Preskočiť navigáciu

Výhradný kráľovský podnik VKÚ a.s. Harmanec

logo
foto
foto

www.vku.sk

V októbri 2002 bol VKÚ, a.s. z Harmanca zaradený do stavu Výhradných kráľovských podnikov Matúšovho kráľovstva. Cechová činnosť sa dotýka kartografických tovarov, potvrdených v kráľovskej zmluve. Na základe cechovej listiny, ktorá bola výhradnému kráľovskému podniku udelená môže VKÚ všade hrdo uvádzať titul výhradného kráľovského podniku a svoje tovary Kráľovským erbom označovať. Vedenie kráľovstva zasa potvrdilo, že bude na všetkých svojich aktivitách a podujatiach výhradne kartografické tovary používať a prezentovať tak, aby dobré meno a chýr Výhradného kráľovského podniku nielen na území Kráľovstva, ale i za jeho hranicami šírili. Slávnostne vyhlásený za Výhradný kráľovský podnik bol VKÚ, a.s., na 3. rozširovacom sneme Matúšovho kráľovstva 23. mája 2003 v Orlovskom kaštieli. Ctihodný pán Lakota, ako zástupca podniku prevzal vlajku Matúšovho kráľovstva a zveril do rúk Správcu prvé mapy označené kráľovským erbom za účelom zriadenia Kráľovského kartografického fondu.
ÚvodÚzemieHrady a zámkySubjektyKontaktMapa webu
RSS kanál
Copyright © 2001-2006 Matúšovo kráľovstvo s.r.o. • Webdesign © 2001-2006 Peter Šlosar