Preskočiť navigáciu

Obec Jablonové

erb
foto
foto
foto
foto
foto

História a vývoj obce

Obec sa nachádza v juhovýchodnej časti Záhorskej nížiny, pri úpätí Malých Karpát, 18 km juhovýchodne od Malaciek. Územie bolo osídlené už v praveku, čo dokazuje nález kostrového hrobu z konca eneolitu. Historické pramene neuvádzajú presne, v ktorom období Jablonové vzniklo. Podľa niektorých písomných prameňov je predpoklad, že Jablonové je jedným z mála sídlisk, ktoré pretrvali zánik Veľkomoravskej ríše. Prvá písomná zmienka o obci je datovaná v roku 1206. Názov Jablonového sa po prvýkrát spomína rovnako v roku 1206 ako Jablam Terra, v roku 1231 Hablan villa. Takéto názvy boli typické najmä pre horské prechody a cesty smerujúce k hraniciam. Jabloňové stromy plnili v 11.-12. storočí v Uhorsku obrannú funkciu. Robili sa z nich zátarasy na zabránenie postupu nepriateľa, pretože divé jablone majú tvrdé drevo a pichľavé konáre. Takýmto spôsobom je možné vysvetliť aj vznik názvu obce Jablonové.
V 13. storočí patrila obec k majetkom bratislavského hradu, neskôr ju spravovala rodina Serédyovcov. Poslednými vlastníkmi Jablonového boli Pálfiovci. V 17. storočí do obce zasiahlo Tököliho povstanie i nájazdy Turkov na Viedeň. Začiatok 18. storočia sa do dejín obce zapísal prvou epidémiou cholery, po ktorej bol v obci vybudovaný nový cintorín. V roku 1833 prebehla rekonštrukcia fary. September roku 1842 v histórii obce nemal obdoby. 19. 9. vypuklol požiar, ktorý zničil skoro celú dedinu aj s kostolom a roztavil zvony. O desať dní neskôr prišli veľké dažde a povodeň. Čo obyvatelia uchránili pred požiarom, to zničila voda.
Väčšina obyvateľov obce sa v minulosti živila poľnohospodárstvom a domácou výrobou dreveného náradia. V 17. storočí boli položené základy sklárstva v tejto oblasti. V 19. storočí sa začala nad Jablonovým dobývať mangánová ruda, po prvej svetovej vojne však táto baňa zanikla.

Významné osobnosti

Medzi významných rodákov z Jablonového patrí maliar Ján Želibský. Narodil sa v roku 1907. Po štúdiu na súkromnej maliarskej škole Gustáva Mallého v Bratislave a na Akadémii výtvarných umení v Prahe absolvoval študijný pobyt v centre umeleckého diania - v Paríži. V rokoch 1952 - 55 pôsobil vo funkcii rektora Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, pričom sa venoval aj výučbe rozličných predmetov. Svoju pedagogickú činnosť ukončil až v roku 1979. Zohral dôležitú úlohu pri zviditeľňovaní Záhoria a najmä jeho pričinením mnohým umelcom prirástol tento kraj k srdcu. V roku 1988 mu bolo udelené čestné občianstvo, čím obec vyjadrila úctu a hrdosť svojmu rodákovi.
Z predstaviteľov kultúrneho života v obci pôsobil rímsko-katolícky farár Ján Galbavý (1800 - 1884). Po štúdiách tu prežil podstatnú časť svojho života - 46 rokov. Bol veľkým národovcom a intenzívne sa zapájal do činnosti štúrovcov. Bol jedným zo zakladajúcich členov Matice slovenskej. 29. mája 1949 ukryl na fare v Jablonovom Ľudovíta Štúra, keď na neho uhorské úrady vydali zatykač pre poburovanie slovenského ľudu. Umožnil mu tak zúčastniť sa na pripravovanom slovenskom zhromaždení v Prahe.

Kultúra a folklór

V obci je ešte aj v súčasnosti dochovaných množstvo tradícií viažúcich sa na ročné obdobia, sviatky, či dôležité udalosti. Rovnako sa zachovalo množstvo zvykov týkajúcich sa svadieb a narodenia dieťaťa. Obec má svoj vlastný tradičný kroj. Hlboké korene tu má aj ľudová hudba, zachovalo sa najmä veľké množstvo piesní z celej oblasti, pôsobil tu dychový súbor.

Kultúrne podujatia v obci

máj - Kráľovský majáles
prvý víkend po skončení školského roka - festival Sviatok Pomoravia
august - Kráľovský futbalový turnaj o putovný pohár Matúšovho kráľovstva
október - Súťaž "Miss kráľovstva" alebo "Matúšova misska"
december - Kráľovský snem - vyhodnotenie aktivít kráľovstva za prvé obdobie

Obsah (text, prípadne foto) bol dodaný popisovaným subjektom.

 

ÚvodÚzemieHrady a zámkySubjektyKontaktMapa webu
RSS kanál
Copyright © 2001-2005 Matúšovo kráľovstvo s.r.o. • Webdesign © 2001-2005 Peter Šlosar