Preskočiť navigáciu

Ako vstúpiť do Matúšovho kráľovstva

Pokiaľ máte záujem o vstup do Matúšovho kráľovstva, alebo potrebujete ďalšie dopňujúce informácie, kontaktujte nás na našej adrese.

Ako sa stať Kráľovskou lehotou MK?

Kráľovskou lehotou Matúšovho kráľovstva sa môže stať každá obec alebo mesto, ktoré leží na výsostnom území Matúšovho kráľovstva. Vstupom do Matúšovho kráľovstva získa Kráľovská lehota možnosť vlastnej prezentácie na dohodnutých výstavách cestovného ruchu, tejto internetovej stránke, ako aj v tlačových výstupoch, určených na propagáciu aktivít v rámci Matúšovho kráľovstva a právo propagovať a organizovať kráľovské podujatia.
Projekt Matúšovo kráľovstvo ponúka možnosť oživiť dávne povesti, tradície a históriu obce, prezentovať podujatia, pamiatky a prírodné krásy, pritiahnuť turistov z okolitých štátov i kráľovstiev a pod spoločnou značkou budovať a rozvíjať turistickú infraštruktúru regiónu.
Vzťah s Kráľovskou lehotou sa upravuje termínovanou zmluvou. Kráľovská lehota po uzavretí zmluvy obdrží menovaciu listinu. Slávnostné udeľovanie listín a artiklov vstupujúcich subjektov sa koná štvrťročne na hradoch a zámkoch Matúšovho kráľovstva. Termín a miesto včas upresníme.

Ako sa stať Lehotou MK?

Lehotou Matúšovho kráľovstva sa môže stať každá obec alebo mesto, ktoré leží na výsostnom území Matúšovho kráľovstva. Vstupom do Matúšovho kráľovstva získa Lehota možnosť vlastnej prezentácie na tejto internetovej stránke, ako aj v tlačových výstupoch, určených na propagáciu aktivít v rámci Matúšovho kráľovstva.
Projekt Matúšovo kráľovstvo ponúka možnosť oživiť dávne povesti, tradície a históriu obce, prezentovať podujatia, pamiatky a prírodné krásy, pritiahnuť turistov z okolitých štátov i kráľovstiev a pod spoločnou značkou budovať a rozvíjať turistickú infraštruktúru regiónu.
Vzťah s Lehotou sa upravuje termínovanou zmluvou. Lehota po uzavretí zmluvy obdrží menovaciu listinu.
Slávnostné udeľovanie listín a artiklov vstupujúcich subjektov sa koná štvrťročne na hradoch a zámkoch Matúšovho kráľovstva. Termín a miesto včas upresníme.

Ako sa stať Hláskou MK?

Hláska Matúšovho kráľovstva bude predávať suveníry Matúšovho kráľovstva, poskytovať informácie o Matúšovom kráľovstve a dávať minimálne pečiatku pasovej kontroly príslušného hradného panstva. V panstve predpokladáme 1-3 Hlásky.
Podmienkou získania Matúšovej hlásky je súhlas s aktivitami Matúšovho kráľovstva, ako i požadované otváracie hodiny príslušného zariadenia. Hláska by mala poskytovať elektronické, tlačené i hovorené informácie o Matúšovom kráľovstve.
Vzťah s Hláskou sa upravuje termínovanou zmluvou. Hláska po uzavretí zmluvy obdrží zriaďovaciu listinu a bude jej zapožičaná pečiatka príslušného panstva, ktorá je majetkom Matúšovho kráľovstva.
Všetky predajné materiály dostáva od Matúšovho kráľovstva na základe komisionálnej zmluvy.

Ako sa stať Pútnickým miestom MK?

Pre podporu podnikateľských subjektov v Matúšovom kráľovstve vytvárame sieť tzv. Pútnických miest. V týchto miestach sa budú do pasov Matúšovho kráľovstva dávať pečiatky Pútnických miest. Pre získanie tejto pečiatky je potrebné vykonať v príslušnom zariadení zmluvne dohodmutú minimálnu finančnú útratu. Celosvetovým trendom v turistickom ruchu je vytváranie a propagácia atraktívnych produktov. Každého turistu zaujíma predovšetkým to, čo môže v navštívenej oblasti vidieť, zažiť a spoznať Bez informácií o ubytovacích, stravovacích kapacitách a iných komplexných doplnkových službách cestovného ruchu by sa však pre plánovanie návštevy rozhodoval oveľa ťažšie, prípadne by tu strávil len minimum času. Našim zámerom je poskytnúť mu o možnostiach regiónu ucelený prehľad a pripraviť pre neho taký program, aby sa v oblasti zdržal čo najdlhšie.
Vzťah s Pútnickým miestom sa upravuje termínovanou zmluvou. Pútnické miesto po uzavretí zmluvy obdrží menovaciu listinu, pečiatku a iné zmluvne dohodnuté artikly podľa vlastného výberu.

Ako sa stať výhradným kráľovským podnikom MK?

Výhradným kráľovským podnikom Matúšovho kráľovstva sa môže stať každý výrobný podnik, ktoré leží na výsostnom území Matúšovho kráľovstva. Vstupom do Matúšovho kráľovstva získa možnosť prezentácie vlastnej produkcie na dohodnutých podujatiach v rámci Matúšovho kráľovstva, tejto internetovej stránke, ako aj v tlačových výstupoch, určených na propagáciu aktivít v rámci Matúšovho kráľovstva.
Vzťah s Výhradným kráľovským podnikom sa upravuje termínovanou zmluvou. Výsostný kráľovský podnik po uzavretí zmluvy obdrží menovaciu listinu a získa zmluvou stanovené práva, napr. používať logo Matúšovho kráľovstva na svojich výrobkoch. Slávnostné udeľovanie listín a artiklov vstupujúcich subjektov sa koná štvrťročne na hradoch a zámkoch Matúšovho kráľovstva. Termín a miesto včas upresníme.
ÚvodÚzemieHrady a zámkySubjektyKontaktMapa webu
RSS kanál
Copyright © 2001-2006 Matúšovo kráľovstvo s.r.o. • Webdesign © 2001-2006 Peter Šlosar