Preskočiť navigáciu

Mesto Nemšová

erb
foto
foto
foto
Mesto sa nachádza v juhozápadnej časti Ilavskej kotliny. Prvá písomná zmienka o ňom pochádza z roku 1242, kedy sa v listine spomína ako vila Neusua..
V minulosti sa vyskytovali na území Nemšovej viaceré zaujímavé kultúrno-historické pamiatky. Časť z nich zanikla a časť sa zachovala do dnešných čias. Najvýznamnejšou kultúrno-historickou pamiatkou je barokový rímsko-katolícky kostol sv. Michala archanjela z 18. storočia.
V Nemšovej vlastnili Ilešháziovci v prvej polovici 17. storočia väčšiu kúriu alebo kaštieľ. Prevažne v nej sídlili úradníci nemšovského majera. Po roku 1663, keď sa na Trenčianskom hrade usídlila z obavy pred návratom Turkov na Považie a v čase uhorských stavovských povstaní stála cisárska vojenská posádka, bývali v kúrii začas aj majitelia Trenčianskeho hradu pred svojím odsťahovaním do Dubnice. Popri dubnickom kaštieli sa spomína roku 1712 v inštrukcii pre úradníkov trenčianskeho panstva aj kaštieľ, či kúria v Nemšovej. Miesto polohy kaštieľa, celkový pohľad a zánik objektu nie je známy.
Ďalšou pamiatkou je pôvodne neskororenesančný kaštieľ zo 17. storočia v Kľúčovom, stavebne upravovaný na začiatku 19. storočia v období klasicizmu. Nevhodným užívaním stratil objekt veľa zo svojho pamiatkového charakteru. Súčasťou kaštieľneho hospodárstva bol skleník s tropickými rastlinami, o ktorom sa zmieňuje Jozef Ľudovít Holuby v čase svojho pobytu v Kľúčovom.
Vedľa bývalého kaštieľa v Kľúčovom je neogotická kaplnka sv. Anny s erbami bratislavskej rodiny Schertzovcov a letopočtom 1868.
V krásnom prírodnom prostredí na úpätí chránenej krajinnej oblasti Bielych Karpát postavila na konci 19. storočia rodina Dreherovcov rozsiahlejší drevený poľovnícky kaštieľ. Neskôr ho vlastnili Kulmerovci a nakoniec prešiel po 2. svetovej vojne pod správu Štátnych lesov.

Ľudová architektúra, ktorú reprezentujú domy v Kľúčovom, Ľuborči, menej v Nemšovej a Trenčianskej Závade, je v súčasnosti už na ústupe. Za zmienku stojí zvonička v Kľúčovom s drevenou konštrukciou, datovanou do roku 1933 a so zvonom z roku 1920 z dielne trenčianskeho zvonolejára, hornosúčanského rodáka Pavla Ranku.
Kované náhrobné kríže a zábradlia hrobov, podobne aj pieskovcové náhrobníky, pochádzajú z dielne domácich majstrov, zatiaľ čo liatinové náhrobníky majú svoj pôvod v dielňach horehronských železiarní. Pochádzajú z 19. storočia alebo zo začiatku 20. storočia. Pamiatky tohto druhu sa zachovali najmä na cintoríne v Ľuborči, menej na starom cintoríne v Nemšovej a v Trenčianskej Závade. Za obeť 1. svetovej vojny padlo 16 obyvateľov Ľuborče. Pri príležitosti 10. výročia vzniku Československej republiky im postavili na cintoríne bývalej obce Dvorec (dnes časť Ľuborče) dôstojný pamätník.
K chráneným starým stromom patria lipy z čias postavenia kostola v Nemšovej, podobne lipy na tamojšom starom cintoríne, lipy na cintoríne v Trenčianskej Závade a gaštany a jedle pri bývalom kaštieli v Kľúčovom.

Symboly mesta

Pečate Nemšovej zobrazujú postavu sv. Michala s mečom a váhami. Najstaršia známa pečať je datovaná rokom 1688. Jej priemer je 34 mm. V strede pečatného poľa stojí sv. Michal v odeve rímskeho vojaka, v pravici drží meč a v ľavici váhy. Voľné miesto pečatného poľa vypĺňa úponková výzdoba. Legenda znie : PAGVS.NEM.SOVA.1688 Vonkajší lem tvorí vencovka prerušená štyrmi ružičkami. Tento motív, i keď čiastočne zjednodušený, preberajú aj mladšie pečate z 19. storočia. Pečať Nemšovej je okrúhla, uprostred s mestským znamením.
Erb Nemšovej je tvorený: v modrom štíte sv. Michal archanjel v odeve rímskeho vojaka s mečom a váhami. Postava je strieborná, doplnky zlaté.
Vlajku Nemšovej tvorí sedem pozdĺžnych pruhov, striedavo bielych a modrých. Pomer jej strán je 2:3 a ukončená je lastovičím chvostom.

Významní rodáci

- Pavel Kyrmezer - divadelný dramatik
- Juraj Ľuborčiansky - Borovský - básnik, zberateľ piesní
- Fraňo Madva - botanik, ľudový liečiteľ, národný buditeľ
- Jozef Ľudovít Holuby - prírodovedec, historik, národopisec
- Anton Kropáči - národný a kultúrny dejateľ
- Jozef Laco - entomológ, prírodovedec
- Adam Škultéty - hudobný skladateľ

Obsah (text, prípadne foto) bol dodaný popisovaným subjektom.

 

ÚvodÚzemieHrady a zámkySubjektyKontaktMapa webu
RSS kanál
Copyright © 2001-2006 Matúšovo kráľovstvo s.r.o. • Webdesign © 2001-2006 Peter Šlosar