Preskočiť navigáciu

Obec Dolný Hričov

foto
foto
Obec Dolný Hričov leží v Bytčianskej kotline na terasovitých náplavoch Váhu. Do jej katastra zasahuje chránená krajinná oblasť - Súľovské skaly. Prvé listinné doloženie územia Hričova je z roku 1208. Ďalší vývoj obce úzko súvisí s historickým murovaným hradom, ktorý vzniká v r. 1235- 1241. Jeho prvým majiteľom je cirkev. Neskôr prechádza striedavo z rúk kráľa šľachte, stáva sa z neho i lúpežné hniezdo. Posledným majiteľom hradu je Jozef Antol Esterházy, ktorý je i majiteľom panstva Bytča. Začiatkom 18. storočia hrad vyhorel, stratil svoju obrannú funkciu a pustol. V súčasnej dobe je z neho len zrúcanina, kde sú však zachované nezvratné dôkazy o jeho minulosti, ktoré stále priťahujú turistov. V okolí hradu sa nachádza množstvo jaskýň.
Najstaršou zachovalou budovou v obci je rímsko- katolícky kostol z prelomu 13. - 14. stor., ktorí spolu s farou dali postaviť prví majitelia hradu. Nesie znaky románskeho a gotického slohu. Najväčšou pamiatkou v kostole je gotická klenba and hlavným vchodom, ktorá sa zachovala v pôvodnom stave. V roku 1820 sa porušila renesančná podoba kostola stavbou bočnej lode do kríža. Vnútorné maľby na stenách boli v 2. polovici 20 stor. obnovené akad. maliarom Vincentom Hložníkom. V okolí sa v minulosti pochovávalo, pod kostolom sa nachádza krypta, v ktorej sú pochovaní hradní páni. Vo vonkajších múroch sú v častiach nad zemou dvojkruhy preťaté krížom s menami pochovaných. Kostol je zasvätený sv. Michalovi.
Druhou najstaršou budovou v obci je kaštieľ - mýtnica z roku 1556. Mal obranné postavenie, jedno poschodie a pod ním sa nachádzal priechod, kde sa vyberalo mýto. V bašte sídlil mýtnik spolu s ozbrojenou strážou. Na začiatku 20. stor. ju od majiteľa baróna Poppera odkúpila urbárske spoločenstvo. Priechod cez budovu bol zrušený začiatkom 19. storočia. Historická podoba kaštieľa je zobrazená na maľbe Pavla Midulu, ktorá sa nachádza na stene v obecnej knižnici. Budova je národnou kultúrnou pamiatkou, sú v nej zachované gotické klenby v prízemnej časti. V súčasnej dobe slúži na kultúrne účely.
Neďaleko obce sa nachádza skalný útvar - Hričovská skalná ihla, na ktorú sa viažu viaceré povesti a je chráneným krajinným výtvorom.
Cez hričovský chotár tečie rieka Váh, ktorá v minulosti spôsobila viacero povodní. Najväčšia z nich bola v roku 1813.
Záznamov o spôsobe a úrovni života obce sa zachovalo veľmi málo - ľudia trpeli pod jarmom feudálov a cirkvi, až do zrušenia poddanstva museli opúšťať svoje bydliská, ležiace pri dôležitej ceste, po ktorej prechádzali drancujúce vojská. V roku 1831 bola obec postihnutá cholerou. V roku 1847 ohrozila životy ľudí veľká neúroda, v roku 1921 požiar, pri ktorom vyhorela takmer polovica obce.
V súčasnej dobe patrí Dolný Hričov medzi najvyspelejšie obce v Žilinskom okrese. Má vybudované všetky inžinierske siete, je plynofikovaná, končí sa s dobudovaním obecného vodovodu a kanalizácie. Má zdravotné stredisko i zubného lekára. V obci funguje základná škola, do ktorej dochádzajú i žiaci z okolitých obcí. Škola má veľmi dobré meno pre svoju mimoškolskú činnosť.
Na športové kultúrne vyžitie slúži športový areál a kultúrny dom. Obec sa môže popýšiť športovým klubom, ktorého družstvo mužov postúpilo do III. ligy.
V obci sa nachádza medzinárodné letisko Žilina - Hričov, kde sa konajú rôzne atraktívne podujatia v oblasti motoristického i leteckého športu.
Pre priaznivcov turistiky obec poskytuje ubytovacie priestory - nachádza sa tu kvalitné ubytovacie zariadenie Motel Borina, pri ktorom je čerpacia stanica OMV. K obci Dolný Hričov patrí i územno - správna lokalita - obec Peklina. Obec vytvára priaznivé podmienky pre podnikateľské subjekty.
Z významných postáv treba spomenúť rodáka Petra Víťazoslava Rovniaka, ktorý zohral významnú úlohu i v histórii Slovenska. Bol zakladateľom spolkov Slovákov v Amerike, vydával naše noviny a Slovenský národ dostával do povedomia i za veľkou mlákou. Jeho busta sa nachádza pred Obecným úradom a na jeho rodnom dome je pamätná tabuľa.

Zoznam tradičných kultúrnych každoročných podujatí

december-január - Zimná liga v minifutbale - kde medzi sebou súťažia jednotlivé časti obce
február - Zimný pretek na bežkách (v závislosti od počasia)
marec - apríl - Veľkonočný beh zdravia
máj - Slávnostná akadémia pri príležitosti Dňa matiek
jún - Deň venovaný deťom
júl-august - Nočná súťaž v požiarnom útoku
september - Privítanie prvákov v škole (prváci sú obdarovaní darčekmi od obce)
október - Posedenie s najstaršími spoluobčanmi
november - Uvítanie nových občiankov do života (každé novonarodené dieťa dostane od obce vkladnú knižku so sumou 1000,- Sk)
december - Stretnutie detí s Mikulášom

Okrem týchto podujatí sa v obci konajú rôzne iné kultúrne i športové podujatia, ktoré sa konajú príležitostne napr. pri rôznych výročiach.Obsah (text, prípadne foto) bol dodaný popisovaným subjektom.

 

ÚvodÚzemieHrady a zámkySubjektyKontaktMapa webu
RSS kanál
Copyright © 2001-2006 Matúšovo kráľovstvo s.r.o. • Webdesign © 2001-2006 Peter Šlosar