Preskočiť navigáciu

Obec Hlboké nad Váhom

erb
foto
Obec Hlboké nad Váhom vznikla v roku 1960 zlúčením dvoch susediacich obcí Dolné Hlboké a Horné Hlboké.
Táto obec sa nachádza v Súľovskej vrchovine. Je to kotlina obklopená zo všetkých strán kopcami a názvami: Kolárovec, Ostrý vrch, Súľovské skaly, Hrabovský vrch, Lípie.
Obec Hlboké nad Váhom susedí s obcami: z východnej strany s Hričovským Podhradím, so západnej strany s Hrabovým. Rieka Váh, ktorá preteká okolo katastru obce, susedí s obcou Kotešová, mestom Bytča (Hliník). Cez jej kataster prechádza cesta I. triedy Bratislava - Žilina, asi 1,5 km smerom doprava s označením sa odbočuje do obce Hlboké nad Váhom. Ihneď po odbočení do obce na ľavej strane po asfaltovo vybudovanej ceste sa nachádza Pomník, ktorý dali vybudovať Horno - Hlbockí americkí Slováci v roku 1902. Je to historická pamiatka. Po pravej strane sa nachádza cintorín bývalej obce Dolné Hlboké. Asi o 200 m ďalej je autobusová zástavka a tiež odbočka cesty do bývalej obce Dolné Hlboké. V tejto bývalej obci je v strede postavená budova, ktorá od roku 1956 slúžila ako kultúrne zariadenie, určitú dobu i na športové účely, tiež aj zdravotné. Potom táto budova slúžila pre KINO.
Keď pokračujeme po štátnej ceste III. triedy je postavená budova Jednoty spotrebného družstva v Žiline, obchodná jednotka: Potraviny - Hostinec. O niekoľko desiatok metrov na pravej strane je postavená a daná do užívania v roku 1937 štátna škola. Oproti tejto škole pod horou je postavený kostolík, ktorý si občania postavili svojpomocne.
Ďalej po ľavej strane sa nachádza cintorín bývalej obce Horné Hlboké a potom o niekoľko desiatok metrov na rázcestí a autobusovej otáčke (pomenované ako námestie obce), teda na rázcestí ulice Hornej a ulice Vodopádsku je postavený kultúrny dom, v ktorom v terajšom období je Obecný úrad, miestna knižnica a tiež lekárska ambulancia. Vzadu za budovou je vybudovaná požiarna zbrojnica. Smerom na ulicu Vodopádsku, po pravej strane je športový areál - futbalové ihrisko s kabínami a malou reštauráciou. V týchto miestach je aj autobusová otáčka, pretože končí cesta štátnej cesty III. triedy. Tu sa nachádza aj gazdovský obchod a cukráreň s bohatým pohostením.
Po obecnej asfaltovej ceste, ktorá vedie smerom na "HLBOKÝ VODOPÁD" je prekrásne prostredie. Vodopád vyteká z obrovských skalných velikánov, ktoré vytvárajú rôzne prírodné skalné komíny a jaskyne. Cez Vodopád je vyznačená veľmi známa turistická trasa: Hlboké nad Váhom - Hlbocký vodopád smerom na Roháč do Súľova, tiež na Hričovský hrad, Lietavský hrad a mnohé iné končiare a skalné bralá, z ktorých je krásny výhľad na okresy Žiliny, Kysucké Nové Mesto a hlavne okres Bytča.
Obec je členom organizácie Matúšovho kráľovstva. Cez našu obec v blízkosti budúcnosti povedie cykloturistická trasa.
Obyvatelia obce, ktorých pri sčítaní v máji roku 2001 bolo 928, sú v prevážnej miere zamestnaní v jestvujúcich okolitých podnikoch a firmách. Ďalej tu žije 178 dôchodcov a 79 nezamestnaných.
Obec Hlboké nad Váhom existovala do roku 1971 ako samostatná obec. V roku 1971 vrámci integrácie bola pričlenená k mestu Bytča, kde bola až do roku 1988.
Obyvatelia obce však s týmto stavom nesúhlasili, a preto v júni roku 1998 bolo vytvorené referendum (a to už druhé) za účelom odčlenenia sa od mesta Bytče. Toto referendum, na ktorom sa pri hlasovaní zúčastnilo okolo 98 % oprávnených voličov, takmer 100 % dalo svoje hlasy za odčlenenie sa od mesta Bytče. V júni r. 1998 sa konali voľby do obecného zastupiteľstva. Za starostu obce bol občanmi zvolený Dušan Pinčík, ktorý svoju suverenitu potvrdil i vo voľbách do zastupiteľských orgánov Slovenska v jeseni roku 1998, keď ho občania zvolili znova za starostu obce. Po voľbách sa starosta obce s členmi obecného zastupiteľstva pustili do všetkých prác, ktoré boli najnutnejšie urobiť. Previedli sa práce na údržbe budov patriacich do správy obce, vybudovala sa káblová televízia (ktorá sa v tomto období rekonštruuje). V neuveriteľnej a krátkej dobe, v týmto extrémne ťažkých prípadoch prírodných podmienkach sa uskutočnila plynofikácia celej obce. Do tejto akcie boli zapojení i občania, ktorí pracovali a vypomáhali podľa potreby.

Obsah (text, prípadne foto) bol dodaný popisovaným subjektom.

 

ÚvodÚzemieHrady a zámkySubjektyKontaktMapa webu
RSS kanál
Copyright © 2001-2005 Matúšovo kráľovstvo s.r.o. • Webdesign © 2001-2005 Peter Šlosar