Preskočiť navigáciu

Obec Kúty

erb
foto
foto
foto
Obec sa nachádza na severe Borskej nížiny, neďaleko rieky Moravy, ktorá tu priberá svoj najväčší záhorský prítok - Myjavu, desať kilometrov západne od Šaštína - Stráží. Kúty ležia v blízkosti štátnej hranice s Rakúskom a Českou republikou, sú železničnou križovatkou Záhoria.
Prvé pamiatky o praobyvateľoch Kútov siahajú až do doby kamennej, o čom svedčia nálezy črepov a nádob a kamenná dýka. Tieto predmety sa našli v pieskových dunách Čepangát, Sigeca a Hrúdy. Z doby bronzovej sa našli oštepy, dýky, zo železnej keramika, sekery, nože, radlice, z doby predhradištskej popolnica, sekery a nôž.
Najviac nálezov pochádza z doby hradištskej, teda slovanskej - pohrebisko, železný kľúč, ovčiarske nožnice.
Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1468, kde sa spomína ako Kwth, v roku 1498 ako Kwthi. Názov obce je odvodený od slova kút (vo význame vzdialené miesto obyčajne v ohybe riek, ciest alebo pohorí). Osada vznikla v uhle, ktorý zvierajú rieky Morava a Myjava, čo vyjadruje aj jej názov. V stredoveku patrila k panstvu hradu Ostrý Kameň, neskôr k šaštínskemu panstvu Czoborovcov. V Kútoch pracovali tri mlyny, najstarší Dopjerových mlyn. Od roku 1736 Kúty vlastnili Habsburgovci. Život obce v minulosti ovplyvňovali rieky Morava a Myjava nielen povodňami a záplavami, ale predovšetkým poskytovaním obživy miestnemu obyvateľstvu. Boli bohaté na ryby, a tak sa veľká časť obyvateľov Kútov zaoberala poľnohospodárstvom a rybárstvom. V obci sa rozvíjali aj remeslá, napríklad tkáčstvo, košikárstvo a lisovanie konopného oleja. Aby chudobný ľud mohol svoje výrobky predať, vymohol Dr. Andrej Radlinský u „Kráľovskej námestnej rady v Budíne“ jarmočné právo. Obec dostala výsadu usporadúvať šesť výročných jarmokov. Koncom 19. storočia sa mnohí obyvatelia Kútov vysťahovali do Ameriky za prácou.
Z kultúrno-historických pamiatok zaujme rímskokatolícky barokový kostol Sv. Jozefa Pestúna. Postavili ho v rokoch 1717 až 1726.
V Kútoch pôsobil v rokoch 1861 až 1879 národný buditeľ a spisovateľ Dr. Andrej Radlinský. Na námestí stojí pamätník venovaný jeho pamiatke. Je to socha nadživotnej veľkosti na pieskovcovom podstavci od A. Kováčika (1930). Andreja Radlinského pochovali na miestnom cintoríne pri kostole.
Rýchlemu rozvoju priemyslu, obchodu a remesiel v obci prispela výhodná poloha na hlavnej železničnej a cestnej križovatke v blízkosti diaľnice a colnice. Po roku 1989 sa v obci rozvinulo niekoľko desiatok súkromných podnikateľských aktivít, ktoré ponúkajú širokú škálu výrobkov a služieb.
Cestovný ruch v oblasti ožíva vďaka cykloturistickým trasám vybudovaným v blízkosti obce a možnosti ubytovania v Moteli u Janíčkov, s kapacitou 72 lôžok. Možnosť stravovania je v Motoreste u Janíčkov a v reštauračných zariadeniach v obci.
Kúty žijú bohatým kultúrno-spoločenským životom vďaka aktívnym členom spoločenských a záujmových organizácií rôznych vekových kategórií.


ÚvodÚzemieHrady a zámkySubjektyKontaktMapa webu
RSS kanál
Copyright © 2001-2006 Matúšovo kráľovstvo s.r.o. • Webdesign © 2001-2006 Peter Šlosar