Preskočiť navigáciu

Ponitrianske múzeum v Nitre

Štefánikova trieda 1, Nitra
Tel./fax: 037-7419771

Múzeum vlastivedného typu prevádzkuje expozíciu „Skvosty dávnovekého Slovenska“ s 2140 archeologickými artefaktmi. Ročne sa tu pripravuje 15 - 20 výstav z vlastivedného odboru. Expozícia bola otvorená v roku 1993 a tvoria ju exponáty pochádzajúce z celého Slovenska. Ozdoby a šperky sú z drahých kovov, polodrahokamov, ale aj bronzu, železa, morských mušlí, kostí, parohu. Celá zbierka dokumentuje široký časový úsek, počnúc paleolitom - jedným z najvzácnejších nálezov je Venuša z Moravian nad Váhom pochádzajúca z obdobia 22 800 rokov pred naším letopočtom. Návštevníci si môžu prehliadnuť exponáty z doby kamennej, doby bronzovej až po dobu železnú. Zbierka zachytáva aj sťahovanie národov a príchod Slovanov na naše územie, Pribinovo kniežatstvo až po zánik Veľkej Moravy. Expozícia predstavuje výber najvzácnejších a umelecky najhodnotnejších archeologických nálezov na slovenskom území.

 

 

foto

foto

 


Obsah (text, prípadne foto) bol dodaný popisovaným subjektom.

 

ÚvodÚzemieHrady a zámkySubjektyKontaktMapa webu
RSS kanál
Copyright © 2001-2006 Matúšovo kráľovstvo s.r.o. • Webdesign © 2001-2006 Peter Šlosar