Preskočiť navigáciu

Túlanie sa okolo Dunaja
Výlet s turistickou mapou VKÚ a.s. č. 156 – Hronská pahorkatina - Nové Zámky

mapa
foto
foto
foto
Na tomto mapovom liste sú zaujímavé minimálne dve lokality. Prvou sú samotné Nové Zámky a ich okolie vzhľadom na slávnu kapitolu našej feudálnej histórie spojenej s bývalou mohutnou protitureckou pevnosťou. Druhou lokalitou je oblasť rieky Dunaj a do tej sa dnes vypravíme. A aby sme sa rýchlejšie presúvali, sadneme na bicykel.
Náš výlet začneme v meste Komárno pod hradbami ďalšej protitureckej pevnosti a starého hradu na sútoku rieky Dunaj a Váh. Ak máme dostatok času, prehliadneme si početné pamiatky mesta, najmä bastiónový obranný systém na jeho severozápadnom okraji. V ňom sa zachovalo 7 bastiónov, v jednom z nich (bastión VI) je umiestnené múzeum - lapidárium, v bastióne V zasa galéria. Ostatné sú zatiaľ neprístupné.
My však na náš výlet vyrazíme od sútoku riek Dunaj a Váh na východ. Odtiaľto ideme po brehu Váhu k mostu. Tesne pod ním sa nachádza Čárda. Po prejdení mostu odbočíme hneď vpravo a pokračujeme po hrádzi so spevneným povrchom. Rozsiahlym oblúkom kopírujeme ľavý breh Váhu, pokiaľ sa dostaneme k Dunaju. Po ľavom boku nás sprevádzajú topoľové aleje, ktoré teraz na jeseň majú výrazne žltú farbu lístia. Cesta sa postupne zužuje, je však na bicykli bezproblémové zjazdná. Pri Veľkom Harkáši nás zaujmú pasúce sa koníky - je radosť pozerať na ich ladný beh. Zhruba po 7 kilometroch ostávame stáť - po našej ľavej ruke sa nachádza muzeálne upravený areál bývalého rímskeho tábora Kelemantia pri Iži. Základné údaje a nákresy o ňom sú umiestnené na kameňoch už na hrádzi, ak si ho však chceme prehliadnuť bližšie, musíme zísť pod ňu. Cesta pokračuje po hrádzi ďalej na východ, za Ižou vychádzame na chvíľu na hlavnú cestu do Štúrova. Po kilometri však znova odbočujeme na hrádzu a zhruba po 2,5 kilometri sa dostávame na najjužnejšie miesto Slovenska (47o43'55" sev. zemep. šírky a 18o17'40" vých. zemep. dĺžky). Po hrádzi postupujeme ďalej až do miesta v katastri obce Virt, kde nás vľavo zaujme malý vysoký tehlový komín. Jedná sa o objekt unikátnej technickej pamiatky - parnej prečerpávacej stanice so zachovaným zariadením z roku 1897. Z hrádze sa dá k nej priamo odbočiť. Odtiaľto máme voľby ďalšieho pokračovania výletu. Môžeme sa vrátiť po hlavnej ceste späť do Komárna alebo pokračovať popri Dunaji do Štúrova. Druhá varianta je pomerne časovo náročná a odporúčame ju iba v letných mesiacoch. Pri nej pokračujeme po hrádzi do Žitavy, kde vyjdeme na hlavnú cestu a po nej ideme až na okraj obce Moča. Z cesty na hrádzu môžeme zísť už pred obcou vpravo smerom k Čárde alebo až v strede obce odbočením ku kostolu a prechodom na hrádzu. Až do Kravian je dobrá asfaltová cesta.
Celý výlet je zachytený na mape č. 156 – Hronská pahorkatina - Nové Zámky. Trasa je súčasťou plánovanej Dunajskej cyklistickej cesty, t.č. však nie je vyznačená. Vzhľadom na prítomnosť hrádze je však orientačne nenáročná. Náš okruh z Komárna do Virtu a späť je dlhý cca. 33 km a dá sa absolvovať za cca. 3-4 hodinky pohodlnej jazdy spojenej s prehliadkou a fotením pamiatok. Odporúčame horský bicykel, môže byť však i trekkingový. Pri plánovaní výletu do Štúrova, pokiaľ chceme obdivovať krásy krajiny, treba rátať celý deň, pretože trasa má cca. 60 kilometrov. Pri kondičnej jazde sa však dá prejsť za 3-4 hodiny.
ÚvodÚzemieHrady a zámkySubjektyKontaktMapa webu
RSS kanál
Copyright © 2001-2006 Matúšovo kráľovstvo s.r.o. • Webdesign © 2001-2006 Peter Šlosar