Preskočiť navigáciu

Múzeum Zlaté Moravce

Námestie A. Hlinku
Tel.: 037-6321470

Po rakúsko-uhorskom vyrovnaní sa v župnom sídle Tekovskej župy v Zlatých Moravciach začali objavovať snahy spoločnosti o ochranu pamiatok, najmä v súvislosti s tisícročným jubileom Uhorska. V mileniárnom roku 1896 bolo 12. mája v župnej zasadacej miestnosti slávnostne založené Tekovské múzeum. Rozvoj múzea až do prvej svetovej vojny bol nepatrný - chýbali vlastné priestory - a počas vojny sa úplne zastavil. Zlepšenie nepriniesol ani vznik ČSR, dokonca v roku 1924 po zrušení župného systému boli zbierky prevezené do Nitry, do Štátneho múzea umiestneného v piaristickom gymnáziu, a odtiaľ potom roku 1951 do Bojníc. Terajšie múzeum vzniklo 11. 10. 1947 a sprístupnili ho 28. augusta 1955. Bol umiestnený do severného krídla kaštieľa rodiny Migazzi, kde sídli dodnes. Iniciátorom a dušou múzea bol stredoškolský profesor, zanietený múzejník Dr. Štefan Rakovský. Podarilo sa mu získať staré zbierky z Bojníc a na základe toho rozvíjať zbierkotvornú činnosť. V súčasnosti zbierky múzea obsahujú vyše 5000 kusov predmetov. Začiatok expozície predstavuje paleontologická zbierka, pokračuje zbierkou mineralogickou, archeologickou a historicko-etnografickou. Vďaka iniciatíve Dr. Rakovského bol na nádvorí múzea vybudovaný pomník Janka Kráľa, ktorý od roku 1862 až do svojej smrti roku 1876 žil v Zlatých Moravciach. V dome, kde dlhší čas býval, sa nachádza jeho pamätná izba. Trvalá expozícia s názvom „Janko Kráľ uprostred nás“ zachytáva život a dielo významného básnika štúrovskej generácie. Tvoria ju exponáty z Pamätníka národnej kultúry - Archívu literatúry a umenia Matice Slovenskej v Martine a trojrozmerné predmety zo zbierok múzea v Zlatých Moravciach.

 

 

foto

foto

foto

foto

 


Obsah (text, prípadne foto) bol dodaný popisovaným subjektom.

 

ÚvodÚzemieHrady a zámkySubjektyKontaktMapa webu
RSS kanál
Copyright © 2001-2006 Matúšovo kráľovstvo s.r.o. • Webdesign © 2001-2006 Peter Šlosar