Preskočiť navigáciu

Obec Hradište

erb
foto
foto
foto
foto
foto
Obec sa nachádza v údolí Nitrice, 9 km severne od Partizánskeho. Leží pod lužickým hradiskom zo starej doby železnej, na ňom stojí románsky kostol a cintorín s náhrobnými tabuľami z 11.-12. storočia.
Vznik obce Hradište nie je možné presne historicky doložiť, chýbajú dôkazy, ktoré by mohli priblížiť začiatok historického vývoja. Predpokladá sa však, že osada Hradište vznikla v druhej polovici deviateho storočia, teda dvesto rokov pred postavením kostola. Románsky kostol v Hradišti má 900 rokov a bol postavený okolo roku 1096. Stojí neďaleko obranného valu, ktorý v posledných rokoch znížili agrotechnické zásahy. Okolo kostola je kamenný múr, ktorý bol v roku 1994 opravený. Hradište bolo až do roku 1424, kedy prešlo do vlastníctva nitrianskeho biskupa, vlastníctvom ostrihomského kniežacieho konventu. V roku 1777 sa obec stala vlastníctvom nitrianskej kapituly. V 19. storočí zohrávala obec významnú úlohu, keď ležala na dôležitej obchodnej a poštovej trase. Zároveň sa tadiaľto vracali slovenskí dobrovoľníci pri bojoch proti uhorskej armáde.
Pri prvom sčítaní ľudu po prvej svetovej vojne ( v roku 1919) mala obec 628 obyvateľov.
V 20. Storočí nastal prudký rozvoj obce:
- 1929 - založenie úverového družstva
- 1936 - elektrifikácia
- 1949 - začiatok individuálnej výstavby rodinných domov
- 1951 - postavená hasičská zbrojnica
- 1965-67 - výstavba obchodného strediska
Dlhú tradíciu v obci má aj kultúra. Od roku 1920 tu pôsobilo ochotnícke divadlo, v roku 1927 tu vznikla dychová kapela, v roku 1937 bola založená mládežnícka folklórna skupina. Na tradície nadviazal v roku 1984 mládežnícky dychový súbor Hradišťanka. Ako prvá na Slovensku tu bola založená súkromná umelecká škola pre dychové nástroje.

Symboly obce

Erb sa skladá z modrého štítu, v ktorom zo zeleného trávnatého vŕšku vyrastá zlatý listnatý strom sprevádzaný čerieslom a lemešom.
Zástava obce sa skladá z piatich pozdĺžnych pruhov v modrej, bielej, žltej, bielej a zelenej farbe. Každá z farieb zaberá 1/6 šírky zástavy okrem žltej, ktorá má šírku 2/6.
Pečať obce je okrúhla, uprostred so symbolom obce a kruhopisom OBEC HRADIŠTE.

Obsah (text, prípadne foto) bol dodaný popisovaným subjektom.

 

ÚvodÚzemieHrady a zámkySubjektyKontaktMapa webu
RSS kanál
Copyright © 2001-2005 Matúšovo kráľovstvo s.r.o. • Webdesign © 2001-2005 Peter Šlosar