu. Významnou udalosťou v histórii obce bolo valné zhromaždenie spolku Tatrín v roku 1847, na ktorom sa schválilo uzákonenie spisovnej slovenčiny v duchu štúrovskej reformy. V súčasnosti je v obci novo zrekonštruované námestie, návštevníkom je k dispozícii dostatočné množstvo pohostinských zariadení.

Kultúrne pamiatky

- Čachtický hrad, ktorý sa v písomnostiach po prvýkrát spomína v prvej polovici 13. storočia ako pohraničná pevnosť, stojí na vrchu nad obcou. Vedie k nemu cesta priamo z obecného námestia. V histórii hradu sú zaznamenaní viacerí významní majitelia, ako napríklad Matúš Čák Trenčiansky, Ctibor zo Ctiboríc, či rodina Nádašdyovcov, ku ktorým patrí aj smutne preslávená Alžbeta Bátoryová. Hrad bol v roku 1708 vypálený a od toho času je v ruinách.

- Farský kostol sv. Ladislava, pôvodne gotický, postavený na konci 14. storočia, neskôr barokovo upravovaný a opevnený múrom. Kostol je s budovou fary spojený unikátnym kamenným mostom.

- Kaplnka sv. Antona Pad. , gotická zo začiatku 14. storočia, sa nachádza pri farskom kostole.

- Draškovičovský kaštieľ, renesančný z roku 1668, neskôr rozšírený, slúži od roku 1950 ako sídlo muzeálnej expozície dejín obce a hradu.

- Na námestí sa nachádza mariánsky barokový stĺp z r. 1739-1742.

- Oproti kostolu je postavená prícestná kaplnka, za ktorou sú v zeleni situované zvyšky Orságovského kaštieľa a obďaleč renesančná kúria Drugetovcov zo začiatku 17. storočia.

Prírodné pamiatky

- Do katastra obce patrí aj prírodná rezervácia Čachtický hradný vrch, kde sa ochraňuje skalnatá lesostep, vzácna suchomilná flóra a zriedkavé druhy hmyzu.

- V Čachtickom krase je 12 jaskýň, najznámejšia z nich je Čachtická jaskyňa, v rámci ktorej je v súčasnosti objavených asi 3000 metrov chodieb s bohatou kvapľovou výzdobou. Jaskyňa nie je sprístupnená, jej prehliadka je značne náročná.Obsah (text, prípadne foto) bol dodaný popisovaným subjektom.

 

ÚvodÚzemieHrady a zámkySubjektyKontaktMapa webu
RSS kanál
Copyright © 2001-2006 Matúšovo kráľovstvo s.r.o. • Webdesign © 2001-2006 Peter Šlosar