Preskočiť navigáciu

TIK-PX Centrum Považská Bystrica

Štúrova 5/9
017 01 Považská Bystrica

Tel./Fax: 042/432 6545
Infotel: 042/16 186
Tel.: 042/4260599, 4260598
e-mail: tikpb@stonline.sk

Otváracia doba
od 1.10. do 31.5.: pondelok-piatok: 8.00-16.00
od 1.6. do 31.9.: pondelok-piatok: 8.00-17.00, sobota: 9.00-12.00

Hlavná náplň
- získavanie, spracovanie a poskytovanie informácii a propagácia mesta a regiónu

Spádová oblasť
- stredné Považie

Informačné okruhy
- historické a kultúrne pamiatky
- prírodné zaujímavosti
- šport a kultúra
- ubytovacie a stravovacie zariadenia
- kultúrno-spoločenské zariadenia
- rekreačno-športové zariadenia
- turistika, cykloturistika, agroturistika
- podniky a podnikatelia
- obchodné domy, peňažné ústavy
- doprava

Doplnkové služby
- inzertná služba
- faxová služba
- sprievodcovské a tlmočnícke služby
- sprostredkovateľské služby základné (stravovanie a ubytovanie) a doplnkové
- organizovanie zájazdov (školské výlety, zájazdy na divadlá, kultúrne podujatia)
- organizovanie detských letných táborov v regióne
- propagačné (aktívna účasť na výstavách CR 'GO-Bmo, Expotour Žilina)

Predaj
- široký sortiment automáp a turistických máp, sprievodcov a informačných brožúr
- upomienkové predmety s logom mesta Považská Bystrica a SR (odznaky, nálepky, vlajky, tričká, knihy, šálky a pohľadnice)
- videokazety a CD ROM-y o turistických zaujímavostiach z rôznych kútov SR
- remeselnícke výrobky z dreva, šúpolia, drôtu, kože
- keramika, ručne tkané koberce, háčkované obrúsky, bylinkové vrecúška, kraslice, vianočné ozdoby
- Turistika karta, cykloturista vítaný

Iné
TIK - sídlo prvého konzulátu VALAŠSKÉHO KRÁĽOVSTVA na Slovensku (konzul Valašského kráľovstva Ing. Milan Podmaník - kontakt MsÚ Považská Bystrica)

Družobné mesto - Rožnov pod Radhoštem

Aktívna spolupráca s:
- GANDŽA cykloklub Považská Bystrica
- Klub slovenských turistov Sparta Považská Bystrica
- základnými školami mesta pri organizovaní detských súťaží a podujatí
- spolupráca s L'Association du Haut Léon solidaire de l'Europe de l'Est v St. Pol de Léon v Bretónsku, Francúzsku

 

foto

foto

foto

 

 


Obsah (text, prípadne foto) bol dodaný popisovaným subjektom.

 

ÚvodÚzemieHrady a zámkySubjektyKontaktMapa webu
RSS kanál
Copyright © 2001-2006 Matúšovo kráľovstvo s.r.o. • Webdesign © 2001-2006 Peter Šlosar