Preskočiť navigáciu

Múzeum maďarskej kultúry a Podunajska Komárno

Palatínova 13
Tel./fax: 035-7731476
e-mail: muzeumkn@nextra.sk

Expozícia historický vývoj Komárna a okolia od praveku do roku 1849 a národopis regiónu sa člení na tri časti: archeologickú, historickú a etnografickú.
Archeologická časť expozície prezentuje najbohatšie archeologické lokality a najvýznamnejšie nálezy z regiónu. Podunajsko je veľmi bohaté na archeologické pamiatky, čo dokazujú odkryté osady a pohrebiská z mladšej doby kamennej, doby medenej a bronzovej. Veľká časť predmetov je významná aj z hľadiska európskeho archeologického bádania a prispieva k dôkladnejšiemu spoznaniu ľudských dejín. Historická časť expozície pomocou stredovekých pracovných nástrojov, zbraní, mincí a vedút Komárna dokumentuje život sídla Komárňanského komitétu a jeho okolia v stredoveku. Národopisná časť expozície je zameraná hlavne na charakteristické vodné remeslá, nakoľko v ľudovom živote regiónu majú významnú úlohu rieky, najmä najväčšia z nich - Dunaj. Na Dunaji pracovali početné mlyny, významné bolo rybárstvo a ryžovanie zlata, čo pre mnohé rodiny bolo takmer výlučným zdrojom obživy.
Obrazáreň múzea prezentuje najstaršie a najvýznamnejšie diela z výtvarného fondu inštitúcie, ktoré pochádzajú z obdobia od začiatku 18. storočia do začiatku 20. storočia.

 

 

foto

foto

 


Obsah (text, prípadne foto) bol dodaný popisovaným subjektom.

 

ÚvodÚzemieHrady a zámkySubjektyKontaktMapa webu
RSS kanál
Copyright © 2001-2006 Matúšovo kráľovstvo s.r.o. • Webdesign © 2001-2006 Peter Šlosar