Preskočiť navigáciu

Vlastivedný dom Šamorín

Tel.:031-5622165
www.muzeum.sk, e-mail: zomuzeumds@stonline.sk

Bohatú históriu mesta Šamorín dokumentuje aj jedenásť historických pamiatok, zo sakrálnych pamiatok si pripomenieme kalvínsky kostol s freskami. Štátna škola vznikla v meste už v r. 1972V dvadsiatych rokoch 20. Storočia v meste vychádzali dva týždenníky - Felsöcsallóköz (Horný žitný ostrov) a Somorja és Vidéke (Šamorín a okolie). Pod vedením Antona Khina vzniklo v roku 1927 Žitnoostrovné múzeum. Dominantou terajšieho múzea bolo rybárstvo. Zastúpené boli rybárske cechy z celého okolia Veľkého Dunaja, pracovné náradia ryžovačov zlata. Rôznorodosť zbierky prvého Žitnoostrovného múzea v Šamoríne charakterizuje snahu zachovať všetky ešte dostupné predmety, pamiatky, čo vytvorili ruky obyvateľov horného Žitného ostrova. Obdobie činnosti múzea od jeho založenia v r. 1927 až do r. 1940 charakterizuje úsilie o vybudovanie múzea na Žitnom ostrove. Po odchode Antona Khina bolo múzeum v Šamoríne zatvorené. Osud zbierky bol neistý. V päťdesiatych rokoch bola časť zbierkového fondu pre návštevníkov prístupná. Dozorom fondu sa stal okresný archivár v Šamoríne. Veľkú časť zbierkového fondu premiestnili do Dunajskej Stredy, kde v r. 1946 založili Žitnoostrovné múzeum. Zdravý lokálpatriotizmus Šamorínčanov v druhej polovici sedemdesiatych rokov 20. stor. oživil tradície muzeálnej činnosti v meste a bol založený Vlastivedný dom. Na výstavnej ploche domu cca 500 m2 je zriadená expozícia pamiatok poľnohospodárstva, rybárstva, cechovníctva a ryžovanie zlata.

 

 

foto

 


Obsah (text, prípadne foto) bol dodaný popisovaným subjektom.

 

ÚvodÚzemieHrady a zámkySubjektyKontaktMapa webu
RSS kanál
Copyright © 2001-2006 Matúšovo kráľovstvo s.r.o. • Webdesign © 2001-2006 Peter Šlosar