Preskočiť navigáciu

Vodný mlyn Jelka

Tel.: 031-7876110, 031-7876732

Pozoruhodná technická pamiatka na juhozápadnom Slovensku - vodný mlyn v Jelke stojí v prekrásnom zákutí na brehu Malého Dunaja, ktorý vytvára meandrovité koryto v katastri obce v dĺžke asi 23 km. Prístupný je prašnou poľnou cestou (1km) z výpadovej cesty z obce smerom na Dunajskú Stredu.
Obnovený mlyn je v súčasnosti sprístupnený verejnosti, pôvodne patril Jozefovi Némethovi. Najstarší doklad o tomto mlyne pochádza z roku 1894. Je to plán využitia vody mlyna Jozefa Németha, ktorý vyhotovil diplomovaný merník a stavebný podnikateľ z Budapešti A. Visnovszky. Vtedajší mlyn sa skladal z dvoch stavaných lodí, ktoré v strede spájalo mohutné mlynské koleso. Lodné mlyny zakotvené na rieke, či pri jej brehu sa postupne stávali prekážkou vodnej plavby. Povolenie na prestavbu svojho lodného mlyna na kolový dostal J. Németh 30. augusta 1899. V roku 1900 začali s prestavbou pri ľavom brehu Malého Dunaja v chotárnej časti Spoločná lúka. V prestavanom mlyna sa začalo mlieť v auguste roku 1906. Dominantnú časť mlyna tvorí mlynica, technologické zariadenie mlyna pozostáva zo súpravy hnacej, prevodovej a pracovnej t.j. mlecej.
Podľa spomienok bývalého majiteľa mlyna sa tu mlela prevažne raž, a to vynikajúco. Z ďalekého okolia sem chodili gazdovia mlieť obilie, múku, krupicu a iné. Mlyn pracoval do apríla 1951. Od roku 1983 je zaevidovaný v Štátnom zozname nehnuteľných kultúrnych pamiatok na Slovensku.

 


Obsah (text, prípadne foto) bol dodaný popisovaným subjektom.

 

ÚvodÚzemieHrady a zámkySubjektyKontaktMapa webu
RSS kanál
Copyright © 2001-2006 Matúšovo kráľovstvo s.r.o. • Webdesign © 2001-2006 Peter Šlosar