Preskočiť navigáciu

Vráble a okolie
Výlet s turistickou mapou VKÚ a.s. č. 155 - Hronská pahorkatina - Levice

mapa
foto
foto
Hronská pahorkatina, rozkladajúca sa okrem iného v povodí Nitry, Žitavy a Hrona, nevyniká síce nadmorskou výškou, z jej chrbta sú však zaujímavé a ďaleké výhľady na horstvá Tríbeča, Pohronského Inovca a Štiavnických vrchov. Dominuje v tejto oblasti vodná turistika a cykloturistika. Pre dnešný výlet sme si vybrali bicykel a mesto Vráble s krátkym okruhom v okolí. Na úvod sme si spravili malú obhliadku mesta. Žiaľ, mnoho pamiatok sa pod rôznymi vplyvmi nezachovalo. Z tých významnejších, ktoré sú svedkom dávnych čias, je rímsko-katolícky kostol z roku 1899-1911, pri ňom sa nachádza súsošie Kalvárie. Pri mestskom úrade je na paneloch umiestnená rekonštrukcia pevnosti "Fidvár". Bola to protiturecká pevnosť - zemný hrad, postavená na vyvýšenine pri Žitave. Zanikla však postupne v priebehu 18. storočia. Opúšťame Vráble smerom na Nitru, pri benzínovom čerpadle odbočíme na vedľajšiu cestu smerom na Lúčnicu nad Žitavou. Prechádzame obcami Dyčka, po 3 km je to Lúčnica nad Žitavou, kde sa okrem neskorobarokového rímsko-katolíckeho kostola z pol. 18. storočia nachádza verejnosti prístupný park, ktorý v okolí oživujú zvyšky agátových porastov. Prezrieme si ho a pokračujeme ďalej cez Michal nad Žitavou, Kmeťovo a tesne popri železnici k železničnej zastávke Maňa, kde odbočíme vľavo na smer Veľká Maňa. Na križovatke s hlavnou cestou ideme opäť vľavo smerom na Vráble. Prechádzame obcou Veľká Maňa, míňame prírodnú rezerváciu Žitavský luh. Je posledným zvyškom meandrujúceho toku, kde každoročne hniezdia mnohé chránené druhy vodného vtáctva. Po 5 km nasledujú Žitavce, kde sa zastavujeme v historickom parku, ktorý je verejnosti prístupný pri detskom domove. Voľná krajina je parkovo upravená so zvyškami lipovej aleje. Po tejto zastávke už pokračujeme do Vráblov, popri kostole a hoteli prichádzame na miesto nášho východiska. V popisovanej oblasti nám bola oporou turistická mapa VKÚ č. 155 - Honská pahorkatina - Levice.
ÚvodÚzemieHrady a zámkySubjektyKontaktMapa webu
RSS kanál
Copyright © 2001-2006 Matúšovo kráľovstvo s.r.o. • Webdesign © 2001-2006 Peter Šlosar