Preskočiť navigáciu

Obec Podolie

foto
foto
foto
Obec sa nachádza 12 km juhozápadne od Nového Mesta nad Váhom, v blízkosti Malých Karpát.

Z histórie

Obec Podolie patrí medzi najstaršie obce Trenčianskeho kraja. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1332. Osídlenie vzniklo v neolite, čoho dôkazom sú aj neďaleké historické náleziská žiarových hrobov lužickej kultúry z mladšej doby kamennej. Podľa ústneho podania Váh, ktorý má teraz koryto asi 8 km vzdialené od obce, tiekol v blízkosti obce. Na briežku, kde je v súčasnosti postavený kostol, mali pltníci prístav. Na kostolných zvonoch sa nachádza gotická číslica 1493. Tieto údajne priniesol ako vojnovú korisť Ladislav Očkay, ktorý bol vodca kuruckých vojsk Rákoczyho a daroval ich kostolu v Podolí, kde bola pochovaná jeho rodina. Územie obce vystriedalo niekoľko vlastníkov, napr. od roku 1392 bola obec vlastníctvom vojvodu Ctibora, ktorý ju dostal Kráľovskou darovacou listinou. Neskoršie patrila obec Čachtickému panstvu, a to Orságovcom a Nádašdyovcom. Od roku 1695 bola vo vlastníctve rodiny Erdödyovcov. V roku 1715 mala obec vinice, 35 poddanských a 13 železiarskych domácností. 15. júna 1792 vypukol požiar v záhrade Jána Kubána v susedstve obecného domu, pri ktorom zhorela celá obec okrem fary a kostola. V roku 1828 mala obec už 174 domov a 1217 obyvateľov. Až do roku 1880 bola škola v obci. Chodili do nej deti aj z okolitých dedín, z Korytného, Častkoviec a Očkova. Obyvateľstvo sa zaoberalo poľnohospodárstvom, chovom dobytka, zhotovovaním vyšívaných kožuchov a mužských i ženských krojov.
Počas 2. svetovej vojny a v čase Slovenského národného povstania pôsobili na Korytnianskych a Podolských kopaniciach partizánske skupiny. Obec bola oslobodená 4. apríla 1945 sovietskymi a rumunskými vojskami. V roku 1950 bolo založené Jednotné roľnícke družstvo. Obec sa v týchto rokoch dobre rozvíjala. V roku 1963 bola dokončená Základná deväťročná škola. V roku 1977 sa začal budovať kultúrny dom. Otvorený bol o dva roky neskôr - 1979. V osemdesiatych rokoch boli vyasfaltované všetky cesty v obci. V roku 1985 začala radová výstavba domov na dnešnej Očkovskej ulici. V deväťdesiatych rokoch obec urobila plynofikáciu a nové rozvodne elektrického vedenia. V súčasnosti sa pripravuje obecný vodovod a kanalizácia.

Názov obce

Pokiaľ obec dostala svoj terajší názov, jej meno prešlo viacerými zmenami. Podľa prvých záznamov, ktoré pochádzajú z roku 1332, sa obec uvádza ako Lessak, Lesate. Tento názov zostal do roku 1392, kedy obec dostala nového vlastníka vojvodu Ctibora. V tomto období sa obec nazývala Leszete. Neskôr prešla do vlastníctva čachtického panstva pod názvom Leszete alebo Podola. Názov podobný dnešnému sa objavuje po prvý raz v roku 1761, odvtedy už neprešiel výraznými zmenami. Záznam o obci Podolie, pod súčasným názvom, pochádza z roku 1820. Posledná zmena bola zaznamenaná v roku 1920, kedy dostala názov Podolie nad Dudváhom. Ten nesie dodnes, hoci na mapách sa uvádza len Podolie.

Kultúrne pamiatky v obci

- Katolícky kostol sv. Juraja, pôvodne gotický z roku 1332, barokovo prestavaný v r. 1748 - 1758. Začiatkom 20. storočia bol kostol rozšírený dvoma kaplnkami po stranách lode.

- Klasicistická fara z prvej polovice 19. storočia.

- Neskoroklasicistická murovaná zvonica z druhej polovice 19. storočia.

- Trojičný stĺp z prvej polovice 19. storočia.
ÚvodÚzemieHrady a zámkySubjektyKontaktMapa webu
RSS kanál
Copyright © 2001-2006 Matúšovo kráľovstvo s.r.o. • Webdesign © 2001-2006 Peter Šlosar