Preskočiť navigáciu

Hvezdáreň Partizánske

Špecializovaným kultúrno-výchovným zariadením na Hornej Nitre je hvezdáreň v Partizánskom. Hvezdáreň je situovaná na okraji mesta v časti Malé Belice. Poslaním hvezdárne je uspokojovať kultúrno spoločenské potreby obyvateľov regiónu v oblasti astronómie, kozmonautiky, príbuzných prírodných a technických vied.
Dominantou hvezdárne je kupola o priemere 5 metrov, v ktorej sa nachádza hlavný šošovkový ďalekohľad - refraktor systému Coudé. Objektív ďalekohľadu tvorí achromatická šošovka o priemere 150 mm a ohniskovej vzdialenosti 2250 mm.
Ďalšie prenosné ďalekohľady slúžia na pozorovanie pre verejnosť, ktoré sa uskutočňujú v rôznych častiach regiónu.
Na popularizačno vzdelávaciu prácu slúži prednášková sála hvezdárne vybavená najmodernejšou multimediálnou technikou - veľkoplošným videoprojektorom SELECO, ktorý v spojení s počítačom a prístupom na internet poskytuje aktuálne informácie.
Ťažisko vzdelávacej spočíva v príprave a realizácii ucelených programov, ktoré názorným a zaujímavým spôsobom rozširujú a dopĺňajú učivo prírodovedy, zemepisu a fyziky. Pre nižšie ročníky ZŠ ponúkame diapásma, ktoré rozprávkovou formou podávajú najnovšie poznatky o vesmíre.
Študenti stredných škôl a odborných učilíšť sú informovaní o nových poznatkoch vo výskume slnečnej sústavy, sveta hviezd a raketovej techniky.
Pre širokú verejnosť poriada hvezdáreň prednášky, na ktorých naši odborníci z oblasti astronómie, informujú o najnovších poznatkoch vo výskume vesmíru.
Pri hvezdárni pracujú i zaujímavé útvary - astronomický krúžok určený pre žiakov základných škôl, študentom stredných škôl je určený STELLAR KLUB, dospelí záujemcovia tvoria členskú základňu miestnej organizácie Slovenského zväzu astronómov amatérov.
Za priaznivých atmosferických podmienok sa konajú večerné astronomické pozorovania v stredu, piatok a prvú sobotu v mesiaci.

 

 

foto

foto

 


Obsah (text, prípadne foto) bol dodaný popisovaným subjektom.

 

ÚvodÚzemieHrady a zámkySubjektyKontaktMapa webu
RSS kanál
Copyright © 2001-2006 Matúšovo kráľovstvo s.r.o. • Webdesign © 2001-2006 Peter Šlosar