Preskočiť navigáciu

Terminológia

Produkt rozvoja aktívneho cestovného ruchu v oblasti západnej časti Slovenska. Nadväzuje na bohatú feudálnu históriu tohto regiónu, v ktorej sa nachádza viac ako 40 hradov - bývalých panstiev Matúša Čáka Trenčianskeho. Popri ďalších osobnostiach - Alžbety Báthoryovej, palatína Thurzu, Pálffyovcov a iných sa tu odohrali i všetky stavovské povstania (Bocskay, Thököly, Rákoczi) a boje proti Turkom. K hradom a podhradiam sa viaže množstvo zabudnutých legiend a povestí. Hlavným cieľom je oživiť duchovné bohaté tradície v oblasti a pritiahnuť sem turistický potenciál. Ten je zameraný na peších turistov, cykloturistov, mototuristov, rodiny s deťmi, kultúrnych turistov zo Slovenska, Česka, Maďarska, Rakúska, Poľska a iných štátov.

Kráľovské dŕžavy

Kráľovstvo sa delí na menšie celky - dŕžavy. Toho času je rozdelené na 9 dŕžiav, ktoré sú tvorené hradnými panstvami.

Panstvá

Hradné panstvá sú nižšími zložkami kráľovstva, 5-6 ich tvorí dŕžavu. Ich súčasťou sú Kráľovské lehoty a Lehoty.

Kráľovské lehoty

Mestá, ktoré sú súčasťou hradných panstiev, môžu byť nimi menované i obce. Podmienkou je aktívny vstup do Matúšovho kráľovstva (podujatia).

Lehoty

Mestá a obce, ktoré sú súčasťou hradných panstiev. Podmienkou je vstup do Matúšovho kráľovstva.

Matúšové hlásky

Informačné kancelárie, ktoré sú súčasťou MK, sú menované na základe zriaďovacej listiny. Stávajú sa predajnými miestami všetkých suvenírov MK, budú mať pasové pečiatky jednotlivých hradných panstiev, ako i pečiatky pútnických miest.

Spojenecké Matúšové hlásky

Informačné kancelárie, ktoré ležia mimo, sú menované na základe zriaďovacej listiny. Stávajú sa predajnými miestami suvenírov MK, budú mať pečiatky spojeneckej hlásky, nie však pečiatky pútnických miest.

Pútnické miesta

Zariadenia cestovného ruchu, ktoré sú súčasťou služieb aktívneho cestovného ruchu. Majú pečiatku pútnického miesta, ktoré sa získava po minimálnej finančnej útrate v zariadení.

Výhradné kráľovské podniky

Väčšie podnikateľské subjekty, ktoré sú súčasťou hradných panstiev. Podmienkou je vstup do Matúšovho kráľovstva ako sponzor väčších podujatí.

Kráľovské podniky

Menšie podnikateľské subjekty, ktoré sú súčasťou hradných panstiev. Podmienkou je vstup do Matúšovho kráľovstva ako sponzor podujatí.

Zľavové miesta

Podnikateľské subjekty, ktoré sú súčasťou hradných panstiev. Podmienkou je poskytnutie zmluvnej zľavy na pas Matúšovho kráľovstva.

Matúšova edícia

Knižné spracovanie malých sprievodcov, spracovanie legiend a povestí, hypertexty, www stránky a pod.
ÚvodÚzemieHrady a zámkySubjektyKontaktMapa webu
RSS kanál
Copyright © 2001-2006 Matúšovo kráľovstvo s.r.o. • Webdesign © 2001-2006 Peter Šlosar