Preskočiť navigáciu

Obec Krakovany

erb
foto
foto
foto
Dnešná obec Krakovany na Slovensku sa skladá z dvoch bývalých samostatných obcí, Krakovian a Stráží.
Prvá písomná zmienka o obci Krakovany je z roku 1113 v tzv. "Zoborskej listine", v ktorej boli na pokyn uhorského kráľa Kolomana vyznačené a spísané všetky majetky a ľudia zoborského kláštora.
Pôvodné osídlenie tohto územia je však oveľa staršie, je doložené nálezmi z mladšej doby kamennej, Vzácne sú nálezy na území bývalej tehelne. Ako za veľmi známy nález možno považovať tzv. "Strážovský poklad", ktorého žiaľ len časť, je umiestnená v Národnom múzeu v Bratislave.
Historickú dominantu obce tvoria dva rímskokatolícke kostoly. Kostol sv. Mikuláša v Krakovanoch bol postavený v 18. storočí, v historických prameňoch je však dokázané, že v obci stál starý kostol pravdepodobne ešte z 11. storočia, ktorý sa v 18. storočí zrútil a na jeho mieste bol postavený dnešný kostol.
Kostol sv. Gála v Strážoch pochádza zo 14. storočia a zachoval sa vo svojej pôvodnej podobe až dodnes.
Tieto spomínané dominanty obce sú zapísané aj v zozname národných kultúrnych pamiatok našej vlasti. Obec pôvodné obce, od roku 1944 už iba ako Krakovany, si od svojho vzniku až do súčasnosti zachovávajú poľnohospodársky ráz, v ktorom prevláda pestovanie obilia a krmovín. Tunajší ľudia majú úprimný vzťah k tomuto spôsobu života.
Spoločenský život v obci má tiež hlboké korene, jeho vyššie formy vznikali na prelome storočia, vo veľkej miere pod vplyvom sakrálnej tvorby. Takto vznikali veľmi silné spolky ochotníckeho divadla, dychovej hudby, ktorá na to obdobie bola na úrovni profesionálnej kapely. V tesnej náväznosti na vznik kultúrnych spoločenstiev vznikali aj spoločenstvá zamerané na športovú činnosť.
Súčasné generácie sú hrdé na svoj pôvod. Nie náhodou je obec známa vysokou úrovňou na poli poľnohospodárstva, vynikajúcimi výsledkami v oblasti športu a folklóru.
Bohatú činnosť vyvíja aj kultúrne stredisko obce organizujúce pravidelné HOBBY STRETNUTIA, ktoré privítali najmä zberatelia mincí, medailí, bankoviek, známok, pohľadníc, porcelánu, obrazov, hodín, zbraní, minerálov a všetkých iných zberateľských zaujímavostí. Hobby stretnutia sa uskutočňujú jeden krát mesačne. Kalendár podujatí je k dispozícií na obecnom úrade Krakovany a v kultúrnom stredisku vždy na kalendárny rok dopredu.
Do tradičných podujatí možno zaradiť každoročne organizovaný folklórny festival, ale aj folklórne vystúpenia miestneho folklórneho súboru LUSK s hudobnou skupinou BOROVIENKA. Pre tuzemských no najmä zahraničných návštevníkov sa organizujú umelecké programové pásma zamerané na staré ľudové zvyky nášho regiónu.

Obsah (text, prípadne foto) bol dodaný popisovaným subjektom.

 

ÚvodÚzemieHrady a zámkySubjektyKontaktMapa webu
RSS kanál
Copyright © 2001-2006 Matúšovo kráľovstvo s.r.o. • Webdesign © 2001-2006 Peter Šlosar