Preskočiť navigáciu

Veľké Bierovce

Obecný úrad Veľké Bierovce č.24 , 913 11
Tel.: 032-6496330, fax: 032-6496330

Obec leží na ľavom brehu rieky Váh, 10 km juhozápadne od Trenčína. Prvá písomná zmienka je z roku 1300. Obec oddávna patrila k trenčianskemu panstvu. V roku 1300 až 1321 vlastní hrad aj s príslušnými dedinami Matúš Čák Trenčiansky. V roku 1439 kráľ Albrecht daroval hrad Trenčín aj s príslušnými dedinami svojej manželke. Od roku 1527 pripadalo územie, kde patrila aj obec, Nagy Biróc (Veľké Bierovce) Uhorskej kráľovskej komore. V rokoch 1594 až 1835 je vlastníkom Trenčianskeho panstva a okolitých obcí rod Illesházyovcov. Od roku 1835 je vlastník barón Juraj Sina. Do roku 1500 boli užívateľmi pôdy iba poddaní a časť pôdy - majer - patrila priamo hradu. Písomné záznamy o 16-tom storočí hovoria, že osadníci obce odvádzali na hrad tieto dávky: platby - poruby, zosypy a dary. Odvádzali ich na sv. Juraja t . j. 24.04. a na sv. Michala t. j. 29.09. V roku 1550 bolo v obci 12 sedliackych rodín. Okrem nich tu žili 4 železiarske rodiny. Urbár v roku 1623 udáva v obci 13 sedliakov a slobodného richtára, ktorí hospodárili na nedelených usadlostiach. Železiarov bolo 11. Dve lúky patrili kláštoru v Trenčíne. V kronike 1757 sa uvádza, že Jozef Illesházy dal súhlas svojmu tajomníkovi Jozefovi Birovskému, aby prevzal grunty za 1570 zl. 85 denárov od Anny Timonovej. V roku 1759 od zemana Žigmunda Merejiho z Bieroviec panstvo vymenilo grunt, pripojilo k nemu ďalšie zeme a založilo ďalší majer. Z roku 1887 je doklad, že v obci bola pálenica, ktorej vlastníkom bol Jakob Buksbaum, sušiareň ovocia, hostinský i kováč. V tomto období mala obec 353 obyvateľov. Koncom 19.storočia chodili deti z Bieroviec a Opatoviec do novej školy v Trenč.Turnej, kde sa stal učiteľom Juraj Kučera, rodák z Drietomy. Na školách sa v tomto období vyučovalo zo slovensky písaných učebníc. Maďarčina sa udržala v školách do rozpadu Rakúsko-uhorskej monarchie v roku 1918. Historickým symbolom Veľkých Bieroviec bola postava sv. Juraja na koni, ktorý mečom zabíja draka. Toto znamenie je z pečate o priemere 30 mm, ktorej kruhopis znie: SIGLLVM.PAGI.WELKI.BIROWCE.


Obsah (text, prípadne foto) bol dodaný popisovaným subjektom.

 

ÚvodÚzemieHrady a zámkySubjektyKontaktMapa webu
RSS kanál
Copyright © 2001-2006 Matúšovo kráľovstvo s.r.o. • Webdesign © 2001-2006 Peter Šlosar