Preskočiť navigáciu

Obec Veľké Leváre

erb
foto
foto
foto
foto
foto
Obec leží na malebnej rovine západného Slovenska - na Záhorí. Vznik obce podmienila potreba zaistiť ochranu hraníc vtedajšieho štátneho útvaru pred nájazdmi nepriateľov a zaistiť bezpečnosť obchodnej cesty, ktorá viedla zo západu a severu do Bratislavy a ďalej na juh. Podľa viacerých nálezov (medené predmety), bolo miesto osídlené už v neolite a obec s okolím patrila do Veľkomoravskej ríše. V roku 1371 sa v dostupných listinách obec spomína ako stanica, ktorou prechádzali kupci a trhovníci. V týchto listinách je obec spomínaná ako Villa sagittariorum - osada lukostrelcov. Obyvatelia obce sa zaoberali remeslami, vytvorili 10 vlastných cechov. Obec postupne získala viaceré práva a od roku 1744, kedy sa stala mestečkom i práva jarmočné, trhové, mýtne, ale i právo hrdelné.
V 16. storočí prišli do obce chorvátski kolonisti, ktorí tu získali rozsiahle majetky i politický vplyv. Rodina Koloničovcov dala v rokoch 1683 - 1685 postaviť na mieste pôvodného sídla barokový kaštieľ s rozsiahlym anglickým parkom. V roku 1588 sa v obci usadili Habáni, príslušníci sekty anabaptistov, ktorá vznikla začiatkom 16. storočia v alpských krajinách. V obci dostali do užívania a neskôr do majetku lúky, polia, lesy a stavebné pozemky. Už v roku 1592 sa spomína Habánsky dvor ako rozľahlé sídlo s mlynom, pivovarom, verejným kúpeľom, dielňami na výrobu nožov a keramiky. Habánsky dvor, ale aj obec boli častokrát pustošené. V roku 1623 Turkami, neskôr švédskymi vojskami a v roku 1626 cisárskymi vojskami. Po obnovení už v roku 1723 tu žilo okolo 500 obyvateľov a v roku 1729 mal dvor 35 budov postavených typickou habánskou architektúrou. Z týchto domov sa väčšina zachovala dodnes. Habánsky dvor bol v roku 1981 uznesením vlády SR vyhlásený za Pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry.
Začiatkom 20. storočia nastal nový rozvoj obce. Obec mala vlastnú elektráreň a meštiansku školu. Postupne sa rozvíjal priemysel, poľnohospodárstvo.
Medzi sakrálne pamiatky patrí mohutný dvojvežový rímsko-katolícky farský kostol, postavený v rokoch 1729 - 1733. Dodnes je dominantou obce a okolia. Koncom 18. storočia bol v obci postavený chrám evanjelickej cirkvi.
Milovníkom prírody ponúka obec rôzne zaujímavosti. Východnú časť chotára tvoria hlboké borovicové lesy, bohaté na lovnú zver a známe bohatstvom jedlých húb. Cez územie obce preteká priezračná Rudava, v ktorej sa vyskytuje 36 druhov rýb, niektoré sú už vzácne. V severnej časti územia sa nachádza Prírodná rezervácia Abrod, ktorej flóra sa vyznačuje najmä bohatstvom vstavačových a iných zriedkavých rastlín, ktoré sa nevyskytujú nikde inde na Slovensku.
ÚvodÚzemieHrady a zámkySubjektyKontaktMapa webu
RSS kanál
Copyright © 2001-2005 Matúšovo kráľovstvo s.r.o. • Webdesign © 2001-2005 Peter Šlosar