Preskočiť navigáciu

Obec Tesáre

erb
vlajka
foto
foto
foto
Obec leží v severozápadnej časti úrodnej sprašovej pahorkatiny stredného Ponitria na východnom úpätí pohoria Považský Inovec . Chotárom preteká potok Zľava, vyvierajúci v neďalekých Inoveckých horách, ktorý ústi do rieky Nitry.
Hoci sa Tesáre po prvýkrát spomínali až na sklonku 14. storočia, obec zrejme existovala už dávno predtým. Názov obce súvisí s tesárskym remeslom. Je pravdepodobné, že v 11.storočí tu boli usadení tesári-služobníci Nitrianskeho hradu. Táto hypotéza sa opiera o poznatok z Tesár , ktoré ležia pri rieke Žitave (dnes Tesárske Mlyňany). Tie sa spomínajú už v roku 1075 a podľa svedectva zakladacej listiny Hronskobenadického kláštora bývalo v tej obci 10 tesárskych majstrov. Tesári v dobe včasného stredoveku ručne opracovávali kmene na hrady a dosky a zhotovovali aj kolesá i celé vozy a ich súčasti.
V roku 1390 je obec v listine zaznačená ako Thezer, v roku 1481 ako Tezar, 1773 Teszér, Thesare, 1808 Tesáry, v rokoch 1863-1907 bol názov obce Teszér. Postupnými úpravami sa vyvinul až do svojej súčasnej podoby, po prvýkrát spomenutej v roku 1948. Pomenovanie Kokošovej, na začiatku 20.storočia zlúčenej s Tesármi, sa odvodzuje od osobného mena Kakaš-čo po maďarsky znamená aj kohút. Forma priezviska Kakaš vznikla pripodobnením mena Gallus - čo znamená Francúz. Istý človek menom Gallus bol v 12. storočí jobagiónom Nitrianskeho hradu. Je pravdepodobné, že práve tu dostal za isté svoje služby zem a založil nielen sídlo, ktoré nieslo jeho meno, ale aj zemiansky rod Kakašovcov z Kokošovej, ktorí tu bývali niekoľko storočí.
Tesáre sú poľnohospodárskou obcou, vďaka vhodným prírodným pomerom. Dedina leží v malebnej dolinke potoka Zľava a z troch strán je obkolesená poľnohospodárskou pôdou. Severovýchodne od obce je lesík nazývaný Hliník, na sever od dediny je ihličnatý les Adamcová. Naľavo od Adamcovej sa nachádza Stará hora, pod ňou preteká Zľavský potok. V doline popri potoku boli lúky s výbornou trávou, ktoré sa voľakedy kosievali. Tu sa aj Zľavský potok delil na dvoje. Hlavný tok tiekol tzv. novým potokom a poháňal dva mlyny - Dúckého a Babkovičov. Menšia časť vody tiekla starým potokom. Tak to bolo ešte pred rokom 1950. Pod Starou horou bol prameň nazývaný Kyselka. Mal podobný vajcovitý zápach ako známy a hojne navštevovaný piešťanský minerálny prameň a tiež pomáhal pri trávení a zažívacích ťažkostiach. Je známe, že aj piešťanské liečivé pramene majú svoj pôvod v horskej oblasti stredného Inovca. Žiaľ pri výstavbe priehrady Tesáre prišli o túto prírodnú zvláštnosť. Na severozápade od obce sa nachádza osada Nové mlyny, kde bol mlyn ešte pred dvoma desaťročiami schopný prevádzky. Za Novými mlynmi sa nachádza opustený kameňolom, ktorý bol otvorený po vojne, ale pre väčšiu ťažbu nebola skala vhodná.

Významné udalosti

- 1265 prvá písomná zmienka o Kokošovej
- 1390 prvá písomná zmienka o Tesároch
- 1413 opis hraníc obce Kokošová
- 1434 vpády husitov do okolia
- 1464 rozdelenie Tesár na 2 časti medzi šľachtické rodiny Orságovcov a Lučenských (Lošonci)
- 1530 september- Turci rabujú Tesáre
- 1663 Kokošová v tureckom poddanstve
- 1669 turecká prítomnosť v Tesároch i na okolí
- 1769 regulácia urbárskych povinností
- 1772 baroková úprava kostola v Tesároch -výstavba kostolíka sv. Jána Nepomúckeho v Kokošovej
- 1831 cholera v Tesároch a Kokošovej
- 1840 prestavba a rozšírenie kostola sv. Martina
- 1848 marec- oslobodenie od poddanstva
- 1962 feb - Tesáre spolu s okolitými obcami posielajú podporný list biskupovi Štefanovi Mojzesovi
- 1866 jeseň- posledná cholerová epidémia v obci
- 1895 prestavba kaštieľa v Kokošovej Lenártovcami
- 1903 pripojenie Kokošovej k Tesárom
- 1933 vrchol hospodárskej krízy. Dane sa vyberajú za asistencie četníkov
- 1938 sept - slávnostná vysviacka novej školy
- 1940 telefón v obci
- 1944 aug. 29- vypuknutie Povstania, branci i dobrovoľníci z Tesár sa zúčastňujú na bojoch
- 1944 jeseň- partizáni v okolitých horách
- 1944 stavba cesty Jacovce - Tesáre (Bojná)
- 1945 apríl 1.- Červená armáda v Tesároch
- 1946 Parcelácia konfiškov v Tesároch
- 1954 júl 1.- veľká povodeň
- 1955 jún 20.- zahájenie autobusovej linky Topoľčany - Tesáre
- 1957 Založenie TJ Sokol Tesáre
- 1960 apríl 30.- napojenie obce na elektrickú sieť
- 1960 sept. 14. - založenie celoobecného JRD
- 1964 máj 9.- zahájenie stavby kultúrneho domu
- 1967 jún 20.- bezprašné cestné spojenie s Jacovcami
- 1973 postup futbalistiek z Tesár do 1. futbalovej ligy
- 1972 nov. 11.- koniec rekonštrukcie, slávnostné vysvätenie kostola sv. Martina
- 1977 okt. 10.- otvorenie materskej škôlky
- 1981 aug. 20.- dokončenie výstavby priehrady
- 1982 nov. - zahájenie výstavby obecného vodovodu
- 1987 výstavba tribúny
- 1990 politické zmeny vo vedení obce
- 1993 rekonštrukcia elektrickej siete
- 1998 ukončenie plynofikácie Tesár

Obsah (text, prípadne foto) bol dodaný popisovaným subjektom.

 

ÚvodÚzemieHrady a zámkySubjektyKontaktMapa webu
RSS kanál
Copyright © 2001-2005 Matúšovo kráľovstvo s.r.o. • Webdesign © 2001-2005 Peter Šlosar